Έκδοση 2023 (23.0.10.0) November 24, 2023

Έκδοση 2023 (23.0.10.0) November 24, 2023

New Features

10291Συμβατότητα με AutoCAD 2024
10292Συμβατότητα με progeCAD 2024
10295Βαθμονόμηση Σεισμοπλήκτων
10302Υποστήριξη της 1ης Αναθεώρησης 2022 του Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου

User Experience Improvements

10260Έλεγχος στρέψης/διάτμησης δοκών κατά ΕΚΩΣ να γίνεται σύμφωνα με την εξ 12.1β και όχι με την δυσμενέστερη εξ 12.1α που γινότανε
10266Η εντολή δημιουργίας σχεδίου λεπτομερειών υποστυλωμάτων δημιουργεί όνομα αρχείου με περίεργους χαρακτήρες (όταν τρέχει ανεξάρτητα και όχι μέσω του StradPlot)
10269Βελτίωση λειτουργικότητας και εμφάνισης φόρμας γενικών παραμέτρων
10281Να μην διακόπτεται η επίλυση στην κατάταξη κτηρίου κατά ΚΑΝΕΠΕ με την ερώτηση για τις ρίζες που προσεγγίστηκαν
10296Βελτίωση λειτουργικότητας και εμφάνισης φόρμας αντισεισμικού κανονισμού
10316Ερώτηση για εκτέλεση γεωμετρικών ελέγχων στον EC8

Bug Fixes (Minor, Medium, Major importance)

10199ΚΑΝ.ΕΠΕ. – EC8P3: Διόρθωση στη χρήση αντοχών ανά ομάδα τάσεων (νέα / υφιστάμενα) στην περίπτωση σύνθετων ή/και νέων υποστυλωμάτων
10262Κατά το σχεδιασμό υποστυλωμάτων σε πολυμελή και σύνθετα σχήματα μπορεί να μην εμφανιζόταν σωστά η περιμετρική γραμμή
10271Στρεβλή τοποθέτηση συνδετήρων στην περίπτωση Γ υποστυλώματος όπου το ένα τμήμα είναι τοιχίο και το άλλο όχι
10273Λάθος πληροφορία οπλισμών στο σχέδιο για οπλισμούς που έχουν προστεθεί από το χρήστη
10274Το πρόγραμμα θεωρεί ότι ο μανδύας διάτμησης αυξάνει την αντοχή σε κάμψη, ενώ δεν θα έπρεπε
10275Στην περίπτωση που δοθεί συντελεστής διαίρεσης μεγαλύτερος του 500 στα υποστυλώματα για μια Π.Φ. ο σχεδιασμός υποστυλωμάτων βγάζει μήνυμα “subscript out of range”
10276Λάθος περίγραμμα (ορατό) κατά τη διαστασιολόγηση σε σύνθετα υποστυλώματα σχήματος Τ υπό προϋποθέσεις
10277KANEPE-EC8P3: Σε πολυμελή υποστυλώματα που σχεδιάζονταν μετά από pushover ανάλυση, χρησιμοποιούνταν η συνισταμένη τέμνουσα σεισμού και για τις 2 διευθύνσεις και όχι η συνιστώσα (οπότε προέκυπταν δυσμενέστερα αποτελέσματα)
10278Σε προκαθορισμένα υπάρχοντα τοιχία υπήρχε περίπτωση ο συνδετήρας του κρυφοϋποστυλώματος να μην περικλείει σαν γεωμετρία τις ράβδους του οπλισμού (ορατό και με το μάτι)
10279STRADPlot: Εκτύπωση πυκνότερης διάταξης οπλισμού διάτμησης στις πλάκες (μεταξύ των 2 κατευθύνσεων Χ και Υ)
10280Σε μελέτες ΚΑΝ.ΕΠΕ. μπορούσε να εμφανισθεί σε αναπτύγματα δοκών μήνυμα Run-time error ‘380’ Invalid property value
10282BIMReports: Στην τεχνική έκθεση κατά EC8 η σπουδαιότητα (σαν τίτλος) αναγράφεται λάθος (οι συντελεστές της είναι σωστοί)
10299BIMReports: Δεν εμφανίζεται ο ικανοτικός έλεγχος σε κάποιες στάθμες, ενώ έχει πραγματοποιηθεί κανονικά (και εμφανίζεται και στο VKPrint)
10301BIMReports: Διόρθωση επικεφαλίδας στον πίνακα απαλλαγής

Έκδοση 2023 (23.0.7.0) August 4, 2023

Έκδοση 2023 (23.07.0) August 4, 2023

New Features

10291Συμβατότητα με AutoCAD 2024
10292Συμβατότητα με progeCAD 2024 (* βλ. παρακάτω)

User Experience Improvements

50037Αύξηση του πλάτους της λίστας “Χαρακτηριστικών” στις ιδιότητες υποστυλωμάτων και τοίχων, ώστε να είναι ορατό όλο το κείμενο
50038Έλεγχος χρήσης του συμβόλου κόμμα, αντί για τελεία στα δεκαδικά (και αυτόματη διόρθωσή του)

Bug Fixes (Minor, Medium, Major importance)

50068Να μην διακόπτεται η διαδικασία αυτόματων σκιάσεων αν υπάρχει στάθμη εντελώς άδεια, αλλά να προχωράει στην από πάνω
50070Λάθος υπολογισμός γωνίας σκίασης ανοίγματος από γειτονικό κτίριο (να χρησιμοποιείται το μέσο του ύψους ανοίγματος και όχι το μέσο του τοίχου)
50071Στον υπολογισμό γωνίας σκίασης υποστυλώματος από πρόβολο, να αφαιρείται το πάχος προβόλου
50072Κατά την αυτόματη σκίαση το πρόγραμμα ονοματίζει τη γωνία σκίασης υποστυλώματος από πρόβολο ως τύπου α (αντί για β)
50073Οι σκιάσεις πλευρικών προεξοχών σε τοίχους και υποστυλώματα σε μερικές περιπτώσεις υπολογίζονται ανάποδα αναφορικά με την κατεύθυνση (αριστερά-δεξιά)
50074Οι σκιάσεις πλευρικών προεξοχών σε ανοίγματα σε μερικές περιπτώσεις υπολογίζονται ανάποδα αναφορικά με την κατεύθυνση (αριστερά-δεξιά)

(*) Προβλήματα ProgeCAD 2024

Να ορισθεί η μεταβλητή SDI

Αναλυτικότερα:
Για να λειτουργεί σωστά το 3DR.KENAK πρέπει κάθε στιγμή να είναι ανοιχτή μία μόνο μελέτη, για αυτό ορίζει τη μεταβλητή SDI στην τιμή 1.
Αυτό σημαίνει ότι όταν φορτώνει ο χρήστης νέα μελέτη τότε κλείνει αυτόματα η παλιά και ανοίγει η νέα.
Στο ProgeCAD 2024 όταν ξεκινάει το 3DR.KENAK ανοίγει ταυτόχρονα δύο κενά drawing files και εμφανίζεται το μήνυμα
“Cannot Set SDI to that value”

Η λύση στο πρόβλημα είναι:
Την πρώτη φορά που θα εκτελεστεί το 3DR.KENAK:

 1. κλείνουμε το Drawning2 και την “Start Page” απο το “Skip Start Page Next Time”
 2. Γράφουμε την εντολή SDI πατάμε Enter και κατόπιν δίνουμε την τιμή 1 και
 3. Κάνουμε επανεκκίνηση του 3DR.KENAK

Μετά από αυτή τη διαδικασία, κάθε φορά θα φορτώνονται τα δύο drawings και θα εμφανίζεται το μήνυμα αλλά με την εντολή του 3DR.KENAK
“Άνοιγμα” ή “Νέα” μελέτη, κλείνουν αυτόματα τα drawings και φορτώνεται σωστά η μελέτη.

Έκδοση 2023 (23.0.7.0) August 4, 2023

Έκδοση 2023 (23.0.7.0) August 4, 2023
 

New Features

60307Συμβατότητα με AutoCAD 2024
60308Συμβατότητα με progeCAD 2024 (* βλ. παρακάτω)

User Experience Improvements

20214Διαγραφή δοκών κατά τη διαγραφή του τοίχου στον οποίον στηρίζονται
20215Δυνατότητα merge πολύ κοντινών κόμβων με αυτόματη διαγραφή κελυφών/μελών που συνδέουν αυτούς τους κόμβους
20216Δυνατότητα τοποθέτησης δοκού ακριβώς στο άκρο τοίχου
20219Συγχρονισμός της τιμής οριακής κατάστασης μεταξύ της φόρμας Αντισεισμικού Κανονισμού και Κανονισμού Τοιχοποιίας ώστε να δίνεται μία φορά
20226Να λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο γνώσης φορτίων στην γεννήτρια συνδυασμών του EC1

Bug Fixes (Minor, Medium, Major importance)

20213Πρόβλημα μετά το σχεδιασμό σε συγκεντρωμένο φορτίο κατά EC6, όταν δεν υπάρχει συγκεντρωμένο φορτίο. Η φόρμα αλλαγής τοίχου δεν ανταποκρίνεται μετά το σχεδιασμό.
20217Οι ιδιότητες Πλάκας (από Ξύλο ή Σκυρόδεμα) δεν εμφανίζονται στη φόρμα, ενώ έχουν εισαχθεί κανονικά (και λαμβάνονται και σωστά υπόψη υπολογιστικά) σε κάποιες εκδόσεις AutoCAD
20221BIMReports: Error: Invalid conversion εάν το αρχείο υλικών ενός τοίχου έχει Ελληνικούς χαρακτήρες
20224ΚΑΔΕΤ: Αδυναμία υπολογισμού Ιx και Ιy της κάτοψης της κατασκευής, με μήνυμα “Moments of Inertia are Ix = 0.000000, Iy = 0.000000” κατά το σχεδιασμό φέρουσας τοιχοποιίας
20225Αυτόματος υπολογισμός ιδίου βάρους πλάκας κατά την ανάλυση

(*) Προβλήματα ProgeCAD 2024

 1. Να απενεργοποιηθεί η startup page!
  Αναλυτικότερα:
  Στο ProgeCAD την πρώτη φορά πού θα τρέξει το 3DR.Modeler εμφανίζεται η startup page χωρίς να φορτωθεί το Drawing1 με αποτέλεσμα να αποτύχει και το φόρτωμα του 3DR.Modeler
  Η λύση στο πρόβλημα είναι:
  Μόλις φορτωθεί για πρώτη φορά το 3DR.Modeler και εμφανιστεί η startup page Επιλέγουμε “Skip Start Page Next Time” και κλείνουμε το ProgeCAD.
  Η προηγούμενη διαδικασία εκτελείται μόνο την πρώτη φορά. Μετά δεν ξανεμφανίζεται η startup page και το 3DR.Modeler εκτελείται κανονικά
 2. Για ΝΕΑ μελέτη επιλέξτε New από το MENU και ΟΧΙ το RIBBON!
  Αναλυτικότερα:
  Για να λειτουργεί σωστά το 3DR.Modeler πρέπει κάθε στιγμή να είναι ανοιχτή μία μόνο μελέτη, για αυτό ορίζει τη μεταβλητή SDI στην τιμή 1.
  Αυτό σημαίνει ότι όταν φορτώνει ο χρήστης νέα μελέτη τότε κλείνει αυτόματα η παλιά και ανοίγει η νέα.

Λόγω προβλήματος στο ProgeCAD 2024, αν για τη δημιουργία νέας μελέτης χρησιμοποιηθεί το εικονίδιο που βρίσκεται στο Ribbon, δίπλα ακριβώς από το λογότυπο του ProgeCAD, το ProgeCAD ΔΕΝ ξεφορτώνει την παλιά μελέτη και ανοίγει ταυτόχρονα ΚΑΙ νέα.
Για την δημιουργία νέας μελέτης να χρησιμοποιηθεί η επιλογή New.. από το menu η οποία λειτουργεί χωρίς πρόβλημα.

Έκδοση 2023 (23.0.7.0) August 4, 2023

Έκδοση 2023 (23.0.7.0) August 4, 2023
 

New Features

60307Συμβατότητα με AutoCAD 2024
60308Συμβατότητα με progeCAD 2024 (* βλ. παρακάτω)
70013Αναλυτική εκτύπωση αποτελεσμάτων σχεδιασμού ξύλινων μελών, όπως των μεταλλικών
70018Δυνατότητα ανάλυσης και διαστασιολόγησης κυκλικών διατομών
70020Συμβατότητα με AutoCAD 2021 και 2022 (22.0.12.0)

User Experience Improvements

70014Δεν εμφανίζεται το Φύλλο δεδομένων για τα μέλη εάν δεν έχει ορισθεί καμία μεταλλική διατομή στη βιβλιοθήκη
70015Ομαδοποίηση ίδιων ξύλινων διατομών κατά την ανάλυση (ώστε να μπορούν να επιλυθούν γρήγορα φορείς με περισσότερα από 1500 μέλη)
70022Δυνατότητα εμφάνισης αντιδράσεων στήριξης στα φύλλα υπολογισμών και ανά συνδυασμό φόρτισης (22.0.12.0)
70024Αναγραφή και χρωματική απεικόνιση ξύλινων διατομών στο Modeler
70025Συνοπτική εκτύπωση αποτελεσμάτων διαστασιολόγησης ξύλινων (check / fail ανά μέλος, διατομή, φόρτιση)
70026Αναγραφή διατομής στο σχέδιο των ξύλινων
70028Δυνατότητα επιλογής κανονισμού μεταξύ ENV EC5 και EC5 από το χρήστη

(*) Προβλήματα ProgeCAD 2024

 1. Να απενεργοποιηθεί η startup page!
  Αναλυτικότερα:
  Στο ProgeCAD την πρώτη φορά πού θα τρέξει το 3DR.Modeler εμφανίζεται η startup page χωρίς να φορτωθεί το Drawing1 με αποτέλεσμα να αποτύχει και το φόρτωμα του 3DR.Modeler
  Η λύση στο πρόβλημα είναι:
  Μόλις φορτωθεί για πρώτη φορά το 3DR.Modeler και εμφανιστεί η startup page Επιλέγουμε “Skip Start Page Next Time” και κλείνουμε το ProgeCAD.
  Η προηγούμενη διαδικασία εκτελείται μόνο την πρώτη φορά. Μετά δεν ξανεμφανίζεται η startup page και το 3DR.Modeler εκτελείται κανονικά
 2. Για ΝΕΑ μελέτη επιλέξτε New από το MENU και ΟΧΙ το RIBBON!
  Αναλυτικότερα:
  Για να λειτουργεί σωστά το 3DR.Modeler πρέπει κάθε στιγμή να είναι ανοιχτή μία μόνο μελέτη, για αυτό ορίζει τη μεταβλητή SDI στην τιμή 1.
  Αυτό σημαίνει ότι όταν φορτώνει ο χρήστης νέα μελέτη τότε κλείνει αυτόματα η παλιά και ανοίγει η νέα.

Λόγω προβλήματος στο ProgeCAD 2024, αν για τη δημιουργία νέας μελέτης χρησιμοποιηθεί το εικονίδιο που βρίσκεται στο Ribbon, δίπλα ακριβώς από το λογότυπο του ProgeCAD, το ProgeCAD ΔΕΝ ξεφορτώνει την παλιά μελέτη και ανοίγει ταυτόχρονα ΚΑΙ νέα.
Για την δημιουργία νέας μελέτης να χρησιμοποιηθεί η επιλογή New.. από το menu η οποία λειτουργεί χωρίς πρόβλημα.

Έκδοση 2023 (23.0.9.0) September 1, 2023

Έκδοση 2023 (23.0.7.0) August 4, 2023

Έκδοση 2023 (23.0.9.0) September 1, 2023

New Features (2023.0.7.0)

60306ECPRAXIS: Κοχλιωτή σύνδεση κοίλων συνδέσμων δυσκαμψίας
60307Συμβατότητα με AutoCAD 2024
60308Συμβατότητα με progeCAD 2024 (* βλ. παρακάτω)
60309ECPRAXIS: Πλάκα έδρασης σε CHS υποστυλώματα

User Experience Improvements (2023.0.7.0)

60293Στις κοχλιωτές συνδέσεις του ECPRAXIS να προστεθούν και οι διάμετροι κοχλιών/αγκυρίων : Μ10,Μ14,Μ18
60298Βελτιωμένα, ως προς την ευκρίνεια σκαριφήματα υπολογισμού ανέμου EC1
60301Αδυναμία αυτόματης εύρεσης συνεχειών μεταλλικών μελών σε μεικτούς φορείς (που περιέχουν και ραβδωτά μέλη από άλλο υλικό π.χ. σκυρόδεμα)

Bug Fixes (Minor, Medium, Major importance) (2023.0.7.0)

60296Πρόβλημα Subscript out of range κατά το σχεδιασμό πεδιλοδοκών με πολλά ανοίγματα (πρόβλημα μνήμης)
60302Ενημέρωση των προκαθορισμένων τιμών χάλυβα, σύμφωνα με EC3 (ήταν χαμηλότερες)
60303Κατά το σχεδιασμό συνεχών πεδιλοδοκών που έχουν οριστεί σαν φυσικό μέλος, υπάρχει περίπτωση να βγει λάθος Subscript out of range εάν υπάρχει μεγάλος αριθμός συνδυασμών φόρτισης
60304ECPRAXIS: Στον έλεγχο άντυγας στην έδραση υποστυλώματος για την τέμνουσα κατά Υ χρησιμοποιείται η ροπή Ζ και όχι η Υ
60305ECPRAXIS: Στον έλεγχο συγκόλλησης στην έδραση υποστυλώματος τυπώνεται πάντα λόγος αστοχίας 0 ανεξαρτήτως τιμής της My

Bug Fixes (Minor, Medium, Major importance) (2023.0.9.0)

60316Λάθος αντιστοίχιση στα χρώματα τυποποιημένων μεταλλικών διατομών (η τελευταία μένει αχρωμάτιστη και οι προηγούμενες έχουν το χρώμα της επόμενης)

(*) Προβλήματα ProgeCAD 2024

 1. Να απενεργοποιηθεί η startup page!
  Αναλυτικότερα:
  Στο ProgeCAD την πρώτη φορά πού θα τρέξει το 3DR.Modeler εμφανίζεται η startup page χωρίς να φορτωθεί το Drawing1 με αποτέλεσμα να αποτύχει και το φόρτωμα του 3DR.Modeler
  Η λύση στο πρόβλημα είναι:
  Μόλις φορτωθεί για πρώτη φορά το 3DR.Modeler και εμφανιστεί η startup page Επιλέγουμε “Skip Start Page Next Time” και κλείνουμε το ProgeCAD.
  Η προηγούμενη διαδικασία εκτελείται μόνο την πρώτη φορά. Μετά δεν ξανεμφανίζεται η startup page και το 3DR.Modeler εκτελείται κανονικά
 2. Για ΝΕΑ μελέτη επιλέξτε New από το MENU και ΟΧΙ το RIBBON!
  Αναλυτικότερα:
  Για να λειτουργεί σωστά το 3DR.Modeler πρέπει κάθε στιγμή να είναι ανοιχτή μία μόνο μελέτη, για αυτό ορίζει τη μεταβλητή SDI στην τιμή 1.
  Αυτό σημαίνει ότι όταν φορτώνει ο χρήστης νέα μελέτη τότε κλείνει αυτόματα η παλιά και ανοίγει η νέα.

Λόγω προβλήματος στο ProgeCAD 2024, αν για τη δημιουργία νέας μελέτης χρησιμοποιηθεί το εικονίδιο που βρίσκεται στο Ribbon, δίπλα ακριβώς από το λογότυπο του ProgeCAD, το ProgeCAD ΔΕΝ ξεφορτώνει την παλιά μελέτη και ανοίγει ταυτόχρονα ΚΑΙ νέα.
Για την δημιουργία νέας μελέτης να χρησιμοποιηθεί η επιλογή New.. από το menu η οποία λειτουργεί χωρίς πρόβλημα.

Έκδοση 2022 (22.0.12.0) December 30, 2022

Έκδοση 2022 (22.0.12.0) December 30, 2022
 

New Features

20186Έλεγχος εδάφους και θεμελίου
20197Υποστήριξη εξισώσεων prEN EC6 για μελέτες με παλιούς κανονισμούς
20211ΚΑΔΕΤ 2022: Προσθήκη 9 πιθανών σεισμών σχεδιασμού
20212ΚΑΔΕΤ 2022: Προσθήκη Ερήμην Τιμών μέσω φόρμας
60276Συμβατότητα με AutoCAD 2021, 2022 και 2023

User Experience Improvements

20161Κατά την αντιγραφή επιπέδου σβήνονται οι υπάρχουσες οντότητες στην στάθμη προορισμού
20162Κατά την αντιγραφή επιπέδου στάθμης δεν αντιγράφονται οι συνθήκες στήριξης
20165Δυνατότητα αλλαγής ανοίγματος που έχει ήδη δοθεί
20166Έλεγχος ακεραιότητας βάσης δεδομένων για Πεσσούς, Πλάκες και Δοκούς
20171Εμφάνιση μηνυμάτων προόδου κατά το σχεδιασμό Τοίχων ώστε ο χρήστης να βλέπει ποιος Τοίχος υπολογίζεται
20172Χρωματική απεικόνιση των Πεσσών στους οποίους έχει χωριστεί ο κάθε Τοίχος χρωματικά με ξεχωριστή εντολή 3DRDisplayMasonryUnits, πέρα από τη φόρμα δημιουργίας προσομοιώματος
20174Αυτόματος ορισμός επιπέδου (στάθμης) στους κόμβους και τα στοιχεία κελύφους του αναλυτικού προσομοιώματος
20175Βελτιωμένη εμφάνιση της γωνίας ένωσης μεταξύ των Τοίχων (φάλτσο). Δεν αφορά υπολογισμούς
20178Εμφάνιση σε πίνακα των εντατικών μεγεθών σε όρους δυνάμεων, στη βάση, μέση και κορυφή του κάθε Πεσσού, όπως προκύπτουν από την ολοκλήρωση των τάσεων πεπερασμένων στοιχείων
20179Δυνατότητα εισαγωγής προβόλου από εσωτερική πλευρά Τοίχου (π.χ. εσωτερικός εξώστης – πατάρι)
20188Εμφάνιση των Πεσσών στους οποίους έχει χωριστεί ο κάθε Τοίχος στην καρτέλα ιδιοτήτων του Τοίχου
20189Δυνατότητα εισαγωγής διαδοχικών Τοίχων ορίζοντας μόνο το τελικό σημείο στον καθένα
20190Συνοπτική και χρωματική απεικόνιση ανεπαρκειών σε επίπεδο Πεσσών
20191Εισαγωγή Πλάκας σε στάθμη >1 χωρίς να γίνει αντιγραφή από τη στάθμη 1
20192Μείωση χρόνου και απαιτήσεων μνήμης για την επίλυση φορέων με διαφραγματική λειτουργία
20204Δυνατότητα εισαγωγής φορτίου χρήστη στους Τοίχους
20206Στην ερώτηση “Μόνο η Θεμελίωση? (Yes/No)” της εντολής σχεδιασμού Πεσσών, η απάντηση No πλέον κάνει σχεδιασμό ΚΑΙ θεμελίωσης
20207Κατά το σχεδιασμό Φέρουσας στην γραμμή εντολών δεν φαινόταν με σωστούς χαρακτήρες το όνομα του τοίχου
20208Εμφανίζεται διαγνωστικό μήνυμα εάν επιλεγεί σχεδιασμός Δοκού σε επιτρεπόμενες τάσεις
20209BIM Reports: Δεν τυπώνεται ο πίνακας Έλεγχος Θεμελίου εάν επιλεγεί σχεδιασμός Δοκού σε επιτρεπόμενες τάσεις (τυπώνεται με μηδενικά)

Bug Fixes (Minor)

20163Μαζική αλλαγή ιδιότητας τοιχοποιίας (επιλογή ξυλοδεσιές)
20164Μαζική αλλαγή συνθηκών στήριξης
20167Διόρθωση Ζ συντεταγμένης στην εμφάνιση Πλακών στο 3D
20168Πρόβλημα στην εισαγωγή προβόλων σε AutoCAD εκδόσεις
20169Διαστασιολόγηση Πλακών/προβόλων και εκτυπώσεις στο BIMReports
20170Διόρθωση προβλήματος στο σχεδιασμό Τοίχων όταν το path της μελέτης υπερβαίνει τους 120 χαρακτήρες
20173Υπολογισμός υπερθύρων (πλην ΚΑΔΕΤ)
20176Στη φόρμα αντισεισμικού κανονισμού EC8-3 δεν εμφανίζονταν οι τιμές του τύπου εδάφους και οριακής κατάστασης που είχαν δοθεί. Το ίδιο για το Rdmin σε ΝΕΑΚ εάν δινόταν διαφορετική τιμή από την default
20177ΚΑΔΕΤ: Χρήση μέσων τιμών στους ελέγχους σε όρους εντατικών μεγεθών (όπου απαιτείται) και γενικότερη αναδιάταξη χρήσης μέσων και αντιπροσωπευτικών τιμών
20180Λάθος σε λεκτικό της καρτέλας αλλαγής Τοίχου, η επιλογή “διαζωματική” αναφέρεται σε “ξυλοδεσιές”
20181Το BIMReports δεν εμφάνιζε στις όψεις Τοίχων των ανωτέρων σταθμών τα ανοίγματά τους
20183BIMReports: Στον έλεγχο ΚΑΔΕΤ σε κάμψη (εκτός επιπέδου) περί κατακόρυφο άξονα στο υπόμνημα η ροπή επεξηγείται ως “Msdy: Καμπτική ροπή (εκτός επιπέδου) περί οριζοντίου άξονα”. Έγινε λεκτική διόρθωση του “οριζοντίου” σε “κατακορύφου” (οι τιμές είναι σωστές)
20185Υπολογισμός της Vv φέρουσας ικανότητας σε τέμνουσα και με τον τύπο Σ7.2
20187Πρόβλημα στην ένωση Τοίχων με διαφορετικά πάχη
20193Ο αριθμός φορτίων στις ιδιότητες Τοίχου (και Πλάκας) εμφανιζόταν ως “zd” (αντί για “1”)
20194Στις ιδιότητες Πλάκας δεν αποθηκεύονταν οι αλλαγές στα στοιχεία Πλάκας από ξύλο
20195Αλλαγή του γRD στον υπολογισμό του mz από 1.5 (πρώτο σχέδιο ΚΑΔΕΤ) σε 1.33 (σχέδιο 2021)
20196Διόρθωση αλγορίθμου αναγνώρισης Πλάκας στην περίπτωση ύπαρξης Δοκών, διαφορετικών σε κάθε στάθμη
20198Πρόβλημα στην εισαγωγή Πλακών στην έκδοση AutoCAD 2012
20199Κατά την εισαγωγή προβόλου τερματίζεται η διαδικασία αν πατηθεί ESC
20200Πρόβλημα στην διαφραγματική λειτουργία εάν υπάρχουν ήδη κινηματικές εξαρτήσεις π.χ. από Τοίχους διαφορετικού πάχους (εμφανίζονται με κόκκινες γραμμές) ή αν γίνει ένωση διπλών κόμβων από το χρήστη
20203Internal error όταν διαγράφονται/τροποποιούνται Τοίχοι και έχουν δοθεί Δοκοί στην στάθμη (αφορά μόνο εκδόσεις AutoCAD 2020 και παλαιότερες)

Έκδοση 2022 (22.0.12.0) December 30, 2022

Έκδοση 2022 (22.0.12.0) December 30, 2022
 

New Features

60020-8Προσθήκη Ελέγχου Σχετικής Μεταθετότητας θ και Περιορισμού Βλαβών
60091Δημιουργία μεταλλικών διατομών χρήστη για τυποποιημένα σχήματα
60276Συμβατότητα με AutoCAD 2021, 2022 και 2023
60282Δημιουργία πεπερασμένων στοιχείων κελύφους μέσω εντολών extrude και sweep
60284Προσθήκη επιπρόσθετων λεπτόπτοιχων διατομών Uxxx και Us

User Experience Improvements

60216ECPRAXIS: Εμφάνιση διαγνωστικού μηνύματος όταν έχουν δοθεί 0 στήλες κοχλιών και ταυτόχρονα 0 στον αριθμό σειρών, καθώς το πρόγραμμα προχωρά σε υπολογισμούς που δεν έχουν φυσική σημασία
60237Εμφάνιση μελών στη φόρμα αλλαγής συντελεστών λυγισμού κατά αύξουσα αλφαβητική σειρά με βάση το όνομα
60277Δυνατότητα εμφάνισης αντιδράσεων στήριξης στα φύλλα υπολογισμών και ανά συνδυασμό φόρτισης
60281Εκτύπωση επιπρόσθετων πληροφοριών Συνδυασμού Φόρτισης κατά ΕΑΚ (πέρα από το ID του) στο σχεδιασμό μεταλλικών μελών
60283Έλεγχος ύπαρξης σταθμών πριν την κλήση του ECPRAXIS
60286Προσθήκη ελέγχου ότι τα υποστυλώματα είναι απολύτως κατακόρυφα και αυτόματη διόρθωσή τους με δυνατότητα επιλογής
60289Στον έλεγχο ασύνδετων κόμβων να λαμβάνονται υπόψη και οι πεδιλοδοκοί
60290Μείωση της ανοχής κατά την εύρεση συνεχειών στα μέλη, ώστε να αναγνωρίζονται ως συνευθειακά και μέλη που έχουν κάποια πολύ μικρή απόκλιση

Bug Fixes (Minor)

60243Έλεγχος στρεπτοκαμπτικού λυγισμού ακόμα και εάν η αξονική είναι μηδέν (και η τέμνουσα)
60260Διόρθωση προσήμου ροπής στην σύνδεση δοκού υποστυλώματος κατά την μεταφορά της σύνδεσης από το 3DR.STEEL
60275Exception στο AutoCAD 2012 όταν αλλάζουμε τις ιδιότητες μέλους με πολλαπλή επιλογή (π.χ. Φορτία)
60278Ορθότερη υλοποίηση της τυχηματικής εκκεντρότητας κατά Υ όταν συνδυάζεται με την Χ κατά ΕΑΚ (μη σημαντική διαφοροποίηση σε επίπεδο αποτελεσμάτων)
60280Έλεγχος Στρεπτοκαμπτικού Λυγισμού σε μέλη που κεντροβαρικά παρουσιάζουν πολύ μικρή τιμή εφελκυσμού, αλλά η ακραία ίνα της διατομής βρίσκεται σε θλίψη
60287Το φίλτρο μερικής εκτύπωσης αποτελεσμάτων σχεδιασμού μεταλλικών μελών στην περίπτωση που το όνομα του μέλους στο φίλτρο ήταν αλφαριθμητικό (εμφανιζόταν το σύνολο των μελών χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το φίλτρο)
60291BIM Reports: Διόρθωση εκτυπώσεων στα Σεισμολογικά Στοιχεία (δεδομένα)
60292Απενεργοποίηση της επιλογής “Να περιληφθούν τα Πεπερασμένα Στοιχεία” στο Ίδιο βάρος, εάν γίνει χειροκίνητα από το χρήστη στην αντίστοιχη φόρμα
60294Κατά τη διαγραφή κόμβου, στην ερώτηση επιβεβαίωσης, εάν πατηθεί “No” το πρόγραμμα δεν ανταποκρίνεται (σε εκδόσεις progeCAD)
60295Στην περίπτωση ανεπάρκειας σε λυγισμό, στο διαγνωστικό που εμφανιζόταν στο παράθυρο εκτυπωνόταν αντί για την επιτρεπόμενη τιμή ο κωδικός λάθους (οι υπολογισμοί ήταν σωστοί όπως και οι εκτυπώσεις)

Έκδοση 2022 ( 22.0.11.0) November 22, 2022

Έκδοση 2022 (22.0.11.0) November 22, 2022

New Features

10264Έλεγχοι γεωμετρίας και διαστάσεων υποστυλώματων, δοκών και πλακών σύμφωνα με γεωμετρικούς περιορισμούς των ΕΚ2 και ΕΚ8 (στους ελέγχους φορέα)
10265Συμβατότητα με AutoCAD 2023

User Experience Improvements

Bug Fixes (Minor)

10254Διόρθωση τοποθέτησης συνδετήρων στην περίπτωση υποστυλωμάτων με πολλούς ενδιάμεσους συνδετήρες
10257Στο σχέδιο οπλισμού υποστυλωμάτων για μεγάλη διάμετρο οπλισμού σχάρας (>Φ10) υπάρχει περίπτωση αυτός να εμφανισθεί στο σχόλιο 2 φόρες π.χ. 12Φ12 + #Φ12/12
10258Κατάταξη κτηρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2022 με τη μέθοδο μ (διόρθωση σφάλματος)
10259Κατά τη δημιουργία του σχεδίου λεπτομερειών υποστυλώματων στο STRADPlot μπορεί να εμφανισθέι το μήνυμα “damage file” (χωρίς να επηρρεάζεται η λειτουργία του πρόγραμματος)

Έκδοση 2022 (22.0.8.0) August 5, 2022

Έκδοση 2022 (22.0.8.0) August 5, 2022

New Features

10250Ανάπτυξη ΚΑΝ.ΕΠΕ. έκδοσης 2022, 3η Αναθεώρηση

User Experience Improvements

10234Να αφαιρεθεί η δυνατότητα αλλαγής οπών σε πλάκες (φορτίο στηθαίου) αφού δεν λαμβάνεται κάπου υπόψη το φορτίο τους
10243Διαγνωστικό μήνυμα εάν το κτήριο προκύπτει στρεπτικά ευαίσθητο βάσει προσεγγιστικής μεθοδολογίας του EC8, αλλά οι 2 πρώτες ιδιομορφές δέν είναι στρεπτικές και μεταφέρουν > 69% της μάζας ανά κατεύθυνση
10251Επιτάχυνση αναγνώρισης συνεχών δοκών κατά την αυτοματοποιημένη λειτουργία (π.χ. προκαταρκτική ανάλυση)

Bug Fixes (Minor)

10230Στις παραμέτρους σχεδίων η επιλογή Φουρκέτες , λειτουργεί ανάποδα στους πίνακες οπλισμών
10231Πρόβλημα εκτύπωσης ###, αντί αριθμού, στις αναλυτικές εκτυπώσεις σχεδιασμού δοκών
10232Στον έλεγχο Διάτρησης υπάρχει περίπτωση να φαίνεται 0 στην τέμνουσα V της Πλάκας
10237Όταν δεν υπάρχει θεμελίωση στην κατασκευή δεν εμφανίζεται στα γραφικά το Κ.Β και Κ.Ε.Σ. (υπολογιστικά και στις εκτυπώσεις είναι ΟΚ)
10241Λάθος υπολογισμός ανεπάρκειας λ υποστυλωμάτων (παρότι εμφανιζόταν αστοχία στον σχεδιασμό) στην περίπτωση ασύμετρης διατομής με ανεπάρκεια σε μόνιμα και κινητά
10242Στην περίπτωση χρήσης ρομποτικών συνδετήρων σε υποστυλώματα και ενεργοποίησης λυγισμού, μπορεί να παγώσει o σχεδιασμός του συγκεκριμένου υποστυλώματος
10244Στον έλεγχο ευστρεψίας (ΕΚ8) να χρησιμοποιείται μόνο η εξίσωση 4.1β και να αγνοείται η 4.1α
10246Λάθος στον ικανοτικό έλεγχο βάσης υποστυλώματος στην ανάγνωση ροπής συντρέχουσας δοκού (σε μερικές περιπτώσεις διαβαζόταν η “απέναντι” ροπή της δοκού και οχι η συντρέχουσα)
10247Έλεγχος συμβατότητας μεταξύ newypo2.dll and vkypost.exe (γραφική εμφάνιση οπλισμού)
10249Κατά το σχεδιασμό υποστυλωμάτων σε πολυμελή και σύνθετα σχήματα μπορεί να μην εμφανιζόταν σωστά η περιμετρική γραμμή

Έκδοση 2022 (22.0.4.0) June 29, 2022

Έκδοση 2022 (22.0.4.0) June 29, 2022

Bug Fixes (Minor, Medium Importance)

50065Σφάλμα κατά το διάβασμα αρχείων στην περίπτωση εσωτερικού τοίχου που διαχωρίζει Θερμαινόμενο με ΜΘΧ και έχει και άνοιγμα
50066Tα αποτελέσματα στην ψύξη στο πρόγραμμα ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ διαφέρουν από αυτά που εμφανίζονται στους υπολογισμούς (σε ορισμένες περιπτώσεις)
50067Όταν είναι επιλεγμένο στα κλιματολογικά δεδομένα το “Υψόμετρο πάνω από 500m” οι υπολογισμοί πρέπει να γίνονται στην αμέσως μεγαλύτερη ζώνη από αυτή που ανήκει η επιλεγμένη πόλη

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο