Σεμινάριο 3DR για τον ΚΑΝ.ΕΠΕ (Λάρνακα)

Ημερομηνίες: 3 & 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – Λευκωσία

Ωρα: 8:30 –15:30

Διάρκεια: 12 ώρες


ΣΤΟΧΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Στόχος του σεμιναρίου είναι η εφαρμογή του EC8-3 σε μελέτες ελέγχου επάρκειας, ενίσχυσης και αποκατάστασης, αναλύοντας πλήρως όλες τις παραμέτρους που αφορούν τις μελέτες αυτές. Δίνονται συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρει ο μελετητής και το λογικό διάγραμμα μιας τέτοιας μελέτης.

 • Ξεκινώντας από μία σύντομη παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου, παρουσιάζονται όλες οι αναγκαίες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν καθώς και οι απαραίτητοι έλεγχοι που πρέπει να ληφθούν υπόψη.
 • Στη συνέχεια παρουσιάζονται διεξοδικά όλα τα βήματα για την συγκέντρωση των απαραιτήτων πληροφοριών, τα απαιτούμενα έγγραφα και τα τεύχη τεκμηρίωσης.
 • Ακολούθως αναλύονται οι παράμετροι που βοηθούν στην αξιολόγηση της δομικής τρωτότητας και παρουσιάζονται όλα τα σύγχρονα υπολογιστικά εργαλεία αλλά και το θεσμικό καθεστώς για τις μελέτες αποτίμησης.
 • Παρουσιάζονται αναλυτικά οι διατάξεις του Ευρωκώδικα για τις μελέτες αποτίμησης.
 • Παρουσιάζονται αναλυτικά οι μεθόδοι ενίσχυσης και αποκατάστασης, τα υπολογιστικά μοντέλα τους, καθώς και η Ανελαστική Ανάλυση, PushOver.
 • Τέλος γίνεται επίδειξη ορισμένων βασικών προγραμμάτων υπολογιστή που χρησιμοποιούνται για την δομική τρωτότητα, τις διαδικασίες αποτίμησης, τις μελέτες ενίσχυσης αλλά και για την συμπλήρωση των απαραίτητων τευχών.
 • Το σύνολο των ενεργειών και μελετών παρουσιάζεται μέσω παραδείγματος πραγματικής κατασκευής.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Βαδαλούκας Γιώργος

Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Αντισεισμικής Μηχανικής

ΧΩΡΟΣ: Εκπαιδευτικό Κέντρο AuDeSy – Ηλία Βενέζη 2α, 2042 Στρόβολος, Λευκωσία

Σεμινάριο ΤΕΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης για τον ΚΑΝ.ΕΠΕ

Την  Πέμπτη 20/3/2014 και ώρα 18:30 έως 21:00 θα διεξαχθεί σεμινάριο με θέμα: «Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής.»  στην αίθουσα ΤΕΙ στο Αργοστόλι  (Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση).

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι: 

18.15 – 18.30  Προσέλευση

18.30 – 18.45 «Διαδικασίες αδειοδότησης / Χαρακτηρισμός Κτιρίων /  Εκτίμηση φέρουσας ικανότητας»  Βαδαλούκας Γιώργος ΠΜ αντιπρόεδρος Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμικής Μηχανικής (ΕΤΑΜ)

18.45 – 19.00 «Μέθοδοι αποτίμησης υλικών – Τεκμηρίωση»  Βαδαλούκας Γιώργος ΠΜ

19.00 – 19.15 «Μελέτη για την  αποκατάσταση βλαβών τοπικού χαρακτήρα»  Βαδαλούκας Γιώργος ΠΜ

19.15 – 19.30  Διάλλειμα

19.30 – 20.30 «Μελέτη για την αποκατάσταση βλαβών γενικού χαρακτήρα» Δρ. Π.Μ. Παπαχρηστίδης Αριστείδης  μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής  ΕΤΑΜ

20.30 – 20.45 «Περιεχόμενο / Τεύχη / Ευθύνες  μελετητή-Ιδιοκτήτη-επιβλέποντα-Κατασκευαστή» Βαδαλούκας Γιώργος ΠΜ

20.45 – 21.00 Ερωτήσεις – Συζήτηση – Παρεμβάσεις

Με την υποστήριξη,

ΤΕΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης,

3DR ENGINEERING SOFTWARE.

Κυκλοφορία εκδόσεων 2014

Κυκλοφόρησαν οι εκδόσεις 2014 των προγραμμάτων της 3DR με νέες δυνατότητες και βελτιώσεις:

 • Υποστήριξη ΕΚ8/3 και ΝΕΟΥ ΦΕΚ ΚΑΝΕΠΕ για έλεγχο υπαρχόντων και ενισχύσεων
 • Παραμετροποίηση των ενισχύσεων με σύνθετα υλικά, ώστε να καλύπτεται κάθε περίπτωση υλικού
 • Υποστήριξη AutoCAD 2014 32/64 (όπως και όλων των εκδόσεων από το 2002 και μετά)
 • Υποστήριξη Windows 8

H πλήρης λίστα βελτιώσεων και αλλαγών υπάρχει εδώ>> (απαιτείται απλή εγγραφή)

Η νέες εκδόσεις είναι διαθέσιμες στους συνδρομητές 3DR.STRAD χωρίς επιπρόσθετη χρέωση. (για τους μή-συνδρομητές στο κόστος της απλής συνδρομής)

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο