ΝΕΟ Προϊόν: Προκοστολόγηση ΚΑΝΕΠΕ

Κυκλοφόρησε το KANEPE Cost Estimation, εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους επεμβάσεων (εργαστηριακών ελέγχων, μελέτης και ενισχύσεων) που θα προκύψει από τον έλεγχο κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. (ΦΕΚ 42/Β/20-01-2012).
Εμπεριέχει αποτελέσματα βάσης δεδομένων αποτελούμενης από δεκάδες κτήρια λυμένα με τον  ΚΑΝ.ΕΠΕ. Εξελιγμένοι αλγόριθμοι αξιοποιούν την βάση δεδομένων για να εξαχθούν συμπεράσματα για το εκάστοτε κτίριο που ενδιαφέρεται ο Μηχανικός.

Με το KANEPE Cost Estimation ο Μηχανικός μπορεί εύκολα και γρήγορα να εκτιμήσει το συνολικό κόστος των εργαστηριακών μετρήσεων, της μελέτης και των ενισχύσεων που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

Περισσότερες Πληροφορίες >>

Τιμή: 68 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Εκδήλωση ενδιαφέροντος >>

ΝΕΟ: Βιβλίο για ΚΑΝΕΠΕ

Κυκλοφόρησε το Νέο βιβλίο “Παραδείγματα από το Βασιλικό Διάταγμα του 1959 έως τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. του 2012“, το οποίο απευθύνεται σε όλους τους πολιτικούς μηχανικούς. Περιλαμβάνει μελέτη αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενου κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. (συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής ανάλυσης), λυμένης στο χέρι, ώστε να γίνουν κατανοητά όλα τα σημεία αυτού του κανονισμού.

Περισσότερες Πληροφορίες >>

Τιμή: 48 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Εκδήλωση ενδιαφέροντος >>

Παράταση στό πρόγραμμα ΕΣΠΑ + Λογισμικό 3DR (16 Μαϊου)

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης:

“προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κατάσταση, το Υπουργείο ανακοινώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 16 Μαίου και ώρα 17.00, μόνο για όσους υποψηφίους θα έχουν ανοίξει κωδικό στο Πληροφοριακό Σύστημα μέχρι τη λήξη της αρχικής προθεσμίας, δηλαδή την Παρασκευή 10 Μαΐου ωρα 17.00.”

Περισσότερες πληροφορίες >>

Εάν ενδιαφέρεστε για λήψη προσφοράς για λογισμικό της εταιρείας μας, ώστε να την κατεθέσετε στον φάκελό σας, ή οδηγίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@3dr.eu

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο