Συγκριτική Αξιολόγηση Προσομοιωμάτων για Τοιχεία και Πυρήνες Κτηρίων με την Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων και με Πειραματικά Αποτελέσματα

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείµενο την διερεύνηση διαφορετικών τρόπων προσοµοίωσης των τοιχείων και των πυρήνων σε κτήρια οπλισµένου σκυροδέµατος. Εξετάζεται η προσοµοίωση τριώροφης κατασκευής που αποτελείται από τρία επίπεδα τοιχεία και ένα πυρήνα σχήµατος “Π”, κάτω από διάφορες περιπτώσεις στατικής φόρτισης. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης συγκρίνονται µε πειραµατικά αποτελέσµατα που προέκυψαν από την φόρτιση δοκιµίου και µέτρηση των µετατοπίσεων, καθώς και προσδιορισµό των τάσεων από οπτικές µεθόδους.

Α. Παπαχρηστίδης, Γ. Βαδαλούκας, Β. Βαδαλούκα
2ο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής (Θεσσαλονίκη 2001)

Συγκριτική Αξιολόγηση Προσομοιωμάτων για Τοιχεία και Πυρήνες Κτηρίων με την Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων και με Πειραματικά Αποτελέσματα

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
APPLY
Shopping cart
0