Ανάλυση κόμβων μεταλλικών κατασκευών με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Από την τοπική στην καθολική θεώρηση

Ανάλυση κόμβων μεταλλικών κατασκευών με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Από την τοπική στην καθολική θεώρηση
Στην εργασία αυτή γίνεται παραμετρική προσομοίωση των κόμβων μεταλλικών κατασκευών με διαφορετικές τοπικές (local) και καθολικές (global) θεωρήσεις. Εξετάζεται η συμβατότητα των αποτελεσμάτων της ανάλυσης των κόμβων με τα αποτελέσματα της ανάλυσης του υπολοίπου φορέα.

Αριστείδης Γ. Παπαχρηστίδης, Γεώργιος Μαρούλης, Όλγα Καπετάνου
6o Συνέδριο Μεταλλικών κατασκευών, 2-4 Οκτωβρίου 2008, Γιάννενα

Ανάλυση κόμβων μεταλλικών κατασκευών με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Από την τοπική στην καθολική θεώρηση

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
APPLY
Shopping cart
0