Αξιολόγηση επένδυσης στην επιλογή της πιθανότητας υπέρβασης σεισμικών επιταχύνσεων εδάφους σε κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος

Με βάση την σχέση δομικής βλάβης και οικονομικής απώλειας προσδιορίζεται η συνάρτηση μελλοντικών δαπανών για την κατασκευή σε σχέση με την PGA. Στηριζόμενοι στην κατανομή πιθανότητας την μέγιστης επιτάχυνσης εδάφους και την συνάρτηση κόστους κατασκευής προσδιορίζεται η βέλτιστη τιμή της πιθανότητας υπέρβασης από οικονομική άποψη.

A.Γ. Παπαχρηστίδης, Γ.Ν. Βαδαλούκας, Κ.Ε. Όλγα, Β.Ι. Σόγιακας
3o Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής, 5-7 Νοεμβρίου 2008, Αθήνα

Αξιολόγηση επένδυσης στην επιλογή της πιθανότητας υπέρβασης σεισμικών επιταχύνσεων εδάφους σε κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
APPLY
Shopping cart
0