Συγκριτική μελέτη αποτίμησης σε κτίριο οπλισμένου σκυροδέματος με εφαρμογή του ΕΝ 1998-3:2005 και ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Στην παρούσα εργασία συγκρινονται οι ανάγκες ενίσχυσης, από οικονομικής πλευράς, των δομικών στοιχείων μιας κατασκευής από την εφαρμογή των δύο κανονισμών – προτύπων. Αναλύονται κτήρια, με διαφορετικό αριθμό ορόφων, διαφορετικούς καννάβους υποστυλωμάτων και αμιγώς πλαισιακό ή τοιχωματικό σύστημα ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι τοιχωμάτων. Γινεται εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων αναλύσεων από τους 2 κανονισμούς – πρότυπα με έμφαση στην χρήση της μη γραμμικής ανάλυσης. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω κτιρίων συγκρίνονται μεταξύ τους, αναφορικά με τις ανάγκες επεμβάσεων και ενισχύσεων σε κατακόρυφα στοιχεια και δοκούς.
Μετρούμενα μεγέθη σε κάθε περίπτωση είναι ο όγκος σκυροδέματος και το βάρος χάλυβα ενίσχυσης των δομικών στοιχείων. Από τη σύγκριση των απαιτήσεων ενίσχυσης σύμφωνα με τους 2 κανονισμούς – πρότυπα, εξάγονται συμπεράσματα για την “οικονομικότερη” χρήση τους.

Συγκριτική μελέτη αποτίμησης σε κτίριο οπλισμένου σκυροδέματος με εφαρμογή του ΕΝ 1998-3:2005 και ΚΑΝ.ΕΠΕ.

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
APPLY
Shopping cart
0