5ο Συνέδριο Αντισεισμικής (2022) Paper-03

5o Συνέδριο Αντισεισμικής (2022) Paper-02

5ο Συνέδριο Αντισεισμικής (2022) Paper-01

4ο Συνέδριο Αντισεισμικής (2019) Paper-01

4ο Συνέδριο Αντισεισμικής (2019) Paper-02

18ο Συνέδριο Σκυροδέματος (2018) Paper-01

18ο Συνέδριο Σκυροδέματος (2018) Paper-02

18ο Συνέδριο Σκυροδέματος (2018) Paper-03

9ο Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών (2017)

8ο Εθνικό Συνέδριο ΜΚΕ (2015)

16ο Συνέδριο Σκυροδέματος 6 ανακοινώσεις (2009)

3o Συνέδριο Αντισεισμικής (2008) Paper- 01

3o Συνέδριο Αντισεισμικής (2008) Paper- 02

3o Συνέδριο Αντισεισμικής (2008) Paper-03

3o Συνέδριο Αντισεισμικής (2008) Paper-04

6o Συνέδριο Μεταλλικών κατασκευών (2008)

15o Συνέδριο Σκυροδέματος (2006) Paper-01

15o Συνέδριο Σκυροδέματος (2006) Paper-02

15o Συνέδριο Σκυροδέματος (2006) Paper-03

14ο Συνέδριο Σκυροδέματος (2003) Paper-01

14ο Συνέδριο Σκυροδέματος (2003) Paper-02

VII COMPLAS (2003)

5th Conference on Structural Dynamics (2002)

5th ΤWCCM (2002)

2ο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής (2001)

6th National Congress of Mechanics (2001)

11th Conference on Earthquake Engineering (1998)

Ανάλυση ευαισθησίας για αποκατάσταση υφιστάμενων κτηρίων με γνώμονα την αντισεισμική τους συμπεριφορά

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια μεθοδολογία ανάλυσης της κατασκευαστικής ευαισθησίας υφιστάμενων κτηρίων υπό στατικές και δυναμικές συνθήκες φόρτισης. Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνονται υπ’ όψη συμβατικές πλαισιακές κατασκευές που παρουσιάζουν διαφραγματική λειτουργία με (ή δίχως) τοιχεία. Επίσης, το περιβάλλον έδαφος διακριτοποιείται μέσω ελατήριων, ούτως ώστε οι συνδετήριες δοκοί της θεμελίωσης να μπορούν να θεωρηθούν ως δοκοί τύπου Winkler. Αρχικά μελετάται η στατικού-τύπου ευαισθησία, και υπολογίζονται αδιάστατοι συντελεστές στους βαθμούς ελευθέριας του προσομοιωμάτος της κατασκευής για τις μετακινήσεις και τα εντατικά μεγέθη που αναπτύσσονται. Οι ιδιότητες των δομικών στοιχείων που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα (παράμετροι ευαισθησιών) ποικίλουν και παρουσιάζονται στα πλαίσια της παρούσης εργασίας.

Γ.Δ. ΜΑΝΩΛΗΣ, Χ.Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Η.Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, Φ.Ε. ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ, Γ.Ν. ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ, Α.Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
3o Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής, 5-7 Νοεμβρίου 2008, Αθήνα

Ανάλυση ευαισθησίας για αποκατάσταση υφιστάμενων κτηρίων με γνώμονα την αντισεισμική τους συμπεριφορά

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο