Κοινωνικές Επιπτώσεις από την Εφαρµογή των Επισήµων Εθνικών Οδηγιών για τις Μελέτες Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων Κτηρίων

Συγκρίνονται οι ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις για την σύνταξη µελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισµένο σκυρόδεµα και φέρουσα τοιχοποιία, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισµό, µε τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισµών. Με τις διατάξεις των ΦΕΚ για καθορισµό των ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για την σύνταξη µελετών αποκατάστασης, υπολογίζεται η δαπάνη για τις επεµβάσεις, η οποία τυγχάνει στεγαστικής συνδροµής. Συγκρίνεται µε την δαπάνη που προκύπτει από την εφαρµογή των διατάξεων των κανονισµών. Από τις διαφορές που προκύπτουν, εξάγονται συµπεράσµατα για την οικονοµική επιβάρυνση των σεισµοπαθών.

Κοινωνικές Επιπτώσεις από την Εφαρµογή των Επισήµων Εθνικών Οδηγιών για τις Μελέτες Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων Κτηρίων

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
APPLY
Shopping cart
0