5ο Συνέδριο Αντισεισμικής (2022) Paper-03

5o Συνέδριο Αντισεισμικής (2022) Paper-02

5ο Συνέδριο Αντισεισμικής (2022) Paper-01

4ο Συνέδριο Αντισεισμικής (2019) Paper-01

4ο Συνέδριο Αντισεισμικής (2019) Paper-02

18ο Συνέδριο Σκυροδέματος (2018) Paper-01

18ο Συνέδριο Σκυροδέματος (2018) Paper-02

18ο Συνέδριο Σκυροδέματος (2018) Paper-03

9ο Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών (2017)

8ο Εθνικό Συνέδριο ΜΚΕ (2015)

16ο Συνέδριο Σκυροδέματος 6 ανακοινώσεις (2009)

3o Συνέδριο Αντισεισμικής (2008) Paper- 01

3o Συνέδριο Αντισεισμικής (2008) Paper- 02

3o Συνέδριο Αντισεισμικής (2008) Paper-03

3o Συνέδριο Αντισεισμικής (2008) Paper-04

6o Συνέδριο Μεταλλικών κατασκευών (2008)

15o Συνέδριο Σκυροδέματος (2006) Paper-01

15o Συνέδριο Σκυροδέματος (2006) Paper-02

15o Συνέδριο Σκυροδέματος (2006) Paper-03

14ο Συνέδριο Σκυροδέματος (2003) Paper-01

14ο Συνέδριο Σκυροδέματος (2003) Paper-02

VII COMPLAS (2003)

5th Conference on Structural Dynamics (2002)

5th ΤWCCM (2002)

2ο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής (2001)

6th National Congress of Mechanics (2001)

11th Conference on Earthquake Engineering (1998)

Αξιολόγηση μεθόδων κανονικοποίησης επιταχυνσιογραφηματών σε σχέση με τον ΕΑΚ2000

Ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΕΑΚ2000) επιτρέπει σε ειδικές περιπτώσεις την εφαρµογή και άλλων δόκιµων µεθόδων υπολογισµού της σεισµικής απόκρισης των κατασκευών, όπως είναι η εν χρόνω ολοκλήρωση επιταχυνσιογραφηµάτων. Η χρησιµοποίηση όµως πραγµατικών σεισµικών καταγραφών στον σχεδιασµό µίας κατασκευής επιβάλει την προσαρµογή αυτών στο φάσµα σχεδιασµού της περιοχής της κατασκευής. Στην εργασία αυτή γίνεται αξιολόγηση διαφόρων µεθόδων κανονικοποίησης-προσαρµογής πραγµατικών επιταχυνσιογραφηµάτων που έχουν παρουσιαστεί στην διεθνή βιβλιογραφία. Οι µέθοδοι αυτές δίνουν την δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν στον σχεδιασµό µιας κατασκευής καταγραφές από διάφορες περιοχές του κόσµου. Η αξιολόγηση αυτών των µεθόδων γίνεται σε σχέση µε την Δυναµική Φασµατική Μέθοδο του ΕΑΚ2000 και της επιρροή τους στον τελικό σχεδιασµό της κατασκευής. Για την αξιολόγηση αυτή υιοθετείται ένα πολυώροφο πλαίσιο από σκυρόδεµα. Ο υπολογισµός της σεισµικής απόκρισης µε την Δυναµική Φασµατική Μέθοδο καθώς και µε την εν χρόνω ολοκλήρωση γίνεται µε το πρόγραµµα STRAD.

Μ. Παπαδρακάκης(Καθηγητής, Εργαστήριο Στατικής & Αντισεισμικών Ερευνών. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), Ν.Δ. Λαγαρός (Εργαστήριο Στατικής & Αντισεισμικών Ερευνών. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), Α.Γ. Παπαχρηστίδης (Εργαστήριο Στατικής & Αντισεισμικών Ερευνών. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)
14ο Συνέδριο Σκυροδέματος, 15-17 Οκτωβρίου, 2003, Κώς

Αξιολόγηση μεθόδων κανονικοποίησης επιταχυνσιογραφηματών σε σχέση με τον ΕΑΚ2000

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο