Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Λογισμικού για Πολιτικούς Μηχανικούς

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ο τρόπος ελέγχου προγραμμάτων ανάλυσης και διαστασιολόγησης κατασκευών. Συγκρίνονται αποτελέσματα επιλύσεων “με το χέρι” με αυτά που προκύπτουν από λογισμικά που αναπτύσσονται από την εταιρεία μας (STRAD) και Georgia Institute of Technology (GT.STRUDL) καθώς και από το λογισμικό SAP2000. Δίνεται έμφαση στην ακρίβεια των προσομοιωμάτων και στην θέσπιση διαδικασιών ώστε ο έλεγχος της ορθότητας να γίνεται από τον ίδιο το Μηχανικό και όχι από κάποιο τρίτο πρόγραμμα, το οποίο κανείς δεν εγγυάται ότι είναι απαλλαγμένο σφαλμάτων.

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Α. Γ.,ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ Γ. Ν., ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗ Λ. Γ.
3o Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής, 5-7 Νοεμβρίου 2008, Αθήνα

Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Λογισμικού για Πολιτικούς Μηχανικούς

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
APPLY
Shopping cart
0