Μέτρηση συνάφειας οπλισμού μέσω διάδοσης τασικού παλμού.

Η εργασία αυτή είναι μια προσπάθεια που αποσκοπεί στη δυνατότητα ποιοτικού προσδιορισμού της συνάφειας οπλισμού-σκυροδέματος με Μη Καταστροφικές Μεθόδους. Συγκεκριμένα γίνεται προσπάθεια συσχέτισης του βαθμού συνάφειας οπλισμού-σκυροδέματος στοιχείων, με τις διαφοροποιήσεις που θα υποστεί τασικός παλμός, προκαλούμενος με κρούση, κατά την διάδοσή του στα στοιχεία αυτά. Η σύγκριση γίνεται μεταξύ οπλισμού πλήρους συνάφειας και μειωμένης συνάφειας. Η μείωση της συνάφειας πραγματοποιείται καλύπτοντας με πλαστικό τμήματα του οπλισμού, με μικρή επικάλυψη από το σκυρόδεμα και με χρήση διαβρωμένου οπλισμού. Η σύγκριση αφορά τις κυματομορφές του διαδιδόμενου παλμού και τις παραμορφώσεις σε επιλεγμένα σημεία του οπλισμού. Η μέτρηση των παραμορφώσεων έγινε με ηλεκτρικούς μετρητές παραμόρφωσης και η συλλογή, αποθήκευση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων έγινε με μετρητικό σύστημα ταχείας λήψης δεδομένων

Μέτρηση συνάφειας οπλισμού μέσω διάδοσης τασικού παλμού.

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
APPLY
Shopping cart
0