5ο Συνέδριο Αντισεισμικής (2022) Paper-03

5o Συνέδριο Αντισεισμικής (2022) Paper-02

5ο Συνέδριο Αντισεισμικής (2022) Paper-01

4ο Συνέδριο Αντισεισμικής (2019) Paper-01

4ο Συνέδριο Αντισεισμικής (2019) Paper-02

18ο Συνέδριο Σκυροδέματος (2018) Paper-01

18ο Συνέδριο Σκυροδέματος (2018) Paper-02

18ο Συνέδριο Σκυροδέματος (2018) Paper-03

9ο Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών (2017)

8ο Εθνικό Συνέδριο ΜΚΕ (2015)

16ο Συνέδριο Σκυροδέματος 6 ανακοινώσεις (2009)

3o Συνέδριο Αντισεισμικής (2008) Paper- 01

3o Συνέδριο Αντισεισμικής (2008) Paper- 02

3o Συνέδριο Αντισεισμικής (2008) Paper-03

3o Συνέδριο Αντισεισμικής (2008) Paper-04

6o Συνέδριο Μεταλλικών κατασκευών (2008)

15o Συνέδριο Σκυροδέματος (2006) Paper-01

15o Συνέδριο Σκυροδέματος (2006) Paper-02

15o Συνέδριο Σκυροδέματος (2006) Paper-03

14ο Συνέδριο Σκυροδέματος (2003) Paper-01

14ο Συνέδριο Σκυροδέματος (2003) Paper-02

VII COMPLAS (2003)

5th Conference on Structural Dynamics (2002)

5th ΤWCCM (2002)

2ο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής (2001)

6th National Congress of Mechanics (2001)

11th Conference on Earthquake Engineering (1998)

Αξιολόγηση της μεθοδολογίας του Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείµενο την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μεθοδολογίας του δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου σε κτήρια από οπλισμένο σκυρόδεμα. Εξετάζεται η συσχέτιση του δείκτη προτεραιότητας δευτεροβάθμιου ελέγχου με το τελικό κόστος ενίσχυσης / (ανά) τετραγωνικό, όπως προέκυψε τελικώς στην πράξη, με βάση τις επεμβάσεις, που απαιτήθηκαν από τον τριτοβάθμιο ελέγχο (ΚΑΝ.ΕΠΕ.).Δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν από 13 πραγματικά κτήρια. Επιπλέον, γίνεται σύγκριση του κόστους ενίσχυσης, που εκτιμάται με βάση τον δείκτη ανεπάρκειας του δευτεροβάθμιου ελέγχου, με το πραγματικό κόστος επεμβάσεων. Τέλος, ελέγχεται η συσχέτιση του δείκτη ανεπάρκειας δευτεροβάθμιου ελέγχου, ως προς χαρακτηριστικά των κτηρίων όπως το έτος κατασκευής, τον αριθμό ορόφων κ.α., ενώ γίνεται και εκτίμηση του ρόλου των 13 κριτηρίων του δευτεροβάθμιου ελέγχου στην ορθότητα των αποτελεσμάτων του. Η κατάταξη των κτιρίων με βάση το κόστος ενισχύσεων ανά m2 κάτοψης ταυτίζεται σε ποσοστό 93% με την κατάταξη, που προκύπτει από τον Δευτεροβάθμιο Προσεισμικό έλεγχο.

Αξιολόγηση της μεθοδολογίας του Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο