5ο Συνέδριο Αντισεισμικής (2022) Paper-03

5o Συνέδριο Αντισεισμικής (2022) Paper-02

5ο Συνέδριο Αντισεισμικής (2022) Paper-01

4ο Συνέδριο Αντισεισμικής (2019) Paper-01

4ο Συνέδριο Αντισεισμικής (2019) Paper-02

18ο Συνέδριο Σκυροδέματος (2018) Paper-01

18ο Συνέδριο Σκυροδέματος (2018) Paper-02

18ο Συνέδριο Σκυροδέματος (2018) Paper-03

9ο Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών (2017)

8ο Εθνικό Συνέδριο ΜΚΕ (2015)

16ο Συνέδριο Σκυροδέματος 6 ανακοινώσεις (2009)

3o Συνέδριο Αντισεισμικής (2008) Paper- 01

3o Συνέδριο Αντισεισμικής (2008) Paper- 02

3o Συνέδριο Αντισεισμικής (2008) Paper-03

3o Συνέδριο Αντισεισμικής (2008) Paper-04

6o Συνέδριο Μεταλλικών κατασκευών (2008)

15o Συνέδριο Σκυροδέματος (2006) Paper-01

15o Συνέδριο Σκυροδέματος (2006) Paper-02

15o Συνέδριο Σκυροδέματος (2006) Paper-03

14ο Συνέδριο Σκυροδέματος (2003) Paper-01

14ο Συνέδριο Σκυροδέματος (2003) Paper-02

VII COMPLAS (2003)

5th Conference on Structural Dynamics (2002)

5th ΤWCCM (2002)

2ο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής (2001)

6th National Congress of Mechanics (2001)

11th Conference on Earthquake Engineering (1998)

Νέα διαδικτυακή βάση δεδομένων του Ο.Α.Σ.Π. για τον Προσεισμικό Έλεγχο Δημοσίων Κτηρίων

H εργασία αυτή παρουσιάζει συνοπτικά τη μετεξέλιξη της Βάσης Δεδομένων Προσεισμικού Ελέγχου του Ο.Α.Σ.Π. σε ένα εύχρηστο, διαδικτυακό εργαλείο διαχείρισης του Ταχέως Οπτικού Ελέγχου του δομικού αποθέματος των δημοσίων κτηρίων της χώρας και, σε επόμενο στάδιο, της σεισμικής διακινδύνευσης σε όλη την επικράτεια. Εν προκειμένω, περιγράφει τη δομή και λειτουργία της διαδικτυακής φόρμας για την απευθείας εισαγωγή των δελτίων προσεισμικού ελέγχου από τον χρήστη-μηχανικό στον διακομιστή, τη διενέργεια αυτόματων λογικών ελέγχων και την εποπτική διαδικτυακή παρουσίαση τόσο της χωρικής κατανομής της πληροφορίας επί ψηφιακού χαρτογραφικού υποβάθρου (GIS) όσο και της στατιστικής κατανομής των χαρακτηριστικών των ελεγμένων κτηρίων. Η νέα βάση δεδομένων αναμένεται να βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Οργανισμού και να αυξήσει σημαντικά τον ρυθμό αξιολόγησης και αξιοποίησης των εισερχόμενων δελτίων προσεισμικού ελέγχου.

Νέα διαδικτυακή βάση δεδομένων του Ο.Α.Σ.Π. για τον Προσεισμικό Έλεγχο Δημοσίων Κτηρίων

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο