5ο Συνέδριο Αντισεισμικής (2022) Paper-03

5o Συνέδριο Αντισεισμικής (2022) Paper-02

5ο Συνέδριο Αντισεισμικής (2022) Paper-01

4ο Συνέδριο Αντισεισμικής (2019) Paper-01

4ο Συνέδριο Αντισεισμικής (2019) Paper-02

18ο Συνέδριο Σκυροδέματος (2018) Paper-01

18ο Συνέδριο Σκυροδέματος (2018) Paper-02

18ο Συνέδριο Σκυροδέματος (2018) Paper-03

9ο Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών (2017)

8ο Εθνικό Συνέδριο ΜΚΕ (2015)

16ο Συνέδριο Σκυροδέματος 6 ανακοινώσεις (2009)

3o Συνέδριο Αντισεισμικής (2008) Paper- 01

3o Συνέδριο Αντισεισμικής (2008) Paper- 02

3o Συνέδριο Αντισεισμικής (2008) Paper-03

3o Συνέδριο Αντισεισμικής (2008) Paper-04

6o Συνέδριο Μεταλλικών κατασκευών (2008)

15o Συνέδριο Σκυροδέματος (2006) Paper-01

15o Συνέδριο Σκυροδέματος (2006) Paper-02

15o Συνέδριο Σκυροδέματος (2006) Paper-03

14ο Συνέδριο Σκυροδέματος (2003) Paper-01

14ο Συνέδριο Σκυροδέματος (2003) Paper-02

VII COMPLAS (2003)

5th Conference on Structural Dynamics (2002)

5th ΤWCCM (2002)

2ο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής (2001)

6th National Congress of Mechanics (2001)

11th Conference on Earthquake Engineering (1998)

Λήψη Απόφασης Ενίσχυσης Κτιρίων με Σύνθετα Υλικά από Πολυμερικές Ίνες (FRPs) / ΙΟΠ ή με Μανδύα από Οπλισμένο Σκυρόδεμα

Γίνεται σύγκριση της μεθόδου ενίσχυσης με Σύνθετα Υλικά από Πολυμερικές Ίνες (FRPs)/ΙΟΠ έναντι της ενίσχυσης με μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος, σε οριζόντια στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος, σε μελέτες σύμφωνα με ΚΑΝ.ΕΠΕ./ΕΚ8 – Μέρος 3. Εξετάζεται η εφαρμοσιμότητα ή μη της κάθε μεθόδου ενίσχυσης τόσο σε κανονιστικό επίπεδο (περιορισμοί που θέτει ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. στο Κεφάλαιο 8 / και ΕΚ8 – Μέρος 3) όσο και σε πρακτικό επίπεδο, μέσα από 6 μελέτες εφαρμογής που εκπονήθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν. Μέσα από αυτές, συγκρίνονται οι δύο μέθοδοι ενίσχυσης κυρίως σε οικονομικούς όρους (κόστος εργατικών και κόστος υλικών με τιμές εμπορίου), αλλά και σε όρους λειτουργικότητας, αισθητικής, ταχύτητας κ.λ.π Τέλος, συγκρίνεται η επίδραση της κάθε μεθόδου ενίσχυσης στην συνολική στατικότατα του κάθε κτηρίου.

Λήψη Απόφασης Ενίσχυσης Κτιρίων με Σύνθετα Υλικά από Πολυμερικές Ίνες (FRPs) / ΙΟΠ ή με Μανδύα από Οπλισμένο Σκυρόδεμα

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο