5ο Συνέδριο Αντισεισμικής (2022) Paper-03

5o Συνέδριο Αντισεισμικής (2022) Paper-02

5ο Συνέδριο Αντισεισμικής (2022) Paper-01

4ο Συνέδριο Αντισεισμικής (2019) Paper-01

4ο Συνέδριο Αντισεισμικής (2019) Paper-02

18ο Συνέδριο Σκυροδέματος (2018) Paper-01

18ο Συνέδριο Σκυροδέματος (2018) Paper-02

18ο Συνέδριο Σκυροδέματος (2018) Paper-03

9ο Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών (2017)

8ο Εθνικό Συνέδριο ΜΚΕ (2015)

16ο Συνέδριο Σκυροδέματος 6 ανακοινώσεις (2009)

3o Συνέδριο Αντισεισμικής (2008) Paper- 01

3o Συνέδριο Αντισεισμικής (2008) Paper- 02

3o Συνέδριο Αντισεισμικής (2008) Paper-03

3o Συνέδριο Αντισεισμικής (2008) Paper-04

6o Συνέδριο Μεταλλικών κατασκευών (2008)

15o Συνέδριο Σκυροδέματος (2006) Paper-01

15o Συνέδριο Σκυροδέματος (2006) Paper-02

15o Συνέδριο Σκυροδέματος (2006) Paper-03

14ο Συνέδριο Σκυροδέματος (2003) Paper-01

14ο Συνέδριο Σκυροδέματος (2003) Paper-02

VII COMPLAS (2003)

5th Conference on Structural Dynamics (2002)

5th ΤWCCM (2002)

2ο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής (2001)

6th National Congress of Mechanics (2001)

11th Conference on Earthquake Engineering (1998)

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς και πρότασης ενίσχυσης ιστορικού κτηρίου από φέρουσα τοιχοποιία, στο Μαράσι Αγ. Νικολάου στη Ρόδο

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης ιστορικό διώροφο κτήριο, κατασκευασμένο από φέρουσα τοιχοποιία, το οποίο βρίσκεται στη πόλη της Ρόδου. Στόχος της εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς του κτηρίου και η διερεύνηση τρόπων επεμβάσεων για την ενίσχυσή του και την βελτίωση των μηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών του. Για το υπολογιστικό προσομοίωμα και την ανάλυση της κατασκευής χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό 3DR.PESSOS. Για την αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς του κτηρίου πραγματοποιήθηκε ελαστική ισοδύναμη στατική ανάλυση με βάση τον Κανονισμό για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας (ΚΑΔΕΤ). Εφαρμόσθηκαν οι μέθοδοι του καθολικού δείκτη q και των τοπικών δεικτών πλαστιμότητας m για στάθμες επιτελεστικότητας Β1 και Β2. Μετά την πραγματοποίηση των απαιτούμενων ελέγχων έναντι συνδυασμών σεισμικών και μη σεισμικών δράσεων προέκυψε το συμπέρασμα ότι το κτήριο παρουσιάζεται ευάλωτο ως προς την εντός και εκτός επιπέδου δράση. Για τον λόγο αυτό διερευνώνται μέθοδοι επεμβάσεων με σκοπό την αύξηση της διαφραγματικής λειτουργίας του κτηρίου και τη βελτίωση των μηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών της τοιχοποιίας του.

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς και πρότασης ενίσχυσης ιστορικού κτηρίου από φέρουσα τοιχοποιία, στο Μαράσι Αγ. Νικολάου στη Ρόδο

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο