Περί Κανονιστικών Πλαισίων

Για να ενημερωθείτε για τα νέα περί των Κανονιστικών Πλαισίων μπορείτε να ελέγξετε τα παρακάτω links:

Κανονισμός για Αποτίμησης & Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας | ΚΑΔΕΤ (ΦΕΚ 2493 Β 18-04-2023)

Κανονισμός Επεμβάσεων ΚΑΝ.ΕΠΕ 3η Αναθεώρηση (ΦΕΚ 3197_Β_22-06-2022)

Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος (Φ.Ε.Κ. 3134_Β_21-06-2022)

Μελέτη Στατικής Επάρκειας στο Ν.4495 (ΦΕΚ 1643_Β_11-05-2018)

Έλεγχος και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος Ν.4495 (ΦΕΚ 167_Α_03-11-2017)

Κανονισμός Επεμβάσεων ΚΑΝ.ΕΠΕ 2η Αναθεώρηση (ΦΕΚ 2984_Β_30-08-2017)

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚ 1561_Β_20-06-2016)

Έγκριση Αντικατάστασης Παραρτήματος Ε’ του ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 350_Β_17-02-2016)

Έγκριση Εφαρμογής και Χρήσης των Ευρωκωδίκων (ΦΕΚ 1457_Β_05-06-2014)

Μελέτη Στατικής Επάρκειας στον Ν.4178 (ΦΕΚ 405_Β_20-02-2014)

Κανονισμός Επεμβάσεων ΚΑΝ.ΕΠΕ 1η Αναθεώρηση (ΦΕΚ 2187_Β_05-09-2013)

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Ν.4178 (ΦΕΚ 174_Α_08-08-2013)

Εφαρμογή Κανονισμού Επεμβάσεων ΚΑΝ.ΕΠΕ (ΦΕΚ 42_Β_20-01-2012)

Τροποποίηση ΕΑΚ2000-ΕΚΩΣ2000 (ΦΕΚ 270_Β_16-03-2010)

Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμένου Σκυροδέματος ΚΤΧ2008 (ΦΕΚ 1416_Β_17-07-2008 και ΦΕΚ 2113_Β_13-10-2008)

Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος Ε.Κ.Ω.Σ 2000

Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός Ε.Α.Κ 2000

Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός Ν.Ε.Α.Κ (ΦΕΚ 613_Β_12-10-1992)

Νέος Κανονισμός για την Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Σκυρόδεμα (ΦΕΚ 1068_Β_31-12-1991)

Αντικατάσταση του Άρθρου 12 του Β.Δ. (ΦΕΚ 587_Β_01-10-1985)

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Β.Δ. (ΦΕΚ 239_Β_16-04-1984)

Βασιλικό Διάταγμα Β.Δ. (ΦΕΚ 36_Α_26-02-1959)

Περί Κανονισμών για την Μελέτη και Εκτέλεση Οικοδομικών Έργων Οπλισμένου Σκυροδέματος

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο