Περί Επαγγελματικών Δικαιωμάτων:

Για να ενημερωθείτε για τα νέα περί επαγγελματικών δικαιωμάτων μπορείτε να ελέγξετε τα παρακάτω links:
Ρύθμιση του Επαγγέλματος του Μηχανικού (ΦΕΚ 187_Α_05-11-2018)
Περί Ασκήσεων Επαγγέλματος (ΦΕΚ 149_Α_09-05-1930)

Περί Κανονισμών Φορτίσεων:

Για να ενημερωθείτε για τα νέα περί Κανονισμών Φορτίσεων μπορείτε να ελέγξετε τα παρακάτω links:
Σύγχρονος Κανονισμός για Επιβαλλόμενα Φορτία σε Δάπεδα Κτιρίων (EC1)
Ελληνικός Κανονισμός Φορτίσεων Δομικών Έργων Β.Δ. (ΦΕΚ 171_Α_16-05-46)

Περί Κανονιστικών Πλαισίων:

Για να ενημερωθείτε για τα νέα περί των Κανονιστικών Πλαισίων μπορείτε να ελέγξετε τα παρακάτω links:
Mελέτη Στατικής Επάρκειας στον Ν.4495 (ΦΕΚ 1643_Β_11-05-2018)
Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος Ν.4496 (ΦΕΚ 167_Α_03-11-2017)
Κανονισμός Επεμβάσεων ΚΑΝ.ΕΠΕ 2η Αναθεώρηση (ΦΕΚ 2984_Β_30-08-2017)
Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚ 1561_Β_02-06-2016)
Έγκριση Αντικατάστασης Παραρτήματος Ε’ του ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 350_Β_17-02-2016)
Έγκριση Εφαρμογής και Χρήσης των Ευρωκωδίκων (ΦΕΚ 1457_Β_05-06-2014)
Μελέτη Στατικής Επάρκειας στον Ν.4178 (ΦΕΚ 405_Β_20-02-2014)
Κανονισμός Επεμβάσεων ΚΑΝ.ΕΠΕ 1η Αναθεώρηση (ΦΕΚ 2187_Β_05-09-2013)
Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Ν.4178 (ΦΕΚ 174_Α_08-08-2013)
Εφαρμογή Κανονισμού Επεμβάσεων ΚΑΝ.ΕΠΕ (ΦΕΚ 42_Β_20-01-2012)
Τροποποίηση ΕΑΚ2000-ΕΚΩΣ2000 (ΦΕΚ 270_Β_16-03-2010)
Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμένου Σκυροδέματος ΚΤΧ2008 (ΦΕΚ 1416_Β17-07-2008 και ΦΕΚ 2113Β_13-10-2008)
Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέμοτος Ε.Κ.Ω.Σ 2000
Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός Ε.Α.Κ 2000
Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός Ν.Ε.Α.Κ (ΦΕΚ 613_Β_12-10-1992)
Αντικατάσταση του Άρθρου 12 του Β.Δ (ΦΕΚ 587_Β_01-10-1985)
Τροποποίηση και Συμπλήρωση του Β.Δ (ΦΕΚ 239_Β_16-04-1984)
Βασιλικό Διάταγμα Β.Δ (ΦΕΚ 36_Α_26-02-1959)
Περί Κανονισμών για την Μελέτη και Εκτέλεση Οικοδομικών Έργων Οπλισμένου Σκυροδέματος (Φ.Ε.Κ. 160_Α_26-07-1954)

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο