Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κτιριακών Κατασκευών Ο/Σ με τον EC8 Τόμος Α

Αρχική Τιμή: 39.00

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κτιριακών Κατασκευών Ο/Σ με τον EC8 Τόμος Α

Κωδικός προϊόντος: 64d9cc455a9c Κατηγορία:

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όλους τους πολιτικούς μηχανικούς (νέους και μη) που ασχολούνται ήδη ή πρόκειται να ασχοληθούν με το σχεδιασμό κτιριακών κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, περιλαμβανομένων των φοιτητών-σπουδαστών. Το περιεχόμενό του είναι χωρισμένο σε δύο τόμους.Η δομή του παρόντος (πρώτου) τόμου είναι τέτοια ώστε η εμβάθυνση του αναγνώστη στα θέματα που διαπραγματεύεται να είναι σταδιακή: πρώτα (κεφάλαιο 1) γίνεται μία γενική εισαγωγή στα θέματα ανάλυσης και προσομοίωσης των νέων κτιριακών κατασκευών στη βάση των διατάξεων του EC8-1 ο οποίος περιλαμβάνει και την πλειοψηφία των διατάξεων που απαιτούνται για το σχεδιασμό νέων κτιρίων σκυροδέματος. Στο κεφάλαιο 2 γίνεται μία εισαγωγή στις αριθμητικές μεθόδους ανάλυσης, ιδιαίτερα στη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων η οποία αποτελεί μοναδικό αριθμητικό εργαλείο και βρίσκεται πλέον πίσω από όλα τα προγράμματα Η/Υ που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση και διαστασιολόγηση κατασκευών. Τα κεφάλαια 3 και 4 περιλαμβάνουν κάποιες πρώτες εφαρμογές διατάξεων του EC8-1 σε απλούς πλαισιωτούς φορείς κατά τρόπο ώστε ο αναγνώστης να συλλάβει τη σημασία διαδικασιών και ελέγχων όπως αυτός της κανονικότητας του κτιρίου, του υπολογισμού του συντελεστή συμπεριφοράς q, κ.α. Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η βασική μέθοδος ανάλυσης του EC8-1, η «μέθοδος της ιδιομορφικής φασματικής ανάλυσης», ενώ στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται η εναλλακτική επιλογή, αυτή της «μεθόδου ανάλυσης οριζόντιας φόρτισης». Τέλος, το κεφάλαιο 7 διαπραγματεύεται το θέμα της σύζευξης πλάστιμων τοιχωμάτων που ανήκουν σε τοιχωματικά συστήματα.

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο