Έκδοση 2023 (23.0.9.0) September 1, 2023

Έκδοση 2023 (23.0.7.0) August 4, 2023

Έκδοση 2023 (23.0.9.0) September 1, 2023

New Features (2023.0.7.0)

60306ECPRAXIS: Κοχλιωτή σύνδεση κοίλων συνδέσμων δυσκαμψίας
60307Συμβατότητα με AutoCAD 2024
60308Συμβατότητα με progeCAD 2024 (* βλ. παρακάτω)
60309ECPRAXIS: Πλάκα έδρασης σε CHS υποστυλώματα

User Experience Improvements (2023.0.7.0)

60293Στις κοχλιωτές συνδέσεις του ECPRAXIS να προστεθούν και οι διάμετροι κοχλιών/αγκυρίων : Μ10,Μ14,Μ18
60298Βελτιωμένα, ως προς την ευκρίνεια σκαριφήματα υπολογισμού ανέμου EC1
60301Αδυναμία αυτόματης εύρεσης συνεχειών μεταλλικών μελών σε μεικτούς φορείς (που περιέχουν και ραβδωτά μέλη από άλλο υλικό π.χ. σκυρόδεμα)

Bug Fixes (Minor, Medium, Major importance) (2023.0.7.0)

60296Πρόβλημα Subscript out of range κατά το σχεδιασμό πεδιλοδοκών με πολλά ανοίγματα (πρόβλημα μνήμης)
60302Ενημέρωση των προκαθορισμένων τιμών χάλυβα, σύμφωνα με EC3 (ήταν χαμηλότερες)
60303Κατά το σχεδιασμό συνεχών πεδιλοδοκών που έχουν οριστεί σαν φυσικό μέλος, υπάρχει περίπτωση να βγει λάθος Subscript out of range εάν υπάρχει μεγάλος αριθμός συνδυασμών φόρτισης
60304ECPRAXIS: Στον έλεγχο άντυγας στην έδραση υποστυλώματος για την τέμνουσα κατά Υ χρησιμοποιείται η ροπή Ζ και όχι η Υ
60305ECPRAXIS: Στον έλεγχο συγκόλλησης στην έδραση υποστυλώματος τυπώνεται πάντα λόγος αστοχίας 0 ανεξαρτήτως τιμής της My

Bug Fixes (Minor, Medium, Major importance) (2023.0.9.0)

60316Λάθος αντιστοίχιση στα χρώματα τυποποιημένων μεταλλικών διατομών (η τελευταία μένει αχρωμάτιστη και οι προηγούμενες έχουν το χρώμα της επόμενης)

(*) Προβλήματα ProgeCAD 2024

 1. Να απενεργοποιηθεί η startup page!
  Αναλυτικότερα:
  Στο ProgeCAD την πρώτη φορά πού θα τρέξει το 3DR.Modeler εμφανίζεται η startup page χωρίς να φορτωθεί το Drawing1 με αποτέλεσμα να αποτύχει και το φόρτωμα του 3DR.Modeler
  Η λύση στο πρόβλημα είναι:
  Μόλις φορτωθεί για πρώτη φορά το 3DR.Modeler και εμφανιστεί η startup page Επιλέγουμε “Skip Start Page Next Time” και κλείνουμε το ProgeCAD.
  Η προηγούμενη διαδικασία εκτελείται μόνο την πρώτη φορά. Μετά δεν ξανεμφανίζεται η startup page και το 3DR.Modeler εκτελείται κανονικά
 2. Για ΝΕΑ μελέτη επιλέξτε New από το MENU και ΟΧΙ το RIBBON!
  Αναλυτικότερα:
  Για να λειτουργεί σωστά το 3DR.Modeler πρέπει κάθε στιγμή να είναι ανοιχτή μία μόνο μελέτη, για αυτό ορίζει τη μεταβλητή SDI στην τιμή 1.
  Αυτό σημαίνει ότι όταν φορτώνει ο χρήστης νέα μελέτη τότε κλείνει αυτόματα η παλιά και ανοίγει η νέα.

Λόγω προβλήματος στο ProgeCAD 2024, αν για τη δημιουργία νέας μελέτης χρησιμοποιηθεί το εικονίδιο που βρίσκεται στο Ribbon, δίπλα ακριβώς από το λογότυπο του ProgeCAD, το ProgeCAD ΔΕΝ ξεφορτώνει την παλιά μελέτη και ανοίγει ταυτόχρονα ΚΑΙ νέα.
Για την δημιουργία νέας μελέτης να χρησιμοποιηθεί η επιλογή New.. από το menu η οποία λειτουργεί χωρίς πρόβλημα.

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο