Έκδοση 2022 (22.0.8.0) August 5, 2022

Έκδοση 2022 (22.0.8.0) August 5, 2022

New Features

10250Ανάπτυξη ΚΑΝ.ΕΠΕ. έκδοσης 2022, 3η Αναθεώρηση

User Experience Improvements

10234Να αφαιρεθεί η δυνατότητα αλλαγής οπών σε πλάκες (φορτίο στηθαίου) αφού δεν λαμβάνεται κάπου υπόψη το φορτίο τους
10243Διαγνωστικό μήνυμα εάν το κτήριο προκύπτει στρεπτικά ευαίσθητο βάσει προσεγγιστικής μεθοδολογίας του EC8, αλλά οι 2 πρώτες ιδιομορφές δέν είναι στρεπτικές και μεταφέρουν > 69% της μάζας ανά κατεύθυνση
10251Επιτάχυνση αναγνώρισης συνεχών δοκών κατά την αυτοματοποιημένη λειτουργία (π.χ. προκαταρκτική ανάλυση)

Bug Fixes (Minor)

10230Στις παραμέτρους σχεδίων η επιλογή Φουρκέτες , λειτουργεί ανάποδα στους πίνακες οπλισμών
10231Πρόβλημα εκτύπωσης ###, αντί αριθμού, στις αναλυτικές εκτυπώσεις σχεδιασμού δοκών
10232Στον έλεγχο Διάτρησης υπάρχει περίπτωση να φαίνεται 0 στην τέμνουσα V της Πλάκας
10237Όταν δεν υπάρχει θεμελίωση στην κατασκευή δεν εμφανίζεται στα γραφικά το Κ.Β και Κ.Ε.Σ. (υπολογιστικά και στις εκτυπώσεις είναι ΟΚ)
10241Λάθος υπολογισμός ανεπάρκειας λ υποστυλωμάτων (παρότι εμφανιζόταν αστοχία στον σχεδιασμό) στην περίπτωση ασύμετρης διατομής με ανεπάρκεια σε μόνιμα και κινητά
10242Στην περίπτωση χρήσης ρομποτικών συνδετήρων σε υποστυλώματα και ενεργοποίησης λυγισμού, μπορεί να παγώσει o σχεδιασμός του συγκεκριμένου υποστυλώματος
10244Στον έλεγχο ευστρεψίας (ΕΚ8) να χρησιμοποιείται μόνο η εξίσωση 4.1β και να αγνοείται η 4.1α
10246Λάθος στον ικανοτικό έλεγχο βάσης υποστυλώματος στην ανάγνωση ροπής συντρέχουσας δοκού (σε μερικές περιπτώσεις διαβαζόταν η “απέναντι” ροπή της δοκού και οχι η συντρέχουσα)
10247Έλεγχος συμβατότητας μεταξύ newypo2.dll and vkypost.exe (γραφική εμφάνιση οπλισμού)
10249Κατά το σχεδιασμό υποστυλωμάτων σε πολυμελή και σύνθετα σχήματα μπορεί να μην εμφανιζόταν σωστά η περιμετρική γραμμή

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο