Έκδοση 2022 (22.0.12.0) December 30, 2022

Έκδοση 2022 (22.0.12.0) December 30, 2022
 

New Features

20186Έλεγχος εδάφους και θεμελίου
20197Υποστήριξη εξισώσεων prEN EC6 για μελέτες με παλιούς κανονισμούς
20211ΚΑΔΕΤ 2022: Προσθήκη 9 πιθανών σεισμών σχεδιασμού
20212ΚΑΔΕΤ 2022: Προσθήκη Ερήμην Τιμών μέσω φόρμας
60276Συμβατότητα με AutoCAD 2021, 2022 και 2023

User Experience Improvements

20161Κατά την αντιγραφή επιπέδου σβήνονται οι υπάρχουσες οντότητες στην στάθμη προορισμού
20162Κατά την αντιγραφή επιπέδου στάθμης δεν αντιγράφονται οι συνθήκες στήριξης
20165Δυνατότητα αλλαγής ανοίγματος που έχει ήδη δοθεί
20166Έλεγχος ακεραιότητας βάσης δεδομένων για Πεσσούς, Πλάκες και Δοκούς
20171Εμφάνιση μηνυμάτων προόδου κατά το σχεδιασμό Τοίχων ώστε ο χρήστης να βλέπει ποιος Τοίχος υπολογίζεται
20172Χρωματική απεικόνιση των Πεσσών στους οποίους έχει χωριστεί ο κάθε Τοίχος χρωματικά με ξεχωριστή εντολή 3DRDisplayMasonryUnits, πέρα από τη φόρμα δημιουργίας προσομοιώματος
20174Αυτόματος ορισμός επιπέδου (στάθμης) στους κόμβους και τα στοιχεία κελύφους του αναλυτικού προσομοιώματος
20175Βελτιωμένη εμφάνιση της γωνίας ένωσης μεταξύ των Τοίχων (φάλτσο). Δεν αφορά υπολογισμούς
20178Εμφάνιση σε πίνακα των εντατικών μεγεθών σε όρους δυνάμεων, στη βάση, μέση και κορυφή του κάθε Πεσσού, όπως προκύπτουν από την ολοκλήρωση των τάσεων πεπερασμένων στοιχείων
20179Δυνατότητα εισαγωγής προβόλου από εσωτερική πλευρά Τοίχου (π.χ. εσωτερικός εξώστης – πατάρι)
20188Εμφάνιση των Πεσσών στους οποίους έχει χωριστεί ο κάθε Τοίχος στην καρτέλα ιδιοτήτων του Τοίχου
20189Δυνατότητα εισαγωγής διαδοχικών Τοίχων ορίζοντας μόνο το τελικό σημείο στον καθένα
20190Συνοπτική και χρωματική απεικόνιση ανεπαρκειών σε επίπεδο Πεσσών
20191Εισαγωγή Πλάκας σε στάθμη >1 χωρίς να γίνει αντιγραφή από τη στάθμη 1
20192Μείωση χρόνου και απαιτήσεων μνήμης για την επίλυση φορέων με διαφραγματική λειτουργία
20204Δυνατότητα εισαγωγής φορτίου χρήστη στους Τοίχους
20206Στην ερώτηση “Μόνο η Θεμελίωση? (Yes/No)” της εντολής σχεδιασμού Πεσσών, η απάντηση No πλέον κάνει σχεδιασμό ΚΑΙ θεμελίωσης
20207Κατά το σχεδιασμό Φέρουσας στην γραμμή εντολών δεν φαινόταν με σωστούς χαρακτήρες το όνομα του τοίχου
20208Εμφανίζεται διαγνωστικό μήνυμα εάν επιλεγεί σχεδιασμός Δοκού σε επιτρεπόμενες τάσεις
20209BIM Reports: Δεν τυπώνεται ο πίνακας Έλεγχος Θεμελίου εάν επιλεγεί σχεδιασμός Δοκού σε επιτρεπόμενες τάσεις (τυπώνεται με μηδενικά)

Bug Fixes (Minor)

20163Μαζική αλλαγή ιδιότητας τοιχοποιίας (επιλογή ξυλοδεσιές)
20164Μαζική αλλαγή συνθηκών στήριξης
20167Διόρθωση Ζ συντεταγμένης στην εμφάνιση Πλακών στο 3D
20168Πρόβλημα στην εισαγωγή προβόλων σε AutoCAD εκδόσεις
20169Διαστασιολόγηση Πλακών/προβόλων και εκτυπώσεις στο BIMReports
20170Διόρθωση προβλήματος στο σχεδιασμό Τοίχων όταν το path της μελέτης υπερβαίνει τους 120 χαρακτήρες
20173Υπολογισμός υπερθύρων (πλην ΚΑΔΕΤ)
20176Στη φόρμα αντισεισμικού κανονισμού EC8-3 δεν εμφανίζονταν οι τιμές του τύπου εδάφους και οριακής κατάστασης που είχαν δοθεί. Το ίδιο για το Rdmin σε ΝΕΑΚ εάν δινόταν διαφορετική τιμή από την default
20177ΚΑΔΕΤ: Χρήση μέσων τιμών στους ελέγχους σε όρους εντατικών μεγεθών (όπου απαιτείται) και γενικότερη αναδιάταξη χρήσης μέσων και αντιπροσωπευτικών τιμών
20180Λάθος σε λεκτικό της καρτέλας αλλαγής Τοίχου, η επιλογή “διαζωματική” αναφέρεται σε “ξυλοδεσιές”
20181Το BIMReports δεν εμφάνιζε στις όψεις Τοίχων των ανωτέρων σταθμών τα ανοίγματά τους
20183BIMReports: Στον έλεγχο ΚΑΔΕΤ σε κάμψη (εκτός επιπέδου) περί κατακόρυφο άξονα στο υπόμνημα η ροπή επεξηγείται ως “Msdy: Καμπτική ροπή (εκτός επιπέδου) περί οριζοντίου άξονα”. Έγινε λεκτική διόρθωση του “οριζοντίου” σε “κατακορύφου” (οι τιμές είναι σωστές)
20185Υπολογισμός της Vv φέρουσας ικανότητας σε τέμνουσα και με τον τύπο Σ7.2
20187Πρόβλημα στην ένωση Τοίχων με διαφορετικά πάχη
20193Ο αριθμός φορτίων στις ιδιότητες Τοίχου (και Πλάκας) εμφανιζόταν ως “zd” (αντί για “1”)
20194Στις ιδιότητες Πλάκας δεν αποθηκεύονταν οι αλλαγές στα στοιχεία Πλάκας από ξύλο
20195Αλλαγή του γRD στον υπολογισμό του mz από 1.5 (πρώτο σχέδιο ΚΑΔΕΤ) σε 1.33 (σχέδιο 2021)
20196Διόρθωση αλγορίθμου αναγνώρισης Πλάκας στην περίπτωση ύπαρξης Δοκών, διαφορετικών σε κάθε στάθμη
20198Πρόβλημα στην εισαγωγή Πλακών στην έκδοση AutoCAD 2012
20199Κατά την εισαγωγή προβόλου τερματίζεται η διαδικασία αν πατηθεί ESC
20200Πρόβλημα στην διαφραγματική λειτουργία εάν υπάρχουν ήδη κινηματικές εξαρτήσεις π.χ. από Τοίχους διαφορετικού πάχους (εμφανίζονται με κόκκινες γραμμές) ή αν γίνει ένωση διπλών κόμβων από το χρήστη
20203Internal error όταν διαγράφονται/τροποποιούνται Τοίχοι και έχουν δοθεί Δοκοί στην στάθμη (αφορά μόνο εκδόσεις AutoCAD 2020 και παλαιότερες)

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο