Έκδοση 2020 (20.0.6.0) June 19, 2020

New Features

 • 70003 Τεχνική έκθεση
 • 60232 Δυνατότητα ορισμού ομάδας στα μέλη κατά την εισαγωγή τους

User Experience Improvements

 • 70004 Εμφάνιση ιδιοτητων μελών από ξύλο στο Φύλλο Δεδομένων για μέλη
 • 60117 Διατήρηση της ομάδας μέλους μετά την κατάτμησή του
 • 60147 Δυνατότητα αλλαγής χρώματος της θεμελίωσης και απόκρυψής της
 • 60149 Δυνατότητα παράκαμψης μηνυμάτων κατά τον σχεδιασμό πεδιλοδοκών και πεδίλων και εμφάνισής τους συγκεντρωτικά στο τέλος του σχεδιασμού
 • 60193 Προκαθορισμένη τιμή άξονα (-Ζ) στη φόρμα ίδιου βάρους
 • 60204 Βελτίωση της αυτόματης κατανομής επιφανειακών φορτίων. Προειδοποίηση όταν υπάρχουν πιθανά λάθη στα επιφανειακά φορτία (π.χ. αν προκύψει σε μέλος φορτίο με πρόσημο ανάποδο αυτού της επιφανειακής φόρτισης)
 • 60212 Εμφάνιση μήκους μέλους στην φόρμα Ιδιοτήτων Μέλους
 • 60226 ProgeCAD: Απαιτείται Regen μετά την Εμφάνιση του Παραμορφωμένου Φορέα για να ενημερωθεί η θέση των κόμβων
 • 60227 ProgeCAD: Απαιτείται Regen μετά την αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς στα ονόματα των κόμβων
 • 60235 progeCAD: Κατά την αντιγραφή μέλους δημιουργούνται νέοι κόμβοι στα άκρα του, ακόμα και αν υπάρχουν ήδη κόμβοι στο ίδιο σημείο (μπορούσαν να ενοποιηθούν σε επόμενη φάση, χωρίς να δημιουργούν πρόβλημα)

Bug Fixes (of Minor, Medium or High Importance)

 • 70005 Διόρθωση προβλήματος σχεδιασμού μεμονωμένων (επιλεγμένων) μελών. Ο σχεδιασμός του συνόλου των μελών (χωρίς επιλογή) λειτουργεί κανονικά, όπως και ο σχεδιασμός με επιλογή 1 μόνο μέλους.
 • 70007 ProgeCAD: Δημιουργία εικονιδίων (Menu + Ribbon) για τις εντολές 3DRTimberWizard, 3DRTimberDesign, 3DRTimberPlot, 3DRViewJoints, 3DRViewBeams, 3DRFootingDesign, 3DRSelect, 3DRDisplayReleases
 • 70010 Διόρθωση σφάλματος στην γραφική απεικόνιση ανεπαρκειών, εάν κάποια μέλη έχουν ορισθεί από το χρήστη ως μέλη σκυροδέματος (πλνν της θεμελίωσης). Αφορά μόνο την γραφική απεικόνιση και όχι υπολογισμούς και εκτυπώσεις
 • 60190 Σχεδιασμός Πεδίλων: Να λαμβάνονται υπόψη οι παθητικές ωθήσεις στη μέθοδο σχεδιασμού “Αστράγγιστες Συνθήκες για Άργιλο”
 • 60192 Σπάνιο πρόβλημα στην ανάλυση (crash) κατα το Computing Nodal Forces, εάν κάποιο πέδιλο ή πεδιλοδοκός συντρέχει σε πακτωμένο κόμβο
 • 60194 Δυνατότητα UNDO μετά από επαναρίθμηση κόμβων και μελών
 • 60202 Πρόβλημα κατά τη χρήση αρνητικών γωνικών Euler (Beta)
 • 60225 Η εντολή 3DRDisplayAreaLoads δεν εμφανίζει τα επιφανειακά φορτία

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο