Έκδοση 2019 (19.0.7.0) July 26, 2019

Η έκδοση 2019.0.7.0 κυκλοφόρησε εκτάκτως (minor version), για να υπάρξει άμεση συμβατότητα με το progeCAD 2020, το οποίο μόλις κυκλοφόρησε. Η κανονική έκδοση (major version) του 2019 θα κυκλοφορήσει το τελευταίο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό.

New Features

 • 10101-1 STRADPLOT Drawings: Πινακίδα KANEΠE/EC83 στα σχέδια
 • 10078 Συμβατότητα με AutoCAD 2019 και 2020
 • 10092 Συμβατότητα με progeCAD 2020 64bit

User Experience Improvements

 • 10098-1 Διαστασιολόγηση Δοκών: Αφαίρεση του διαγνωστικού μηνύματος ότι η ελάχιστη ροπή σχεδιασμού για κατανεμημένο φορτιό W*L2 είναι μηδέν (μετά από χειροκίνητη εισαγωγή από το χρήστη)
 • 10117 Αφαίρεση διαγνωστικού μηνύματος “solver name” κατά την επίλυση κλιμάκων (σκάλες)
 • 10118 Έλεχος Πεδίλων: Υπολογισμός παθητικών ωθήσεων στον έλεγχο ολίσθησης (ώστε να βγαίνει πιο εύκολα ο έλεγχος) όταν έχουν επιλεγεί αστράγγιστες συνθήκες για την άργιλο

Bug Fixes (Minor)

 • 10097 BIM Reports: Στις εκτυπώσεις KANEΠE/EC8-3 το πρόγραμμα χτύπαγε όταν γινόταν επιλογή EC8-3 (ο KANEΠE ήταν ΟΚ)
 • 10099 Ανάλυση/Σχεδιασμός Κλιμάκων (Σκάλες) σε 64bit versions
 • 10100 Εκτύπωση της “πάπιας” στο σχέδιο ενίσχυσης υποστυλωμάτων
 • 10107 Σχεδιασμός δοκών/πεδιλοδοκών: Λαμβάνεται υπόψη η στρέψη αρχής ΚΑΙ τέλους (η μέγιστη από τις 2), στην περίπτωση που η στρέψη δεν είναι σταθερή κατά το μήκος της δοκού
 • 10116 KANEΠE: Διόρθωση προβλήματος στον έλεγχο υφιστάμενων πλακών, όταν δεν είχαν συνεχόμενη αρίθμηση

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο