Έκδοση 2019 (19.0.6.0) June 26, 2019

New Features

 • 60020-2 Εκτύπωση Συντελεστών Περιπτώσεων Φόρτισης στο Τεύχος Εκτυπώσεων
 • 60097 Διαστασιολόγηση διατομών ψυχρής έλασης
 • 60122 Δυνατότητα σχεδιασμού ομάδας πεδιλοδοκών ως συνεχής δοκός
 • 60159 Υποστήριξη progeCAD 2019 64bit
 • 60160 Δυνατότητα χρήσης τετραπλευρικών πεπερασμένων στοιχείων με υπολογισμό τάσεων, ροπών και τάσεων vonMisses
 • 60180 Δυνατότητα ορισμού μελών πάνω σε καμπύλες (1D Mesh) με πολλαπλή επιλογή καμπύλων
 • 60181 Δυνατότητα ορισμού για το κάθε μέλος αν θα σχεδιαστεί ως Δοκός, Υποστύλωμα, κτλ, κατά την φάση εισαγωγής του (και όχι μόνο από τη φόρμα ιδιοτήτων εκ των υστέρων)
 • 60183 Εμφάνιση αποτελεσμάτων τάσεων με χρωματική απεικόνιση και κίνηση
 • 60185 Υποστήριξη AutoCAD 2019 και 2020
 • 60186 Υποστήριξη progeCAD 2020 64bit
 • 60189 Δυνατότητα ορισμού προκαθορισμένου προθέματος και αρίθμησης για την ονοματολογία κόμβων, μελών και κελυφών
 • 60190 Δυνατότητα εκτύπωσης της τιμής μετατόπισης επί της οθόνης στον παραμορφωμένο φορέα

User Experience Improvements

 • 60102 Να εμφανίζεται μήνυμα λάθους στην περίπτωση που κάποια μελέτη πάει να αποθηκευτεί ως ‘Drawing.dwg’
 • 60118 Κατά τον έλεγχο τοπολογίας να διευκρινιστεί ότι η μη ύπαρξη στηρίξεων δεν αποτελεί πρόβλημα εάν έχουν ορισθεί πέδιλα στο φορέα
 • 60130 Έλεγχοι στην βάση δεδομένων για ορθότητα δεδομένων πεδίλων και πεδιλοδοκών
 • 60133 Βελτίωση ταχύτητας διαστασιολόγησης μεταλλικών μελών
 • 60136 Διαστασιολόγηση Πεδίλων: Αύξηση αριθμού διαθέσιμων συνδυασμών φόρτισης, κατά ΕΑΚ, απο 180 σε 500
 • 60138 Διαστασιολόγηση Πεδιλοδοκών: Αύξηση αριθμού διαθέσιμων συνδυασμών φόρτισης, κατά ΕΑΚ, απο 180 σε 500
 • 60145 BIM Reports: Διόρθωση προεπιλεγμένης γλώσσας στα ελληνικά κατά ΕΑΚ
 • 60146 Δυνατότητα ορισμού ονομάτων Π.Φ. και Σ.Φ. στα ελληνικά
 • 60151 Επαλληλία επιφανειακών φορτίων ανέμου λαμβάνοντας υπόψη το πρόσημο, στη γεννήτρια συνδυασμών φόρτισης του EC1
 • 60152 Σφάλμα κατά την εντολή 3DRDesign όταν ο χρήστης επιλέξει σχεδιασμό μόνο για επιλεγμένα μέλη, αλλά δεν έχει επιλέξει κανένα. (Να είναι απενεργοποιημένο σε περίπτωση μη επιλογής μελών)
 • 60168 Βελτίωση ταχύτητας στην ανάλυση κατά ΕΑΚ και EC8
 • 60170 STEELPlot: Δεν λειτουργούσε εάν δεν ήταν εγκατεστημένο σε υποκατάλογο με όνομα “3DR” (σε οποιοδήποτε δίσκο)
 • 60177 Φόρμα Ιδιοτήτων Μελών: Όταν αλλάζει η διατομή από το 2ο ΤΑΒ να ενημερώνεται το 1ο ΤΑΒ αυτόματα
 • 60191 Εμφάνιση της Περιγραφής των Περιπτώσεων και Συνδυασμών Φόρτισης, δίπλα στο όνομά τους (διαχωρισμένα με $) σε όλες τις λίστες επιλογής φορτίων

Bug Fixes (of Minor, Medium or High Importance)

 • 60121 ECPRAXIS: Χρήστη του Wpl όπως εμφανίζεται στο 3DR.STEEL
 • 60124 Εκτυπώσεις θεμελίωσης στην περίπτωση που οι συνδυασμοί φόρτισης είναι περισσότεροι από 100
 • 60127 Για τον υπολογισμό της Ved,M = 2Wplfy/L, να χρησιμοποιείται το μήκος λυγισμού και όχι το μήκος μέλους όπως γινόταν (και ήταν δυσμενέστερο)
 • 60128 Χρήση του συμβόλου |Χ| στις εκτυπώσεις υπολογισμών, όταν χρησιμοποιείται η απόλυτη τιμή στον υπολογισμό, για καλύτερη εποπτεία
 • 60139 Οδηγός Χωροδικτυωμάτων: Ορισμός διατομών, ονομάτων μελών και ευχρηστίας
 • 60141 Εκτυπώσεις: Διόρθωση στις εκτυπώσεις του EC8 Chapter 6, Mpdy και Vpdy τυπώνονται 2 φορές (έπρεπε να ειναι Mpdz και Vpdz τη δεύτερη φορά). Οι τιμές ήταν σωστές
 • 60144 BIM Reports: Διόρθωση προβλήματος στην θεμελίωση όταν το όνομα της μελέτης περιείχε ελληνικούς χαρακτήρες
 • 60150 Διόρθωση στον αλγόριθμο αφαίρεσης μελών (χειροκίνητα από χρήστη) στην περίπτωση επιφανειακού φορτίου σε τυχαίο επίπεδο στο χώρο (όχι \ σε καθολικούς άξονες)
 • 60153 ECPRAXIS: Πρόβλημα στο Column Base Plate Connection όταν ο TEMPorary κατάλογος του συστήματος περιέχει κενά
 • 60155 Διόρθωση στην εκτύπωση ελέγχου λυγηρότητας μελών (μόνο στην εκτύπωση οι υπολογισμοί ήταν OK)
 • 60163 Διόρθωση ακρίβειας στην κατανομή επιφανειακού φορτίου σε τυχαίο επίπεδο στο χώρο (όχι \ σε καθολικούς άξονες)
 • 60164 Διαστασιολόγηση Πεδιλοδοκών: Διόρθωση σφάλματος out of range σε μεγάλους φορείς, όταν το id της πεδιλοδοκού υπερβαίνει την τιμή 2000.
 • 60165 Σχεδιασμός Πεδίλων: Σφάλμα Overflow κατά EAK, σε σπάνιες περιπτώσεις
 • 60167 Επιφανειακό φορτίο (μόνο όταν ορίζεται χειροκίνητα από περιμετρικά μέλη και δίνονται και μέλη προς αφαίρεση από την κατανομή του φορτίου):
 • Πρόβλημα όταν ο αριθμός των μελών προς αφαίρεση ήταν μεγαλύτερος από τον αριθμό των μελών της περιμέτρου
 • 60169 Ανάλυση με περασμένα: Η ανάλυση σταματούσε όταν ο χρήστης είχε δώσει χειροκίνητα τριγωνικά (όχι τετραπλευρικά) στοιχεία
 • 60173 Φύλλα Δεδομένων Μελών: Εκτύπωση του ονόματος μέλους (αντί του ID) και του ονόματος των κόμβων αρχής και τέλους
 • 60174 Στο διάλογο τοποθέτησης μέλους: Πρόβλημα όταν κατά την τοποθέτηση γινόταν εναλλαγή από συνθήκες PIN-PIN πηγαίναμε σε συνθήκες PIN-FIX ή FIX-PIN.
 • Το πρόβλημα δεν αφορά την αλλαγή ιδιοτήτων μέλους από την καρτέλα του, αλλά μόνο τη φόρμα τοποθέτησης
 • 60175 EC8 Cypriot Annex: Το πρόγραμμα σταματά με διαγνωστικό μήνυμα (αφορά μόνο την έκδοση 18.0.6.0)
 • 60178 Η εντολή 3DRCheckDatabase δημιουργεί πρόβλημα στο πρόγραμμα όταν κάποια πεδιλοδοκός ή πέδιλο ήταν κατεστραμμένα
 • 60179 Λάθος διαγνωστικό (αχρείαστο) περί ολίσθησης πεδιλοδοκών όταν η διατμητική τους δύναμη είναι μηδέν
 • 60182 Πρόβλημα ανάλυσης (Ixx = 0) για διατομές τύπου T
 • 60184 Επιφανειακό Φορτίο σε τυχαίο επίπεδο: Πρόβλημα (σπάνιο) στην κατανομή όταν υπάρχουν τριγωνικές επιφάνειες
 • 60187 BIMReports: Εκτύπωση πεδίλων ακόμα και όταν κάποιο μέλος αστοχεί (γινόταν διακοπή της εκτύπωσης)

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο