Έκδοση 2018 (18.0.5.0) May 8, 2018

User Experience Improvements

  • 60086 ECPRAXIS: Διαγνωστικό μήνυμα σε περίπτωση που αφαιρεθεί το κλειδί κατά τη λειτουργία, ώστε να μην χαθούν δεδομένα

Bug Fixes (Minor)

  • 60059 ECPRAXIS: Υπό προϋποθέσεις στρογγύλευσης, λάθος διαγνωστικό για πάχος συγκόλησης (bracing connections)
  • 60065 ECPRAXIS: Κατά την αυτοματοποιημένη λειτουργία εμφανίζεται το μύνημα λάθους ‘Database Login’ στην εμφάνιση αποτελεσμάτων

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο