Έκδοση 2018 (18.0.12.0) December 18, 2018

New Features

 • 10018 Σε μελέτες ΚΑΝ.ΕΠΕ. τα διαγράμματα ροπών σε δοκούς (τόσο στην καρτέλα αλλαγής, όσο και στα γραφικά) αφορούσαν την default/αρχική ανάλυση. Τώρα εμφανίζονται τα διαγράμματα της τελευταίας ανάλυσης ΚΑΝ.ΕΠΕ. που έχει επιλεγεί
 • 10078 Δυνατότητα ορισμού ΚΑΙ άνω υφιστάμενου οπλισμού σε πλάκες (και κάτω σε προβόλους) για τον έλεγχο επάρκειας
 • 10092 Δυνατότητα προμέτρησης και για τις πλάκες γενικής κοιτόστρωσης

User Experience Improvements

 • 10075 Υπολογισμός FRP σε πλάκες: Διαγνωστικό μήνυμα όταν ανεπάρκεια > 2
 • 10076 Υπολογισμός FRP σε πλάκες: Διαγνωστικό μήνυμα όταν δέν υπάρχει επάρκεια της αρχικής διατομής για τον συνδυασμό G+0.3Q
 • 10077 Υπολογισμός FRP σε πλάκες: Δυνατότητα τοποθέτησης ακόμα και για πολύ μικρές ανεπάρκειες
 • 10079 Αύξηση ορίου συνεχών δοκών ανά στάθμη από 70 σε 500
 • 10080 progeCAD 2018/2019 συμβατότητα μέσω ribbon για τις εντολές: _cse, _csel,_refsel,_slayman,_editany, ανάποδα οι_beam2wc και _wcsa, _exbr,_xdxf (και menu),_ldxf (και menu),_adxf(και menu),_tdxf(και menu),_retrsettings(menu)
 • 10082 Νέες εκτυπώσεις για τους υπολογισμούς και ανεπάρκειες δοκών ΚΑΝ.ΕΠΕ., συμπεριλαμβανομένων των FRPs
 • 10084 Εκτύπωση με κόκκινο χρώμα τον δοκών που έχουν πρόβλημα συνδεσμολογίας στο BIM Reports
 • 10085 Νέοι υπολογισμοί και έλεγχος επάρκειας πλακών κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. με ξεχωριστό έλεγχο σε κάθε στήριξη
 • 10086 Νέα σχέδια Πλακών ενισχυόμενων με FRP, πιο ευανάγνωστα με πληροφορίες και σχόλια για την αγκύρωση και τις ελάχιστες αποστάσεις
 • 10090 Αντικατάσταση του σχολίου “FRP 150/2000” στα σχέδια της κάτοψης με “FRP”

Bug Fixes (Minor)

 • 10070 Αδυναμία φόρτωσης φόρμας αρχείων υλικών σε υπολογιστές με παλιό λειτουργικό (κυρίως XP)
 • 10071 Αδυναμία εκτυπώσεων BIMReports και στο STRADPLot εάν δέν είχε ορισθεί εκτυπωτής στον υπολογιστή
 • 10074 Αδυναμία διακριτοποίησης υφιστάμενων πλακών, εάν περιβάλλονται από περισσότερες των 12 δοκών
 • 10083 Τυχαίο χτύπημα στο BIM Reports “ERROR: Invalid Conversion” σε μελέτες ΚΑΝ.ΕΠΕ. όταν LimitState = DL ή η ανάλυση είναι Pushover
 • 10089 EC8-3: Διόρθωση ελέγχου επάρκειας Δοκών όταν έχουν επιλεγεί Μέδοδοι-q (δεν αφορά ΚΑΝ.ΕΠΕ., ούτε άλλες μεθόδους ανάλυσης)

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο