Έκδοση 2018 (18.0.12.0) December 18, 2018

New Features

 • 60020-3 Εκτύπωση μετατοπίσεων Συνδυασμών Φόρτισης (και όχι μόνο Περιπτώσεων Φόρτισης) στα φύλλα υπολογισμών
 • 60073 ECPRAXIS: Δυνατότητα ελέγχου κόμβου δοκού-υποστυλώματος υπό οποιαδήποτε γωνία (όχι μονο σε 90ο)

User Experience Improvements

 • 60095 Νέα βελτιστοποιημένη φόρμα γεννήτριας συνδυασμών φόρτισης κατά EC1, η οποία δημιουργεί σημαντικά
 • λιγότερους συνδυασμούς, απαλείφοντας διπλούς ή μή-κρίσιμους συνδυασμούς (βελτιώνεται και η ταχύτητα σχεδιασμού)
 • 60099 Κατά την μαζική αλλαγή μελών διατηρείται ο χαρακτηρισμός που τους έχει δωθεί στην επιλογή “Σχεδιασμός”
 • 60108 Δυνατότητα μεταβολής του τύπου φορτίου στη φόρμα επιφανειακής φόρτισης, για υπάρχουσες φορτίσεις
 • 60109 Βελτίωση ταχύτητας εμφάνισης αποτελεσμάτων και σχεδιασμού μελών όταν έχει επιλεγεί ΕΑΚ2003
 • 60110 Οριζόντια scroll bars στην λίστα συνδυασμών φόρτισης, ώστε να είναι πλήρως ορατό το σχόλιο κάθε συνδυασμού
 • 60111 ECPRAXIS: Εμφανιζόταν το ID του μέλους αντί για το όνομά του

Bug Fixes (of Minor, Medium or High Importance)

 • 60096 BIMReports – Μύνημα λάθους ‘Error project directory not found’ όταν ο κατάλογος της μελέτης περιέχει Ελληνικούς Χαρακτήρες
 • 60100 Στα διαγνωστικά μυνήματα της Κατηγορίας 4, εμφανιζόταν το ID του μέλους αντί για το όνομά του
 • 60101 ECPRAXIS: Πρόβλημα όταν υπάρχουν συντεταγμένες άνω των 1000m
 • 60103 ECPRAXIS: Πρόβλημα κατά την μεταφορά μελών τύπου TUBO που έχουν δεκαδικό στην διάστασή τους (π.χ.100x100x12.5)
 • 60104 ECPRAXIS Column Base: Εάν ο αριθμός κοχλιών (άνω) στην πλάκα είναι μηδέν, εμφανίζεται λάθος για το αρχείο “naxis_output.txt”.
 • 60105 Οι εσωτερικές ελευθερώσεις μελών (όχι κόμβων) δεν μεταφερόταν σωστά στην επίλυση. Σε επόμενη έκδοση θα υπάρχει και η δυνατότητα μερικής ελευθέρωσης (ορίζοντας δυσκαμψία στροφικού ελατηρίου)
 • 60106 Η αυτόματη κατανομή του επιφανειακού φορτίου δεν γίνεται σωστά όταν σε κάποια πλευρά της επιφανείας έχουν δοθεί μέλη
 • με διαφορετική φορά μεταξύ τους (το συνολικό φορτίο είναι σωστά, απλά ομαλοποιείται η κατανομή)
 • 60107 Πρόβλημα με το Undo μετά από μετακίνηση κόμβου (κράταγε τις παλιές συντεταγμένες)
 • 60113 ECPRAXIS: Διόρθωση μεταφοράς φορτίων από το STEEL στη σύνδεση, συμπεριλαμβανόμενης της περίπτωσης μελών με μεταξύ τους γωνία <> 90o
 • 60114 Τερματισμός προγράμματος όταν γινόταν η επιλογή εμφάνισης του υπομνήματος στα εντατικά μεγέθη μελών

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο