Έκδοση 2018 (18.0.10.0) October 18, 2018

New Features

 • 10005 Υποστήριξη για 32bit εκδόσεις σε progeCAD 2017 και 2018
 • 10009 Υποστήριξη AutoCAD 2018
 • 10010 Υλοποίηση αυτοματισμών για ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2017 και EC8-3, με νέα φόρμα ενημέρωσης παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένων των ερήμην τιμών
 • 10026 Διασύνδεση με το STEEL 2018
 • 10027 Δυνατότητα περιγραφής πλάκας που περιβάλλεται από άλλη πλάκα
 • 10033 Γραφική απεικόνιση πιέσεων εδάφους (και περιβάλλουσας) κάτω από Πεδιλοδοκούς
 • 10034 BIMReports – Εκτύπωση των ανεπαρκειών, όπως στο αρχείο ‘Design_Deficiencies.txt’
 • 10035 BIMReports – Εκτύπωση του τύπου της ανάλυσης και επιπρόσθετων πληροφοριών για ΚΑΝ.ΕΠΕ. και EC8-3
 • 10055 Εκτύπωση αποτελεσμάτων ελέγχου τοιχοποιϊας από ανάλυση Pushover
 • 10060 Υποστήριξη για progeCAD 2019
 • 10061 Απεικόνιση πλασματικού άξονα σε κάθε όροφο και στην κάτοψη (τώρα μπορεί να φανεί μόνο στο αξονοσυμμετρικό για όλους τους ορόφους)

User Experience Improvements

 • 10007 Έλεγχος για μηδενικές τιμές στις ιδιότητες τοιχοποιϊας ώστε να μήν εμφανίζεται Runtime Error
 • 10012 Διαχωρισμός της φορμας Αντισεισμικού Κανονισμού από τις Γενικές παραμέτρους
 • 10016 Βελτίωση ταχύτητας ενημέρωσης δοκών
 • 10047 Εκτύπωση περισσότερων πληροφοριών όταν υπήρχε σφάλμα στην προκαταρκτική ανάλυση κατά ΚΑΝΕΠΕ ή EC8/3. Πέρα από το διαγνωστικό “Stop in Step 4” τυπώνεται και ο αριθμός/στάθμη δοκού ή υποστυλώματος που έχει πρόβλημα στα δεδομένα του
 • 10051 Αύξηση αριθμού ιδιομορφών που μπορεί να επιλύσει το FEA
 • 10052 BIMReports – Εμφάνιση επεξηγηματικού υπομνήματος για κάθε πεδίο εκτύπωσης
 • 10053 Ενημέρωση default τιμών και προσθήκη νέων αρχείων υλικών. Aρχεία E.yli του ΕΚΟΣ 2000, B.yli του Βασιλικού και προεδρικού διατάγματος, M.yli και Υ.yli του Ευρωκώδικα για μέση και υψηλή πλαστιμότητα αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένων των τιμών του ΚΤΣ 2016.
 • 10066 BIMReports – Εκτύπωση υπάρχοντος οπλισμού στις πλάκες. Για παλιές μελέτες απαιτείται εκ νέου επίλυση πλακών

Bug Fixes (Minor)

 • 10008 Διόρθωση στο Virtual STRAD (GLSTRAD) ώστε να μην χτυπάει όταν υπάρχουν υποστυλώματα με πάνω από 4 τμήματα
 • 10011 Διόρθωση στα FEA και Pushover να μην εμφανίζουν RunTime Error όταν υπάρχουν πέδιλα με ID μεγαλύτερο του 500
 • 10014 Διόρθωση χτυπήματος κατά την παραγωγή Λεπτομερειών Υποστυλωμάτων σε ProgeCAD 2017/2018
 • 10015 Διόρθωση προβλήματος εγκατάστασης του υποπρογράμματος σχεδιασμού μελών απο ξύλο
 • 10017 Διόρθωση προβλήματος κατά την παραγωγή σχεδίων κυκλικών υποστυλωμάτων
 • 10020 Διόρθωση προβλήματος (σπάνια εμφάνιση και ΜΟΝΟ σε μόνο σε AutoCAD 2008) κατά την επίλυση πλακών
 • 10021 Διόρθωση λεκτικού AsMissing σε AsExisting στο διαγνωστικό μήνυμα διαστασιολόγησης των δοκών
 • 10022 Νέος υπολογισμός των συντελεστών ανεπάρκειας κατά EC8/3 βάσει της q-method
 • 10028 Αφαίρεση άκυρου διαγνωστικού ελέγχου λυγηρότητας σε ειδικούς συνδέσμους που είχαν ορισθεί ως μεταλλικές διατομές
 • 10029 Η φόρμα αντισεισμικού κανονισμού δεν ήταν ορατή σε μερικές περιπτώσεις (πολύ σπάνιο)
 • 10030 Βελτίωση ακρίβειας αυτόματης αναγνώρισης πλακών
 • 10032 Η φόρμα σχεδιασμού δεν ήταν ορατή σε μερικές περιπτώσεις (πολύ σπάνιο)
 • 10037 BIMReports – Διόρθωση τερματισμού κατά την εκτύπωση Πλακών στην Ισοδύναμη Στατική με m
 • 10042 Η καρτέλα Εντατικά Μεγέθη, στις ιδιότητες μελών, δεν εμφάνιζε όλα τα ψηφία στην LC12, λόγω της ύπαρξης της κατακόρυφης μπάρας. Τροποποιήθηκε το μέγεθός της ώστε να είναι όλα τα ψηφία ορατά
 • 10043 Διόρθωση με πρόβλημα κατά την εγκατάσταση σε Autocad 2011 32bit
 • 10054 Λαμβάνεται υπόψη ο υπάρχον διατμητικός υπολογισμός οπλισμός στον έλεγχο στρέψης κατά ΚΑΝΕΠΕ/EC8-3
 • 10058 Πρόβλημα ακρίβειας στην εμφάνιση των διαγραμμάτων Qz και My δοκών (στα Γραφικά και στην Καρτέλα “Εντατικά Μεγέθη” Ιδιοτήτων Δοκού. Εμφανιζόταν σπάνια στην περίπτωση πολύ μικρών άκαμπτων τμηματων και ήταν μόνο γραφικό (στο Σχεδιασμό τα διαγράμματα και οι υπολογισμοί ήταν σωστοί)
 • 10059 Διόρθωση προκαταρκτικής ανάλυσης στην περίπτωση που έχουν περιγραφεί τοιχοπληρώσεις, ώστε να μην τις λαμβάνει υπόψη
 • 10065 Στην μέθοδο m τυπώνονταν μεγαλύτεροι δείκτες ανεπάρκειας λ σε κάμψη (εκτυπώνονταν αυτό που αντιστοιχεί στην επιτελεστικότητα Α). Αφορούσε μόνο την εκτύπωση των λ. Στη συνέχεια ο σχεδιασμός γινόταν σωστά (με τη σωστη επιτελεστικότητα).
 • 10067 Στην περίπτωση μίας και μόνο στάθμης πάνω απο την στάθμη πλαστικών αρθρώσεων δεν γίνεται πλέον έλεγχος για την υπέρβαση του μέσου δείκτη ανεπάρκειας κατά 150% από στάθμη σε στάθμη
 • 10069 Ασυμφωνία μεταξύ του BIMReports και των προελέγχων φορέα στο ποσοστό τέμνουσας τοιχωμάτων (επάρκεια) κατά Ευρωκώδικα

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο