Έκδοση 2017 (17.1.10.0) November 9, 2017

User Experience Improvements

 • 10004 Αφαίρεση του αρχείου stdole2.tlb από την εγκατάσταση. (Δεν ήταν απαραίτητο και μπορούσε να παρακαμφθεί με Ignore)

Bug Fixes (Minor)

 • 10001 Οι πίνακες αποτελεσμάτων του BIMReports σε μερικές περιπτώσεις επαναλαμβάονταν πολλές φορές
 • 10002 Δυνατότητα εκτέλεσης pushover στο πακέτο Construction+STREN

Έκδοση 2017 (17.0.9.0) October 18, 2017

New Features

Νέα δυνατότητα λήψης των εκδόσεων των προγραμμάτων μέσω του site www.3dr.eu

 • 736 Ενσωμάτωση προγράμματος ‘Αποκατάσταση’ με δυνατότητα ενίσχυσης υποστυλώματος με γωνιακά μεταλλικά ελάσματα
 • 746 Δυνατότητα αγγλικών εκτυπώσεων στο BimReports
 • 746 Δυνατότητα εισαγωγής εικόνων χρήστη σε οποιαδήποτε θέση στο BimReports
 • 746 Δυνατότητα εισαγωγής RTF χρήστη σε οποιαδήποτε θέση στο BimReports

Υποστήριξη Progecad 2017-2018

User Experience Improvements

 • 747 Βελτίωση του αρχείου προϋποθέσεων εφαρμογής του ΚΑΝΕΠΕ και EC8-3 (KANEPE_Deficiences.txt) με πλήρη επεξήγηση
 • των κριτηρίων των επιτρεπόμενων μεθόδων ανάλυσης
 • 753 Δυνατότητα αντιγραφής υφιστάμενης στάθμης (ή οντοτήτων) με οπλισμούς μέσω της εντολής ‘Αντιγραφή οντοτήτων’
 • 746 Βελτίωση φίλτρων εμφάνισης και δυνατότητα αναδιάταξης κειμένων εκτύπωσης στο BimReports
 • 754 Δυνατότητα ορισμού δεκαδικών ψηφίων στο λόγο πλευρών για θεώρηση τοιχείου

Bug Fixes (Minor)

 • 727 Διόρθωση στοίχισης διαγραμμάτων δοκών στο BimReports
 • 726 Διόρθωση Επαναδημιουργίας Πλακών στο BimReports το οποίο σταμάταγε να ανταποκρίνεται (πολύ σπάνιο)
 • 730 Διόρθωση μηνύματος ‘RTE 70, permission denied’ κατά την αλλαγή φορτίων Δοκών από Πλάκες (Windows 10)
 • 731 Βελτιστοποίηση της ενημέρωσης πλακών (refslab), που σε ειδικές περιπτώσεις δεν ανταποκρινόταν
 • 732 Διόρθωση μηνύματος ‘AutoCAD error aborting’ στην καρτέλα αλλαγής ειδικού συνδέσμου > επισκόπιση εντατικών μεγεθών
 • 734 Διόρθωση μηνύματος ανεπαρκειας σε ενισχυμένες ζώνες πλακών (εμφανιζόταν σε όλες τις περιπτώσεις)
 • 739 Βελτίωση ακρίβειας υπολογισμού συντελεστών επάρκειας/ανεπάρκειας
 • 750 Διόρθωση ελέγχου στον EC8-3 στη Δυναμική με q: Δέν γίνονται πλέον οι έλεγχοι σε όρους παραμορφώσεων (δεν απαιτούνταν)

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο