Έκδοση 2017 (17.1.10.0) November 9, 2017

New Features

 • 60046 Δυνατότητα επιλογής μελών με φίλτρα, με ερώτημα ομάδας
 • 60047 Νέα εντολή 3DRRenumber που επαναριθμεί Κόμβους ή/και Μέλη – Πεπερασμένα Στοιχεία, ώστε να έχουν συνεχή αρίθμηση

User Experience Improvements

 • 60052 Σημαντική βελτίωση ταχύτητας σχεδιασμού μεταλλικών μελών με εφαρμογή ΕΑΚ
 • 60048 Βελτίωση ταχύτητας κλήσης του ECPRAXIS από το STEEL
 • 60014 Έλεχγος τιμών σχετικού μήκους που εισάγει ο χρήστης στα φορτία μελών (να είναι μεταξύ 0 και 1), καθώς και default τύπος το ομοιόμορφα κατανεμημένο
 • 60017 Η εντολή Γεννήτριας Συνδυασμών Φόρτισης κατά EC1 προστέθηκε και στο Ribbon (ήταν μόνο στο Menu)
 • 60045 Η εντολή εύρεση κόμβου και Πεπερασμένου Στοιχείου εστιάζει-zoom στον κόμβο και πεπερασμένο στοιχείο προς αναζήτηση, όπως συνέβαινε και με τα μέλη
 • 60051 ECPraxis Column Base: Προσθήκη ελέγχων και διαγνωστικών μηνυμάτων για την αποφυγή μη αποδεκτών διατάξεων κοχλιών
 • 60053 Μη διαγραφή των συνδυασμών φόρτισης που φτιάχτηκαν αυτόματα από το EC1 wizzard, κάθε φορά που ανοίγει η φόρμα κανονισμών. Πλέον η διαγραφή γίνεται μόνο εάν αλλάξει ο αντισεισμικός κανονισμός

Bug Fixes (Minor)

 • 60044 ECPRAXIS Δημιουργία DXF, Πρόβλημα σε μερικά Regional Settings (κόμμα-τελεία) και Εμπλουτισμός Εκτυπώσεων Column Base Plate (σύμφωνα με την έκδοση 17.5.0.0) καθώς και προσθήκη διαγνωστικών μηνυμάτων
 • 60049 Εμφάνιση διαλόγου για εισαγωγή τιμών σε pοpup παράθυρα στο κέντρο της οθόνης (είχε παρατηρηθεί ότι σε περίπτωση AutoCAD 2012 64bit, εμφανιζόταν εκτός οθόνης)
 • 60050 Προσθήκη ειδικών διατομών στη διασύνδεση με παλαιότερες εκδόσεις (διάβασμα παλαιών μελετών). Μερικές διατομές απουσίαζαν από την μεταφορά
 • 60054 Διόρθωση προβλήματος κατά τη διαγραφή φορτισμένων μελών

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο