Έκδοση 2017 (16.12.2.0)

Οι νέες δυνατότητες του Steel 2017 είναι:

 • Smart/custom objects, για την περιγραφή κόμβων, μελών, και πεπερασμένων στοιχείων.
 • Προσομοίωση με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία
 • Εισαγωγή επιφάνειας φόρτισης (π.χ. μόνιμο-κινητό φορτίο, άνεμος, χιόνι), σε kN/m2 και αυτόματη κατανομή του στα ραβδωτά μέλη της επιφάνειας
 • Γένεση ραβδωτών μελών πάνω σε κυκλικά τμήματα ή τμήματα τόξων για προσομοίωση καμπύλων φορέων
 • Xρήση οποιουδήποτε συστήματος μονάδων (μήκος, δύναμη, μάζα, χρόνος)
 • Αναγνώριση κόμβων για αυτόματη κατάτμηση μελών
 • Απεριόριστος αριθμός περιπτώσεων φόρτισης και συνδυασμών φόρτισης
 • Κατάργηση περιορισμού 3ψήφιου κωδικού και καταλόγου μελέτης
 • Βελτιωμένη συνεργασία με ECPRAXIS για έλεγχο κόμβων
 • Βελτιωμένη συνεργασία με GTSTRUDL
 • Υποστήριξη Windows 10
 • Λειτουργία σε AutoCAD (από 2012 έως και 2017 64-32bit)

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο