Έκδοση 2016 (17.1.0.0)

 • 722 Διόρθωση της αρίθμησης των βλήτρων στα σχέδια μελετών κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ και EC8/M3
 • 721 Εμφάνιση κειμένου με τους συντελεστές επάρκειας/ανεπάρκειας των στοιχείων (για όλα τα κανονιστικά πλαίσια), έπειτα από τον σχεδιασμό.
 • Υποστήριξη AutoCAD 2017
 • 717 Βελτίωση συμβατότητας της εντολής refz, σε παλιές εκδόσεις AutoCad (<2012) / Επίλυση του μηνύματος “Unhandled Exception” 716 Αλλαγή ονομασίας ομάδων σύμφωνα με τον Κανονισμό για τα λιθοσώματα τοίχων πλήρωσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ και EC8/M3. 715 Υποστήριξη Windows 10 713 Βελτίωση των μηνυμάτων ανεπάρκειας των δοκών σε ΚΑΝ.ΕΠΕ και EC8/M3 Υποστήριξη ProgeCAD 2016 704 Διόρθωση εκτυπώσεων και σχεδίων φυτευτών υποστυλωμάτων 703 Βελτίωση της ακρίβειας στον υπολογισμό των συντελεστών ανεπάρκειας “λ” σε ΚΑΝ.ΕΠΕ και EC8/M3 700 Διόρθωση εντολών “Προσαρμογή Οπλισμών Καθ ύψος” και “Επανέλεγχος Οπλισμών” σε μελέτες ΚΑΝ.ΕΠΕ και EC8/M3 699 Προστασία Μηχανικού σε περίπτωση λανθασμένης εισαγωγής οπλισμών στα υποστυλώματα (αλλαγή χρώματος υποστυλώματος με την εντολή refz) 698 Διόρθωση σχεδίου πλακών με μεγάλα φορτία (>32ΚΝ/m2)
 • 697 Διόρθωση αναγραφής οπλισμού σε υποστυλώματα στο StradPlot
 • 695 Διόρθωση στην όπλιση σύνθετων υποστυλωμάτων
 • 693 Προσθήκη σχόλιου των διαστάσεων σύνθετων υποστυλωμάτων στον ξυλότυπο
 • Υποστήριξη AutoCAD 2016
 • 692 Διόρθωση της καρτέλας καθορισμού οπλισμών, επειτα από διάσπαση υποστυλωμάτων
 • 690 Βελτίωση εκτυπώσεων πλακών (εκτύπωση δεδομένων – κάλυψη ροπών) με προσθήκη διαγραμμάτων
 • 688 Εμφάνιση αποτελεσμάτων όλων των δυναμικών επιλύσεων στο VIRTUAL STRAD
 • 683 Βελτίωση αναγραφής του κειμένου συνδετήρων στο σχέδιο
 • 682 Βελτίωση σχεδίου ξυλοτύπου με ένδειξη της στήριξης σε περίπτωση προβόλων
 • 681 Βελτίωση σχεδίου ξυλοτύπου του πρόσθετου οπλισμού δοκών σε Polyline
 • 680 Βελτίωση σχεδίου ξυλοτύπου με διαχωρισμό σε διαφορετικά layers των κειμένων του οπλισμού δοκών (κύριος οπλισμός και πρόσθετος οπλισμός στήριξης)
 • 678 Βελτίωση συμβατότητας παλιών εκδόσεων, ως προς την όπλιση των υποστυλωμάτων
 • 677 Διόρθωση υπολογισμού διατμητικού μανδύα σε ΚΑΝ.ΕΠΕ & EC8/M3
 • 675 Βελτίωση καρτέλας αντισεισμικού κανονισμού, για πολλαπλή αλλαγή κανονιστικών πλαισίων

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο