Έκδοση 2015

  • 98 Αντικατάσταση τιμολογίου 2008 με 2011 (σεισμόπληκτα)
  • 99 Δυνατότητα δήλωσης βαθμού βλάβης σε όλους τους ορόφους (σεισμόπληκτα)
  • 100 Βελτίωση υπολογισμού της στοχευμένης μετατόπισης (υπολογισμός από παράρτημα Β του ΕC8 αντί του ΚΑΝ.ΕΠΕ)
  • 101 Δυνατότητα εκτύπωσης των: σ/σmax, τ/τmax καθώς και των τιμών σmax και τmax (σεισμόπληκτα)
  • 102 Δυνατότητα επιλογής στάθμης επιτελεστικότητας κατά EC8-3 και ΚΑΝ.ΕΠΕ.
  • Προσθήκες (Εγχειρίδια χρήσης, Q&A κλπ) στην κεντρική φόρμα
  • 105 Υποστήριξη AutoCad2015

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο