Έκδοση 2014

 • 636 Εντολή αντιγραφής οπλισμού σε δοκούς
 • 635 Εντολή αντιγραφής οπλισμού σε υποστυλώματα
 • Υποστήριξη AutoCAD 2014 32bit/64bit
 • 624 Οι συντελεστές ασφάλειας με μέθοδο m (Νέο ΦΕΚ ΚΑΝΕΠΕ) άλλαξαν και έγιναν με μέσες τιμές
 • 634 Αυτόματος συγχρονισμός της καρτέλας Ενημέρωση συντελεστών ασφαλείας με την καρτέλα Κανονισμοί και επιλογή Κανονισμού
 • 631 Τροποποίηση frp πλακών και δοκών κάμψης διάτμησης
 • 623 Μαζική αλλαγή και ορισμός τοίχων κατά ΚΑΝΕΠΕ
 • 620 Στο Σχεδιασμό δοκών, αναλυτικό μήνυμα στις Σ.Δ. για τον Α/Α των συγκεκριμένων δοκών στο άνοιγμα
 • 610 Λίστα Χρήσεων στην Αλλαγή Πλακών ώστε να εμφανίζονται αυτόματα τα κινητά φορτία
 • 628 Εμφάνιση της ανεπάρκειας υπάρχοντος οπλισμού σε δοκούς – πλακες στις Εκτυπώσεις του λόγου MR/MSD
 • 608 Στα Υπάρχοντα με την επιλογή του πλήκτρου ΤΟΙΧΟΙ εμφανίζονται τα αποτελέσμτα walls.txt
 • 629 Εμφάνιση του ελέγχου επάρκειας τοίχων πλήρωσης ΚΑΝΕΠΕ
 • 633 Υπολογισμός λ-ρ σύμφωνα με νέο ΚΑΝΕΠΕ
 • 632 Αλλαγές σε διαγράμματα ροπών καμπυλοτήτων δοκών με μειωμένη αγκύρωση frp
 • 630 Διόρθωση να μην είναι υποχρεωτική η διαδοχή υποστυλωμάτων σε ορόφους για Etabs και Stereostatika
 • 604 Στις εκτυπώσεις στον ΚΑΝ.ΕΠΕ, εμφανίζονταν (πχ για τις δοκούς) τα στοιχεία των υλικών, μόνο από την ομάδα 1
 • 603 Βελτίωση της καρτέλλας Πληροφορίες Μελέτης
 • 602 Δυνατότητα χρήσης δύσκαμπτων μελών αντί κινηματικών εξαρτήσεων εξαιτίας προβλήματος στο μέγεθος μητρώου
 • 625 Push-Over με φέροντες τοίχους
 • 601 Δυνατότητα για αλλαγή ποσοστού μήκους ανοίγματος στο σχεδιασμό δοκών
 • 599 Έλεγχος ροπών στήριξης-ανοιγματος σε δοκούς το επαιρνε μόνο σαν ποσοστό του D δοκού
 • 598 Δυνατότητα ορισμού βάθους θεμελίωσης για υπολογισμό παθητικών ωθήσεων στον έλεγχο
 • 597 ΕΚ8-3 Σχεδιασμός Υποστυλωμάτων διαφορετικής επιτελεστικότητας
 • 596 Crosswise- Δυνατότητα ενισχύσεων με τοποθέτηση διατομών της εταιρίας Crosswise
 • 595 Βελτίωση της διαστασιολόγησης των ελαφρών οπλισμένων τοιχωμάτων
 • 594 Διόρθωση των φυτευτών υποστυλωμάτων σε ΚΑΝΕΠΕ, να ακολουθούν το εξαρτημένο αρχείο υλικών
 • 593 Πρόβλημα στην επιλυση όταν υπήρχαν υποστυλώματα με Α.Α. μεγαλύτερο του 500
 • 591 Εμφάνιση τοιχων κατά ΚΑΝΕΠΕ ή όχι στις εκτυπώσεις
 • 589 Ορισμος ελάχιστου απαιτούμενου οπλισμού για τοποθέτηση ανθρακονημάτων
 • 588 Σχεδιασμός με ανθρακονήματα μόνο για διάτμηση
 • 627 Εμφάνιση των γωνιών σχεδιασμού από ανάλυση pushOver
 • 626 Εμφάνιση συντελεστών m στις Εκτυπώσεις
 • 587 Αποθήκευση Παραμέτρων της φόρμας Pushover
 • Διόρθωση κανναβοποίησης πεπερασμένων σε ανισοϋψείς δοκούς

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο