Έκδοση 2013

 • 584 Υποστήριξη Windows 8
 • 565 Υποστρήριξη AutoCAD 2013 32bit και 64bit
 • 568 Αυτόμάτη ενημέρωση συντελεστών ασφαλείας και φορτίων, ανάλογα με ΣΑΔ, τόσο για ΚΑΝΕΠΕ όσο και για EK8/3 μέσω νέας φόρμας
 • 566 Απεικόνιση διαγραμμάτων Μ-Φ στην καρτέλλα ιδιοτήτων μέλους με δυνατότητα ορισμού ή κατάργησης της ανελαστικής συμπεριφοράς (με μαζική λειτουργία)
 • 561 Μαζικός αποχαρακτηρισμός “Υπαρχόντων” υποστηλωμάτων και δοκών
 • 541 Αντιγραφή υπαρχουσών δοκών (δοσμένου οπλισμού) από στάθμη σε στάθμη
 • 585 Έλεγχος υπάρχοντος και ενισχύσεων καί κατά ΕΚ8/3 (πέρα από ΚΑΝ.ΕΠΕ.)
 • 542 Υπολογισμός στοχευμένης μετατόπισης κατά ΕΚ8/3
 • 585 Υποστήριξη εκτυπώσεων για ΕΚ8/3 και βελτίωση εκτύπωση διαγραμμάτων στοχευόμενης μετακίνησης κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.
 • 577 Εμφάνιση του επιλεγμένου τύπου ανάλυσης (10 διαθέσιμες) κατά ΚΑΝΕΠΕ στην κεντρική όθόνη (επικεφαλίδα), ώστε να είναι δυνατή η μετάβαση από τον ένα τύπο ανάλυσης στον άλλο
 • 532 Βελτίωση στα σχέδια υπάρχοντος
 • 558 Σχέδια μελέτης ΚΑΝΕΠΕ (βλήτρα, υπάρχον οπλισμός, κτλ)
 • 555 Αναγραφή υπάρχοντος οπλισμού πλακών στα σχέδια πλακών
 • 562 Σχέδιο υπάρχοντος (με τα υπάρχοντα χωρίς τις ενισχύσεις)
 • 540 Δυνατότητα προκαταρκτικής ανάλυσης για μεμονωμένα στοιχεία κατά τη φάση του σχεδιασμού
 • 545 Πινακας ανεπαρκειων
 • 544 Πίνακες σε έλεγχο ανεπάρκειας πλακών και διαγνωστικό με πόσα cm2 υπολείπονται
 • 554 Εκτύπωση ανεπάρκειας σε cm2 σε δοκούς και σε περίπτωση ανθρακονηματων υπολογισμός Μ/Φ
 • 553 Ανεπάρκεια οπλισμού υπάρχουσας δοκού
 • 549 Έλεγχος διατμητικής ανεπάρκειας σε υπάρχουσα δοκό
 • 537 Διόρθωση ανεπαρκειας δοκού σε ΚΑΝΕΠΕ και μη (ανεπαρκεια διατμητικου οπλισμου)
 • 536 Εκτυπώσεις με ΚΑΝΕΠΕ σε περιβάλλον winstrad
 • 533 Εμφάνιση τάσεων πεπερασμένων στοιχείων από το FEA εντός του STRAD (contours)
 • 538 Μαζική Αλλαγή ΔΖ κόμβων όταν θέτουμε ΔΖ=0
 • 563 Βελτίωση συμπεριφοράς στο RC.Detailing
 • 564 Όταν σε πλακοδοκό σε έλεγχο με παλιο κανονισμό πρέκυπτε θλιβόμενος σταματούσαν οι υπολογισμόι με μήνυμα. Τώρα συνεχίζει γυρνώντας την διατομή σε ορθογωνική

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο