Έκδοση 2012

 • Ευκολότερη εισαγωγή δεδομένων σε 2D και 3D
 • Ενεργοποίηση φόρμας για EC8. Κλήση εξωτερικού προγράμματος για τον υπολογισμό χαρακτηριστικών EC8.
 • Προσθήκη του γov στις παραμέτρους υλικών
 • Υποστήριξη Ευρωκωδικα 8
 • Βελτιώσεις στον έλεγχο μεταθετότητας
 • Επιλογή μελών με φίλτρα στο ST για ευκολότερη επεξεργασία
 • Υποστύλωμα SHS και RHS στο Connect
 • Σωστή εκτύπωση των ονομάτων κόμβων στις εκτυπώσεις κόμβου
 • Εισαγωγή φορτίων μελών και κόμβων από αρχεία txt
 • Υποστήριξη τεχνολογίας RIBBON
 • Εκδοση connect σε Windows 64
 • Connect μπορούν να δοθούν ορθογωνικοί και τετραγωνικοί κοιλοδοκοί ως υποστυλώματα στις συνδέσεις δοκού-υποστυλώματος
 • Προστέθηκε υποστήριξη για τον Ευρωκώδικα 8 στο Strad.ST και στο αυτόνομο Steel
 • Βελτίωση ταχύτητας σχεδιασμού και προσθήκη δυνατότητας ελέγχου μόνο επιλεγμένων μεταλλικών μελών στο Strad Professional
 • Ακριβέστερος προσδιορισμός της μεταφερόμενης μάζας στη φασματική ανάλυση
 • Μαζική αλλαγή συντεταγμένων στους κόμβους
 • Γραφική απεικόνιση θεμελίων με σωστό ύψος στο StradST
 • Προσθήκες για υποστήριξη τυπικών διατομών από τον section editor Steel/Aluminium
 • Τυποποιημένες 3D προβολές
 • Εκδοση Aluminium κατά ΕC9
 • Δυνατότητα διαγραφής σταθμών με αυτόματη αλλαγή του Level των υπολοίπων οντοτήτων
 • Δυνατότητα αλλαγής στάθμης σε οντότητες από παράθυρο διαλόγου
 • Καλύτερη διαχείριση των κραμάτων αλουμινίου (προσθήκη αρίθμησης στο pulldown)
 • Καλύτερη εμφάνιση φορτίων μελών και συγκεντρωμένων φορτίων
 • Υπολογισμός Wy, Wz, Wypl, Wzpl στον section editor
 • Εκτύπωση Wypl και Wzpl στα αποτελέσματα και στους καταλόγους μελών
 • Επιλογή μελών ανάλογα με την κατηγορία που έχει ορίσει ο χρήστης
 • Γραφική εμφάνιση αποτελεσμάτων αλουμινιου
 • Σημαντική βελτίωση της ταχύτητας αντιγραφής μελών, ειδικά σε μεγάλους φορείς

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο