Έκδοση 2012

 • Υποστήριξη progeCAD
 • Εκτύπωση συγκεντρωτικών φορτίων ανά τοίχο
 • Αφαίρεση του βάρους ανοιγμάτων σε τοίχους, όπου αυτο δέν γινόταν
 • Δυνατότητα “φυτευτών” τοίχων, που δέν συνεχίζουν στην από κάτω στάθμη
 • Δυνατότητα ορθογωνικής κατανομής στατικών σεισμικών δυνάμεων
 • Σε περίπτωση υπάρξεως μανδύα ενισχύσεως, εμφανίζονται και τα φορτία που παραλαμβάνει ο μανδύας
 • Ο συντελεστής ασφάλειας τοιχοσώματος γΜ για τη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού λαμβάνεται ίσος με το 1/3 της τιμής που ισχύει για τις μη σεισμικές δράσεις (ΕΝ 1998:1:2004, 9.6(3))
 • Στην χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή τοιχοσώματος fk ο εκθέτης της θλιπτικής αντοχή του λιθοσώματος fb έχει γίνει 0.70 από 0.65 που ήταν προηγουμένως, EN 1996:1:1 3.6.1.2(1), σχέση 3.1
 • Για τους κατόχους του module των Ευρωκωδίκων, προστέθηκαν οι έλεγχοι του EC8:3 (ΕΝ 1998:3) για τη στάθμη επιτελεστικότητας “Περιορισμού των βλαβών” (Limit State of Damage Limitation, DL)
 • Για επίλυση με παλαιότερους κανονισμούς (μέθοδος τάσεων), συμπληρώθηκε εκτύπωση (μονάδες τάσεων σε MPa) για τους συνδυασμούς «Μονίμων+Κινητών» και “Μονίμων+Κινητών+Σεισμός”
 • Υποσήριξη 64-bit εκδόσεων AutoCAD, ribbon τεχνολογία, double click events, κτλ
 • Δυνατότητα επίλυσης με GT.STRUDL του συνολικού φορέα στο χώρο, με πεπερασμένα στοιχεία
 • Δυνατότητα εισαγωγής πίνακα ανοιγμάτων στο σχέδιο
 • Δυνατότητα εισαγωγής και διαγραφής ανοιγμάτων από την κάτοψη, με κλικ, και όχι μόνο από φόρμα

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο