Έκδοση 2012

 • Αλλαγή τρόπου ορισμού Ζωνών ώστε να αναγνωρίζονται ευκολότερα
 • Ευκολότερος τρόπος εύρεσης σκίασης ορίζοντα (με βάση την κάθετο και όχι το κλικ)
 • Οροφή και Δάπεδο σε Ζώνη και όχι με κλικ
 • Δυνατότητα ορισμού από χρήστη Τοίχου, Υποστηλώματος και Δαπέδου σε επαφή με Μή Θερμενόμενο χώρο (χωρίς να χρειάζεται η περιγραφή του ΜΘΧ)
 • Δυνατότητα αλλαγής πάχους τοίχου στο σχέδιο (να μήν εμφανίζεται υποχρεωτικά το πάχος που προκύπτει από το άθροισμα των στρώσεων)
 • Μηδενισμός των αυτόματων OSNAP κατά εισαγωγή οντοτήων (να ρυθμίζονται από το χρήστη και να μήν τα “χαλάει” το πρόγραμμα
 • Λογικός έλεγχος πρίν την αυτόματη αναγνώριση Θ/Γ
 • Πινακάκι πληροφοριών ανοίγματος στο σχέδιο (ύψος, πλατος, ποδιά)
 • Αναλυτική εκτύπωση των θερμογεφυρών και όχι μόνο συγκεντρωτικά
 • Ορισμός υποστυλώματος ώς εξωτερικοκού και κατάργηση της απαίτησης να ορίζονται οι εξωτερικές πλευρές μία προς μία
 • Δυνατότητα εισαγωγής κεκλιμένων τοίχων (και σκαρίφημά τους)
 • Μεγαλύτερο πεδιό εμφάνισης βιβλιοθηκών σε περίπτωση μεγάλης περιγραφής
 • Υπολογισμός τιμών HSA/VSA για ηλιακούς συλλέκτες
 • Δυνατότητα αλλαγής παραμέτρων ανοιγμάτων στα παθητικά ηλιακά
 • 19 Προσθήκη νέων επιλογών αντίστασης θερμικής μετάβασης(Rδ) σε τοίχους και οροφές στην βιβλιοθήκη ΚΕΝΑΚ
 • 16 Αντιγραφή καταχωρήσεων στην βιβλιοθήκη ΚΕΝΑΚ απο άλλη μελέτη (ιδιαίτερα χρήσιμο μετά από Update να μήν χρειάζεται να περαστούν πάλι υλικά ή δομικά στοιχεία που έχουν οριθσεί από το χρήστη
 • 15 Αλλαγή συντελεστή στα βοηθητικά συστήματα, ψυχόμενος όγκος και εμβαδόν λαμβάνονται υπόψη το μισό του αντίστοιχου θερμενόμενου για κατοικίες
 • 14 Αυτόματη εισαγωγή κλιματιστικής μονάδας για τριτογενή τομέα
 • 12 Εισαγωγή στοιχείων από xml για πιστοποιητικό στο οποίο είναι περασμένες μέσα δύο οικοδομικές άδειες στο σύστημα του buildingcert
 • 11 Αποθήκευση αριθμού θυρίδων εξαερισμού και αριθμού καμινάδων στην καρτέλα ΖΩΝΗ στο υπολογιστικό
 • 2 Δυνατότητα διαχείρισης μελετών (αντιγραφή, μετονομασία κτλ) μέσω 3DR.Tools
 • 1 Δυνατότητα να έχω ανοιχτή την φόρμα υπολογισμών και να κάνω αλλαγές στο AutoCAD
 • 35 Διαφορτικό χρώμα κάθε ανοίγματος ανάλογα με τον τύπο του στην καρτέλα Αλλαγής Όψης
 • 33 Εμφάνιση με έντονο χρώμα του επιλεγμένου παραθύρου στην καρτέλα Αλλαγής Όψης
 • 32 Απενεργοποίηση επιλογών που δέν χρειάζονται κατά την εισαγωγή μεταλλικής/ξύλινης πόρτας
 • 5 Κατά την εισαγωγή ανοίγματος στο Dropdown υπάρχουν οι επιλογές 0:Πόρτα διαφανής, 1:Πόρτα Μεταλλική, 2:Πόρτα Ξύλινη, 3: Παράθυρο, 4: Πρόσοψη
 • 36 Αύξηση και έλεγχος του αριθμού επιτρεπομένων ανοιγμάτων ανά τοίχο σε 10
 • 18 Eντολή πληροφορίες μελέτης στα toolbars
 • 37 Στα αποτελέσματα, πέρα από την κατηγορία Ζ, εκτυπώνεται και η τιμή του λόγου EP/RR (για να ξέρω πόσο κοντά στα όρια της ζώνης πχ Ζ βρίσκομαι)
 • 38 Αλλαγή χρώματος κατάταξηςανάλογα με την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται το κτίριο
 • 39 Οι πόρτες αγνοούνται στον έλεγχο του Umax(στοιχείου και κτηρίου) στο υπολογιστικό
 • 41 Οι τοίχοι και τα υποστηλώματα προς όμορα κτήρια δεν υπολογίζονται καθόλου στην επιθεώρηση
 • 42 Format εκτύπωσης στον αερισμό για τον τριτογενή τομέα – παροχή αέρα
 • 44 Στις εκτυπώσεις στο φύλλο υπολογισμού του συντελεστή θερμοπερατότητας στο πάχος στρώσης και στο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (λ) η στρογγυλοποίηση έγινε στο τρίτο δεκαδικό γιατί ενώ οι υπολογισμοί γίνονται σωστά η στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό οδηγεί σε παρανόηση
 • 49 Αναγνώριση τμήματος προβόλου ως οροφή στην τελευταία στάθμη
 • 52 Κείμενο πολλών γραμμών στο πλαίσιο “Περιγραφή” στην καρτέλα “Κτίριο” για τα σενάρια(max 80 χαρ.)
 • 55 Βελτίωση τρόπου παραγωγής των XML ιδιοκτησιών ώστε να περιλαμβάνουν και σενάρια ανα ιδιοκτησία
 • 57 Αντιστοίχιση Δαπέδων/Οροφών, όταν αποτελούν διαχωριστικές επιφάνειες με τους αντίστοιχους ΜΘΧ [max 2]
 • 62 Δυνατότητα επιλογής έκδοσης 1.28 ή 1.29 ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ στις ρυθμίσεις του Φύλλου Υπολογισμού
 • 61 Πλήρης σκίαση σε τοίχους προς ΜΘΧ
 • 59 Αλλαγή συντελεστή στα βοηθητικά συστήματα θέρμανσης/ψύξης (νέα ΤΟΤΕΕ)
 • 63 Βοηθητικές μονάδες στο ΖΝΧ(για έκδοση ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ 1.29.1.19)
 • 65 Ενεργοποίηση επιλογής σκίασης για οροφές (νέα ΤΟΤΕΕ)
 • 64 Αλλαγές στα δεδομένα χρήσεων και προσθήκη πεδίου για υπνοδωμάτια (νέα ΤΟΤΕΕ)
 • 67 Προσθήκη ‘Μεσοτοιχίας’ στις αδιαφανείς επιφάνειες
 • 70 Νέοι συντελεστές για το δίκτυο διανομής στο ΖΝΧ (νέα ΤΟΤΕΕ)
 • 69 Προσθήκη νέων πηγών ενέργειας στα συστήματα (νέα ΤΟΤΕΕ)
 • 68 Προσθήκη 3 νέων χρήσεων ζώνης (νέα ΤΟΤΕΕ)
 • 73 Βελτιώσεις στη φόρμα προειδοποιήσεων
 • 76 Έλεγχος για ανοίγματα μηδενικού εμβαδού κατά την Προετοιμασία Υπολογισμών και εμφάνιση αντίστοιχου μηνύματος
 • 78 Το μήνυμα σχετικά με ανοίγματα σε τοίχο προς όμορο κτίριο τώρα δεν εμφανίζεται και για τοίχους προς ΜΘΧ
 • 90 Νέα δυνατότητα ορισμού χώρου από σημεία για βελτίωση της ταχύτητας αναγνώρισης χώρων
 • 85 Μεγαλύτερο μέγεθος πινάκων στο φύλλο υπολογισμού για καλύτερη εποπτεία των δεδομένων
 • 84 Εμφάνιση μηνύματος στην εντολή “Ορισμός εξωτερικού” υποστηλώματος για να ενημερώνεται ο χρήστης αν έχει οριστεί ως εξωτερικό ή εσωτερικό
 • 86 Ακρίβεια δυο δεκαδικών στα αποτελέσματα στην οικομοτεχνική ανάλυση
 • 89 Εμφάνιση μηνύματος σε περίπτωση αλλαγής ύψους γειτονικού κτιρίου ώστε να αλλαχθούν οι αντίστοιχες σκιάσεις από ορίζοντα
 • 91 Βελτιώσεις στο interface της Βιβλιοθήκης Υλικών
 • 92 Τοίχοι σε μερική επαφή με το έδαφος εμφανίζονται στο φύλλο υπολογισμού χωρισμένοι δύο εμβαδά, ένα σε επαφή με έδαφος και ένα σε επαφή με εξωτερικό αέρα
 • 93 Προσθήκη δυνατότητας για εισαγωγή δύο γωνιών πλευρικών σκιάσεων σε τοίχους, ανοίγματα και υποστυλώματα, δεξιά και αριστερά

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο