2-3-4 Φεβρουαρίου 2015: Αποτίμηση Φορέα με Φέρουσα Τοιχοποιία και Σκυρόδεμα

Μελέτη επάρκειας κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία και κτιρίων από Σκυρόδεμα με Φέρουσα Τοιχοποιία

Ημερομηνία: 2-3-4 Φεβρουασίου 2015,

Ώρες: 15:30 – 19:30


Στόχος – Αντικείμενο σεμιναρίου

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εφαρμογή του ΚΑΝ.ΕΠΕ. σαν εθνικό προσάρτημα του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 3 σε μελέτες ελέγχου επάρκειας, ενίσχυσης και αποκατάστασης κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία ή  Σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία, αναλύοντας πλήρως όλες τις παραμέτρους που αφορούν τις μελέτες αυτές. Τα κεφάλαια 1-5 του ΚΑΝΕΠΕ αφορούν όλα τα κτίρια ενώ με το παράρτημα Γ του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 3 γίνεται ο έλεγχος της φέρουσας και με το κεφάλαιο 9 του ΚΑΝΕΠΕ σε συνδυασμό με το παράρτημα Α του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 3 γίνεται ο έλεγχος του σκυροδέματος.

Δίνονται συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρει ο μελετητής και το λογικό διάγραμμα μιάς τέτοιας μελέτης. Θα παρουσιαστούν και οι απαιτούμενες μελέτες σύμφωνα με τον νόμο 4014 και τον ν.4178. Ξεκινώντας από μία σύντομη παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου, παρουσιάζονται όλες οι αναγκαίες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν καθώς και οι απαραίτητοι έλεγχοι που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Στη συνέχεια παρουσιάζονται διεξοδικά όλα τα βήματα για την συγκέντρωση των απαραιτήτων πληροφοριών, τα απαιτούμενα έγγραφα και τα τεύχη τεκμηρίωσης. Ακολούθως αναλύονται οι παράμετροι που βοηθούν στην αξιολόγηση της δομικής τρωτότητας και παρουσιάζονται όλα τα σύγχρονα υπολογιστικά εργαλεία αλλά και το θεσμικό καθεστώς για τις μελέτες αποτίμησης. Παρουσιάζονται συνοπτικά οι παλαιότεροι κανονισμοί και αναλυτικά οι διατάξεις του Ευρωκώδικα και ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τις μελέτες αποτίμησης.

Σε ποιους απευθύνεται : Σε απόφοιτους μηχανικούς ΑΕΙ και ΤΕΙ, που θέλουν να εφαρμόσουν και να εμβαθύνουν στις διαδικασίες μελετών επάρκειας και ενισχύσεων – αποκαταστάσεων.

Προαπαιτούμενες γνώσεις : Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

Εισηγητές :

Βαδαλούκας Γιώργος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Αντισεισμικής Μηχανικής,

Παπαχρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, μέλος ΕΕ Εθνικής Επιτροπής Αντισεισμικής Μηχανικής, με ειδίκευση σε θέματα προσομοίωσης και μή-γραμμικών αναλύσων κατασκευών.

Βαδαλούκας Νίκος, Μηχανολόγος Μηχανικός με ειδίκευση σε Μη Καταστροφικό Έλεγχο.

Εκπαιδευτικό υλικό :

 • Τελευταία έκδοση του ΚΑΝ.ΕΠΕ. σε έντυπη μορφή.
 • Μπλοκ Σημειώσεων και Στυλό.
 • Σημειώσεις εισηγητών.
 • Τεύχη υπολγισμών και τεχνικών εκθέσεων.

Διάρκεια: 12 Ώρες

Κόστος:

 • 380 Ευρώ + ΦΠΑ ή
 • 240 Ευρώ + ΦΠΑ για πελάτες της 3DR ή κατόχων άλλων στατικών προγραμμάτων και ειδικές τιμές για Νέους Μηχανικούς ή φοιτητές


Ύλη Σεμιναρίου – Ενδεικτική Θεματολογία

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  • Παρουσίαση του προβλήματος
  • Θεσμικό πλαίσιο
  • Υπολογισμός αμοιβών
  • Διαδικασίες
 2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ
  • Παθολογία των κατασκευών
  • Διάγνωση ρωγμών
  • Παρουσίαση διαδικασίας έλεγχου ΟΑΣΠ 2000 -ΥΠΕΧΩΔΕ
  • Βασική βαθμολογία
  • Δομική Βαθμολογία – Απόφαση Επάρκειας
 3. ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
  • Παρουσίαση βασικών στοιχείων κανονισμών 1959/1985/1995/2000
  • Θεσμικό καθεστώς ελέγχου σύμφωνα μα τον 4014 και τον 4178/13
  • Θεσμικό καθεστώς μελέτης αποτίμησης ΚΑΝ.ΕΠΕ. και Ευρωκώδικας 8 Μέρος 3
  • Γεωμετρία – Υλικά
  • Επιτελεστικότητα
  • Εκπόνηση μελέτης
  • Υπολογιστικά εργαλεία
 4. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
  • Παρουσίαση βασικών μεθόδων ενίσχυσης.
  • Θεσμικό καθεστώς μελέτης ενίσχυσης ΚΑΝ.ΕΠΕ. και Ευρωκώδικας 8 Μέρος 3
  • Γεωμετρία – Υλικά
  • Επιτελεστικότητα
  • Εκπόνηση μελέτης
  • Υπολογιστικά εργαλεία
 5. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
  • Παράδειγμα κτιρίου με ισόγειο από σκυρόδεμα και όροφο από φέρουσα τοιχοποιία σύμφωνα με τον ν. 4014 και τον ν.4178/13
  • Παράδειγμα Μελέτης ενίσχυσής του
  • Ερωτήσεις – Συζήτηση

Επαγγελματικά οφέλη – Πλεονεκτήματα

Επαγγελματικά οφέλη σεμιναρίου:

 • Εξοικείωση με τις διαδικασίες αποτίμησης – ενισχύσεων.
 • Ικανότητα σωστής αξιολόγησης Δομικής Τρωτότητας.
 • Ικανότητα εκπόνησης μελέτης επάρκειας και ενισχύσεων κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. και ΕΚ8 Μέρος 3
 • Βελτιστοποίηση ποιότητας των παραδιδόμενων.
 • Ικανοποίηση τελικού πελάτη.

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου:

 • Συνδυασμός θεωρητικής και πρακτικής γνώσης
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης
 • Ειδικές εκπτώσεις στο λογισμικό της 3DR
 • Εκπτωτική συμμετοχή σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα σεμινάρια μας
 • Αίθουσα Διδασκαλίας με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και προσωπικό Η/Υ για κάθε εκπαιδευόμενο
 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα

Ειδικές προσφορές:

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδεύσεις σε κλειστά τμήματα.

Πληροφορίες Δηλώσεις Συμμετοχής

info@3dr.eu ή 211 7702197, 210 6838011

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο