Συμμετοχή στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας

Σημαντική ήταν η συμβολή της 3DR και των στελεχών της στην επιτυχία του συνεδρίου:

Ο Βαδαλούκας Γιώργος, πολιτικός μηχανικός, στέλεχος της 3DR και αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμικής Μηχανικής (ΕΤΑΜ) συμμετείχε ενεργά στην οργανωτική και επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου. Στο προεδρείο της ειδικής συνεδρίας «Χρήση Προγραμμάτων Η/Υ στην πράξη» παρουσίασε τα αποτελέσματα επίλυσης φορέα με χρήση διαφορετικών προγραμμάτων.

Ο Παπαχρηστίδης Αριστείδης, πολιτικός μηχανικός στέλεχος της 3DR και μέλος του Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμικής Μηχανικής παρουσίασε στην ίδια συνεδρία την ανακοίνωση «Διασφάλιση Ποιότητας Λογισμικού για Πολιτικούς Μηχανικούς»

Τα στελέχη και συνεργάτες της εταιρείας συμμετείχαν στις εξής ανακοινώσεις:

  • «Ανάλυση Σεισμικής Ευαισθησίας Υφιστάμενων Κτιρίων με γνώμονα την Αντισεισμικής τους Συμπεριφορά» σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Καθηγητή ΑΠΘ Γ. Μανώλη
  • «Διασφάλιση Ποιότητας Λογισμικού για Πολιτικούς Μηχανικούς»
  • «Μοντέλο Προσομοίωσης Δοκού Ωπλισμένου Σκυροδέματος για τον Έλεγχο Αστοχίας από Τέμνουσα»
  • «Αξιολόγηση επένδυσης στην επιλογή της πιθανότητας υπέρβασης σεισμικών επιταχύνσεων εδάφους σε κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος»

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο