Σεμινάριο 3DR για τον ΚΑΝ.ΕΠΕ (Λάρνακα)

Ημερομηνίες: 11 & 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – Λευκωσία

Ωρα: 8:30 –15:30

Διάρκεια: 12 ώρες


ΣΤΟΧΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Στόχος του σεμιναρίου είναι η εφαρμογή του EC8-3 σε μελέτες ελέγχου επάρκειας, ενίσχυσης και αποκατάστασης, αναλύοντας πλήρως όλες τις παραμέτρους που αφορούν τις μελέτες αυτές. Δίνονται συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρει ο μελετητής και το λογικό διάγραμμα μιας τέτοιας μελέτης.

  • Ξεκινώντας από μία σύντομη παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου, παρουσιάζονται όλες οι αναγκαίες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν καθώς και οι απαραίτητοι έλεγχοι που πρέπει να ληφθούν υπόψη.
  • Στη συνέχεια παρουσιάζονται διεξοδικά όλα τα βήματα για την συγκέντρωση των απαραιτήτων πληροφοριών, τα απαιτούμενα έγγραφα και τα τεύχη τεκμηρίωσης.
  • Ακολούθως αναλύονται οι παράμετροι που βοηθούν στην αξιολόγηση της δομικής τρωτότητας και παρουσιάζονται όλα τα σύγχρονα υπολογιστικά εργαλεία αλλά και το θεσμικό καθεστώς για τις μελέτες αποτίμησης.
  • Παρουσιάζονται αναλυτικά οι διατάξεις του Ευρωκώδικα για τις μελέτες αποτίμησης.
  • Παρουσιάζονται αναλυτικά οι μεθόδοι ενίσχυσης και αποκατάστασης, τα υπολογιστικά μοντέλα τους, καθώς και η Ανελαστική Ανάλυση, PushOver.
  • Τέλος γίνεται επίδειξη ορισμένων βασικών προγραμμάτων υπολογιστή που χρησιμοποιούνται για την δομική τρωτότητα, τις διαδικασίες αποτίμησης, τις μελέτες ενίσχυσης αλλά και για την συμπλήρωση των απαραίτητων τευχών.
  • Το σύνολο των ενεργειών και μελετών παρουσιάζεται μέσω παραδείγματος πραγματικής κατασκευής.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Βαδαλούκας Γιώργος

Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Αντισεισμικής Μηχανικής

ΧΩΡΟΣ: Εκπαιδευτικό Κέντρο AuDeSy – Ηλία Βενέζη 2α, 2042 Στρόβολος, Λευκωσία

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο