ΝΕΟ Προϊόν: Σύμβουλος Ευρωκωδίκων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 5 Ιουνίου 2014 δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ1457 με απόφαση έγκρισης εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα!

Στα πλαίσια αυτά, η 3DR Engineering Software ανέπτυξε το προϊόν Σύμβουλος Ευρωκωδίκων (Ενσωματωμένη Νομοθεσία – Κανονισμοί ), διευκολύνοντας έτσι τους χρήστες να έχουν άμεση και γρήγορη πρόσβαση στις παραγράφους του νέου κανονισμού.


Με το ΦΕΚ1457:

  1. Υιοθετούνται τα κείμενα των Ευρωκωδίκων 1990 (ΕΚ0) έως 1999 (ΕΚ9), μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα όπως τα έχει δημοσιεύσει ο ΕΛΟΤ, ως Ελληνικά Πρότυπα, με εφαρμογή σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά έργα.
  2. Αίρεται η υποχρέωση εφαρμογής των προ-υπαρχόντων κανονιστικών κειμένων δόμησης.
  3. Επιτρέπεται οι Ευρωκώδικες να εφαρμόζονται ως κανονιστικά κείμενα σε σχεδιασμό και μελέτη νέων φερουσών κατασκευών.
  4. Επιτρέπεται οι Ευρωκώδικες να εφαρμόζονται ως κανονιστικά κείμενα για αποτίμηση και ανασχεδιασμόυφισταμένων κατασκευών.
  5. Κωδικοποιείται το σύνολο των νόμων, διατάξεων και εγκυκλίων που έχουν εφαρμογή σε τεχνικά έργα.


Με την ευκαιρία αυτή σας υπενθυμίζουμε ότι όλες μας οι εφαρμογές 3DR.STRAD, 3DR.STEEL, 3DR.PESSOS, 3DR.TIMBER, 3DR.TOIXOS και 3DR.HYDRO είναι πλήρως ενημερωμένες με τους Ευρωκώδικες από το 2011.

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο