ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενόψει της εφαρμογής (την 25η Μαΐου 2018) του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR), η Εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και έχει αναπτύξει όλες τις κατάλληλες πολιτικές, προκειμένου να βρίσκεται σε απόλυτη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Κανονισμού και να παρέχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας για όλους τους συναλλασσόμενους μαζί της. 

Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να μας επιτρέψετε να προβούμε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που παρέχονται από εσάς με την παρούσα αίτηση, προκειμένου να εκπληρώσει η εταιρεία μας τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το Νόμο. 

Εφόσον έχετε ενημερωθεί σχετικά με το περιεχόμενο της ενότητας «Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας, και συναινείτε με την επεξεργασία για τους ανωτέρω σκοπούς, παρακαλούμε την συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Σας υπενθυμίζουμε ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. 

Σ’ αυτή την περίπτωση μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας στο email: info@3dr.eu

© 3DR Engineering Software - All Rights Reserved

Web Design and DevelopmentAboutnet logo

Shopping cart image

Το καλάθι μου

Cancel

Το καλάθι είναι άδειο

Υποσύνολο
€0.00
APPLY
Shopping cart
0
Μετάβαση στο περιεχόμενο