Αντισεισμικά συστήματα για τεστ STRAD.RC του seismic

Γενικά θέματα για Πολιτικούς Μηχανικούς

Re: Αντισεισμικά συστήματα για τεστ STRAD.RC του seismic

Δημοσίευσηαπό seismic » Κυρ Ιούλ 01, 2018 8:44 pm

Επιστημονικό άρθρο του Γιάννη Λυμπέρη για την αντισεισμική τεχνολογία των κατασκευών.

Όταν ένα υποστύλωμα δέχεται κάμψη η μία του πλευρά θλίβεται και η άλλη εφελκύεται.
Γιατί συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει για δύο λόγους α) Συμβαίνει είτε γιατί είναι υψίκορμο και δέχεται πολλά εγκάρσια φορτία στο ανώτατο άκρο του ή γιατί β) δέχεται πλάγιες φορτίσεις. Για να αντιμετωπίσουμε την κάμψη προερχόμενη από τα εγκάρσια φορτία απλά μπορούμε να αυξήσουμε την διατομή του και δεν θα έχουμε κάμψη. Δηλαδή αντί υποστύλωμα μπορούμε να τοποθετήσουμε στην θέση του ένα τοίχωμα. Το τοίχωμα θεωρείτε άκαμπτο και η μεγάλη κάμψη δεν υφίσταται πια. Ένα τοίχωμα αναλαμβάνει επιτυχώς χωρίς να εμφανίζεται η κάμψη τόσο τα εγκάρσια όσο και τα πλάγια φορτία. Που είναι το πρόβλημα? Ένα τοίχωμα μπορεί μεν να μην λυγίζει τον κορμό του γιατί είναι άκαμπτο αλλά κατεβάζει μεγάλες ροπές στην βάση η οποία συνδέεται με την πεδιλοδοκό. Η πεδιλοδοκός καθώς και οι δοκοί που είναι συνδεδεμένοι στους κόμβους καθ ύψος με το τοίχωμα δέχονται από την στροφή του πολύ μεγάλες ροπές οι οποίες παραμορφώνουν τον κορμό τους δημιουργώντας πάνω τους μία κάμψη. Αν αυτή η κάμψη - μετατόπιση είναι μικρή μέσα στην ελαστική περιοχή παραμόρφωσης η ενέργεια της ροπής του τοιχώματος αποθηκεύεται στον κορμό τους και εκτονώνεται ( επιστρέφει ) προς την αντίθετη κατεύθυνση ακριβώς όπως εκτονώνεται το ελατήριο. Αν όμως η ενέργεια της ροπής που κατεβάζει το τοίχωμα είναι πολύ μεγάλη τότε και η κάμψη πάνω στον κορμό της πεδιλιδοκού και της δοκού θα είναι πολύ μεγάλη ( έξω από την ελαστική μετατόπιση ) δημιουργώντας ανελαστικές μετατοπίσεις κάμψης οι οποίες σπάνε τον κορμό του. Βασικά οι δοκοί και η πεδιλοδοκός της βάσης αντιδρούν στην ροπή ανατροπής του υποστυλώματος δημιουργώντας αντιρροπές πριν σπάσουν. Δυστυχώς αυτές οι αντιρροπές δεν επαρκούν να εξισώσουν την ροπή ανατροπής που κατεβάζει το τοίχωμα σε έναν μεγάλο σεισμό με αποτέλεσμα να σπάνε οι δοκοί και ο πεδιλοδοκός μετά από μία μεγάλη στροφή που δέχονται επάνω στον κορμό τους. Για να σταματήσουμε αυτήν την παραμόρφωση των κορμών των δοκών και της πεδιλοδοκού πρέπει να σταματήσουμε την στροφή του τοιχώματος.
Αυτή η στροφή του τοιχώματος δημιουργείται από δύο μεγάλες δυνάμεις εφαρμοζόμενες στα δύο του άκρα πάνω - κάτω οι οποίες έχουν αντίθετη κατεύθυνση. Η μία δύναμη στο κάτω άκρο προέρχεται από την μετατόπιση που επιβάλει ο σεισμός στην βάση του και η άλλη στο ανώτερο άκρο του προέρχεται από την αδράνεια της πλάκας. Από αυτή την στροφή του τοιχώματος δημιουργούνται από την μία του πλευρά καθοδικές δυνάμεις και από την άλλη του πλευρά ανοδικές δυνάμεις ακριβώς όπως όταν στρίβουμε το τιμόνι του αυτοκινήτου. Οι καθοδικές δυνάμεις μετατρέπονται σε δυνάμεις θλίψης καθώς έρχονται σε αντίθεση με το έδαφος. Οι ανοδικές δυνάμεις μετατρέπονται σε δυνάμεις εφελκυσμού διότι έρχονται σε αντίθεση με τα στατικά φορτία.
Εδώ έρχεται η πατέντα να δώσει λύσεις. Η πατέντα βασικά πακτώνει τα ανώτατα άκρα του τοιχώματος με το έδαφος
1) Λύση
Ο εφελκυσμός για να δημιουργηθεί χρειάζεται δύο δυνάμεις αντίθετης κατεύθυνσης και στην περίπτωση του τοιχώματος χρειάζεται τις ανοδικές εντάσεις και της αντίθετης κατεύθυνσης καθοδικές εντάσεις των στατικών φορτίων.
Η πατέντα παίρνει αυτές τις ανοδικές εντάσεις από το ανώτατο άκρο του τοιχώματος και τις στέλνει μέσω του μηχανισμού μέσα στο έδαφος. Οπότε δεν υπάρχουν πια οι ανοδικές δυνάμεις στην μία πλευρά του τοιχώματος οπότε δεν υφίσταται πια ο εφελκυσμός. Το τοίχωμα δέχεται μόνο θλίψη στα δύο του αντικριστά πάνω - κάτω άκρα.
2) Λύση
Η δυνάμεις ροπής ανατροπής - στροφής που εφαρμόζει ο σεισμός και η αδράνεια της πλάκας στο τοίχωμα παραλαμβάνονται από τον μηχανισμό ευρισκόμενος στο ανώτατο άκρο του τοιχώματος και μεταφέρονται μέσα στο έδαφος. Αν δεν υπάρχει η πάκτωση δώματος εδάφους οι δυνάμεις αυτές μεταφέρονται μέσο των ροπών πάνω στους κορμούς των δοκών και των πεδιλοδοκών και τους σπάνε. Οπότε η πάκτωση των ανώτερων άκρων του τοιχώματος με το έδαφος σταματούν την στροφή του οπότε και τις ροπές πάνω στους κόμβους. Ακόμα σταματούν και την κάμψη γιατί δεν υφίσταται πλέον εφελκυσμός στην μία του πλευρά.
3) Λύση
Ο μοχλοβραχίονας του τοιχώματος κατεβάζει μεγάλες ροπές στην βάση διότι στην βάση συγκεντρώνονται τόσο η καθοδικές όσο και οι ανοδικές εντάσεις. Με την ευρεσιτεχνία δεν συμβαίνει αυτό διότι οι ανοδικές δυνάμεις παραλαμβάνονται από το δώμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πια υπομόχλιο, οπότε δεν υπάρχει κρίσιμη περιοχή αστοχίας, δεν υπάρχει ποια ο μηχανισμός ορόφου.
4) Λύση
Κατά τον συντονισμό έχουμε αύξηση του πλάτους ταλάντωσης στα ανώτατα άκρα των κατασκευών και αν δεν υπάρχουν δυνάμεις απόσβεσης η ταλάντωση θα γίνει τόσο μεγάλη που θα σπάσει την φέρουσα δομή της κατασκευής. Με την ευρεσιτεχνία δεν υπάρχει πια συντονισμός γιατί παρεμποδίζετε από τον μηχανισμό σε κάθε κύκλο φόρτισης το αυξητικό πλάτος ταλάντωσης.
5) Λύση
Εκτός από τις τέμνουσες που δημιουργούνται από την ροπή ανατροπής του τοιχώματος καθώς και από της αντίθετης κατεύθυνσης αντιρροπές των δοκών και πεδιλοδοκών υπάρχουν και οι οριζόντιες τέμνουσες. Αν με τον μηχανισμό της ευρεσιτεχνίας δημιουργήσουμε εγκάρσια προένταση πάνω στα τοιχώματα αυξάνουμε την ικανότητα του τοιχώματος ως προς τις τέμνουσες. Από την άλλη η προένταση έχει ευεργετικά αποτελέσματα καθώς βελτιώνει την τροχιά του λοξού εφελκυσμού, μεγαλώνει την ενεργό διατομή, και επαναφέρει το τοίχωμα στην αρχική του θέση μειώνοντας καθ αυτός τον τρόπο την εμφάνιση των ρωγμών
6) Λύση.
Τι είναι αυτό που κάνει ξεχωριστή την πάκτωση του μηχανισμού της ευρεσιτεχνίας στο έδαφος και την καθιστά παγκοσμίως την ισχυρότερη πάκτωση πάνω σε μαλακά εδάφη.
Είναι η μόνος μηχανισμός παγκοσμίως ο οποίος εξασκεί πολύ μεγάλες απεριόριστες σε ένταση αξονικές πιέσεις προς τα πρανή της γεώτρησης με σκοπό να πετύχει 1) μεγαλύτερη πρόσφυση με το έδαφος 2) συμπύκνωση των μαλακών πρανών της γεώτρησης για την δημιουργία μεγάλης ζώνης επιρροής αντίδρασης του εδάφους ως προς τις ανοδικές και τις καθοδικές εντάσεις του μηχανισμού 3) την δημιουργία βαθουλωμάτων καθ ύψος λόγο συμπίεσης που σκοπό έχουν να δημιουργήσουν ένα μηχανισμό εγκλωβισμού του σκυροδέματος ανάμεσα στους θύλακες για μεγαλύτερη αντίδραση.
Όλα αυτά εξασφαλίζουν μία πολύ ισχυρή θεμελίωση ακόμα και πάνω σε μαλακό έδαφος. Εξασφαλίζουν ότι ο μηχανισμός θα αντεπεξέλθει επιτυχώς ως προς την παραλαβή των ανοδικών και καθοδικών εντάσεων που εμφανίζονται κάτω από το πέλμα της βάσης κατά το λίκνισμα του σεισμού. Βασικά η πάκτωση των άνω άκρων των τοιχωμάτων με το έδαφος περιορίζει τις μεγάλες μετατοπίσεις της ανωδομής οι οποίες είναι υπεύθυνες για όλες τις εντάσεις και αστοχίες.
seismic
level: max
level: max
 
Δημοσιεύσεις: 326
Εγγραφή: Τετ Αύγ 26, 2009 7:10 pm

Re: Αντισεισμικά συστήματα για τεστ STRAD.RC του seismic

Δημοσίευσηαπό seismic » Πέμ Σεπ 06, 2018 8:51 pm

Πως καταργούμε με βάση τις μετακινήσεις την παραμόρφωση την καμπτική συμπεριφορά την διαρροή και αστοχία σε συγκεκριμένες κρίσιμες περιοχές μελών οπλισμένου σκυροδέματος καθώς και πως μπορούμε να βελτιώσουμε την διατμητική τους αντοχή?
Απάντηση. Περιορίζοντας τις μετατοπίσεις των τοιχωμάτων υπεύθυνες για όλες τις πάρα πάνω εντάσεις.
Ερώτηση. Πως το κατορθώνουμε αυτό?
Απάντηση Πακτώνοντας τα ανώτατα άκρα τους με το έδαφος.
Ερώτηση. Πως μπορούμε να βελτιώσουμε την διατμητική τους αντοχή?
Απάντηση. Με την επιβολή θλίψης στις διατομές στα πλαίσια της επαλληλίας.
Γενικός η πάκτωση των κόμβων της ανώτατης στάθμης με το έδαφος περιορίζει τις μετατοπίσεις υπεύθυνες για όλες τις εντάσεις
Ερώτηση. Που οδηγούνται οι ανοδικές εντάσεις των τοιχωμάτων προερχόμενες από την κάμψη και την στροφή τους ?
Απάντηση Παραλαμβάνονται από τον μηχανισμό της ευρεσιτεχνίας από το δώμα και εκτρέπονται οδηγούμενες ( μέσο του τένοντα ο οποίος διαπερνά ελεύθερος το τοίχωμα μέσα από σωλήνα ) μέσα στο έδαφος, αφαιρώντας αυτές τις εντάσεις από τα μέλη του οπλισμένου σκυροδέματος.
Ερώτηση. Τι εντάσεις δέχεται με αυτήν την μέθοδο οπλισμού το τοίχωμα?
Απάντηση Μόνο εντάσεις θλίψης στα άκρα πάνω κάτω. Οι εντάσεις εφελκυσμού δεν υφίστανται πια διότι τις παραλαμβάνει ο ελεύθερος τένοντας και τις στέλνει μέσα στο έδαφος.
Ερώτηση. Πως η πάκτωση κατορθώνει να αναλαμβάνει ανοδικές και καθοδικές εντάσεις?
Απάντηση Ο μηχανισμός είναι έτσι κατασκευασμένος ώστε να μετατρέπει την εγκάρσια έλξη σε πίεση προς τα πρανή της γεώτρησης όπου είναι τοποθετημένος.
Αυτή η πίεση μεγαλώνει την πρόσφυση και την τριβή οπότε και την ισχυρή πάκτωση στα πρανή ως προς τις ανοδικές εντάσεις. Διατηρώντας αυτήν την ένταση γεμίζουμε την οπή της γεώτρησης με ένεμα για να δημιουργήσουμε έναν πάσσαλο για την παραλαβή και των καθοδικών εντάσεων. Εφαρμόζετε αρχικά μεγάλη ισχυρή προένταση μεταξύ της επιφάνειας θεμελίωσης και του μηχανισμού αγκύρωσης ώστε να εφαρμόσουμε ισχυρή πάκτωση χωρίς να επιβαρύνουμε την κατασκευή με φορτία. Αφού διασφαλίσουμε την ισχυρή πάκτωση στο έδαφος έχουμε την δυνατότητα να εφαρμόσουμε μία δεύτερη μικρότερη σε ένταση προένταση - έλξη του τένοντα στο δώμα για να βελτιώσουμε την διατμητική αντοχή του τοιχώματος. Εικόνα
seismic
level: max
level: max
 
Δημοσιεύσεις: 326
Εγγραφή: Τετ Αύγ 26, 2009 7:10 pm

Re: Αντισεισμικά συστήματα για τεστ STRAD.RC του seismic

Δημοσίευσηαπό seismic » Τετ Σεπ 26, 2018 1:19 pm

Επιστημονικό Τεχνικό Περιοδικό Μεταλλικές Κατασκευές.
Τεύχος 1 του 2018 Περιέχει νέο άρθρο μου για την ευρεσιτεχνία με τίτλο
Η ΝΕΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

https://lookaside.fbsbx.com/file/%CE%BC ... -IawXK5w8Q

ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ
Με την μέθοδο σχεδιασμού, πάκτωσης των κόμβων της ανώτατης στάθμης με το έδαφος ευελπιστώ να εκτρέψω τις πλάγιες αδρανειακές εντάσεις του σεισμού σε πιο ισχυρές περιοχές από αυτές τις περιοχές που οδηγούνται σήμερα. Αυτές οι ισχυρές περιοχές έχουν την ικανότητα να παραλαμβάνουν αυτές τις εντάσεις ( προλαμβάνοντας και αποτρέποντας τις σχετικές μετατοπίσεις (δηλ τα drifts) και άρα η ένταση που αναπτύσσεται σε ολόκληρο τον φορέα είναι περιορισμένη ) και να τις επιστρέφουν μέσα στο έδαφος από όπου και προήλθαν αφαιρώντας καθ αυτόν τον τρόπο μεγάλες εντάσεις και αστοχίες πάνω από τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου εξασφαλίζοντας συγχρόνως μία πιο ισχυρή φέρουσα ικανότητα του εδάφους θεμελίωσης. Με τον κατάλληλο σχεδιασμό διαστασιολόγισης των τοιχωμάτων και την τοποθέτηση τους σε κατάλληλες θέσεις αποτρέπουμε τον στρεπτοκαμπτικό λυγισμό που εμφανίζεται σε ασύμμετρες, μεταλλικές και υψίκορμες κατασκευές.
Ο σεισμός είναι μια δύναμη μετατόπισης της βάσης των τοιχωμάτων η οποία σε συνδυασμό με την αντίθετη κατεύθυνσης δύναμη της αδράνειας της κατασκευής περιστρέφει τα τοιχώματα γύρω από την άρθρωση της βάσης παραμορφώνοντας τους κορμούς των δοκών με τους οποίους συνδέονται στον κόμβο μέχρι να σπάσουν. Για να σταματήσει η περιστροφή των τοιχωμάτων χρειάζεται να αντλήσουμε ενέργεια από την εξωτερική πηγή του εδάφους και να την μεταφέρουμε ελεύθερη στο ανώτατο άκρο του με σκοπό να σταματήσει την περιστροφή τους. Βασικά παραλαμβάνουμε τις ανοδικές εντάσεις της στροφής του τοιχώματος από το ανώτατο άκρο του πριν αυτές μεταφερθούν πάνω στα μέλη του φέροντα οργανισμού και τις επιστρέφουμε μέσα στο έδαφος από όπου και προήλθαν. Αυτή είναι η λύση για τον σεισμό.
Όπως βλέπετε στο σχέδιο... Ο σεισμός δίνει επιτάχυνση μετατόπισης Α και η πλάκα αδράνεια Β αυτές οι εντάσεις δημιουργούν την στροφή Γ Το τοίχωμα παραλαμβάνει την αδράνεια Β από το δώμα και την κατεβάζει διαγώνια όπως δείχνουν τα βελάκια ( 1 ) κάτω στην άρθρωση Στην άρθρωση υπάρχει περιστροφή και δημιουργεί ανοδικές εντάσεις αυτές που δείχνουν τα βελάκια ( 2 ) οι οποίες καταλήγουν στο άνω άκρο του τοιχίου ( 3 ) Ο μηχανισμός τις παραλαμβάνει από το άνω άκρο και τις στέλνει μέσα στο έδαφος όπως δείχνουν τα βελάκια ( 3 ) Κατ αυτόν τον τρόπο σταματάμε την στροφή του τοιχώματος προερχόμενη από την ροπή ανατροπής που επιφέρει την κάμψη του κορμού του και το ανασήκωμα του πέλματος της βάσης του. Ερώτηση. Αν σταματήσουμε την την ροπή ανατροπής που επιφέρει την κάμψη του κορμού του και το ανασήκωμα του πέλματος της βάσης του τότε θα υπάρχει παραμόρφωση και εντάσεις στην δοκό και την πεδιλοδοκό? Απάντηση ... φυσικά όχι
Αυτό που σας είπα τώρα δεν είναι κάτι νέο. Είναι η λειτουργία της βίδας. Ξέρετε πόσα δισεκατομμύρια έχουν ξοδέψει πάνω στην έρευνα των αντισεισμικών κατασκευών και ξοδεύουν ακόμα... για να βρουν αυτό που σας είπα.... αμέτρητα.
Κανένας όμως δεν έχει την ευαισθησία να βοηθήσει την έρευνα αυτής της απλής και συγχρόνως μεγάλης ιδέας που θα σώσει περιουσίες με το περιεχόμενό τους και κυρίως εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές... .
Αυτά. Εικόνα
seismic
level: max
level: max
 
Δημοσιεύσεις: 326
Εγγραφή: Τετ Αύγ 26, 2009 7:10 pm

Re: Αντισεισμικά συστήματα για τεστ STRAD.RC του seismic

Δημοσίευσηαπό seismic » Παρ Νοέμ 09, 2018 10:30 pm

ΠΩΣ ΣΤΑΜΑΤΑ Η ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΣΤΟΧΙΕΣ
Ο μηχανισμός της της παρούσας εφεύρεσης και η μέθοδος έχουν ως κύριο σκοπό την ασφάλεια των δομικών κατασκευών από τον σεισμό και τους δυνατούς ανέμους. Αυτό επιτυγχάνεται με την πάκτωση των άκρων των τοιχωμάτων με το έδαφος. Ο μηχανισμός αποτελείται από ένα συρματόσχοινο το οποίο διαπερνά ελεύθερο στο κέντρο τα κάθετα στοιχεία στήριξης της δομικής κατασκευής, καθώς και το μήκος μιας γεώτρησης, κάτω απ’ αυτά και πακτώνεται στα δύο άκρα. Με την μέθοδο σχεδιασμού, πάκτωσης της στάθμης των ανωτάτων άκρων των τοιχωμάτων με το έδαφος με τον μηχανισμό της ευρεσιτεχνίας ευελπιστώ να εκ τρέψω τις πλάγιες αδρανειακές εντάσεις της κατασκευής σε πιο ισχυρές περιοχές από αυτές τις περιοχές που οδηγούνται σήμερα. Αυτές οι ισχυρές περιοχές έχουν την ικανότητα να παραλαμβάνουν αυτές τις εντάσεις προλαμβάνοντας και αποτρέποντας τις σχετικές μετατοπίσεις (δηλ τα drifts) και άρα η ένταση που αναπτύσσεται σε ολόκληρο τον φορέα είναι περιορισμένη και να τις επιστρέφουν μέσα στο έδαφος από όπου και προήλθαν αφαιρώντας καθ αυτόν τον τρόπο μεγάλες εντάσεις και αστοχίες πάνω από τον φέροντα οργανισμό της κατασκευής εξασφαλίζοντας συγχρόνως μία πιο ισχυρή φέρουσα ικανότητα του εδάφους θεμελίωσης. Με τον κατάλληλο σχεδιασμό διαστασιολόγισης των τοιχωμάτων και την τοποθέτηση τους σε κατάλληλες θέσεις αποτρέπουμε τον στρεπτοκαμπτικό λυγισμό που εμφανίζεται σε ασύμμετρες, μεταλλικές και υψίκορμες κατασκευές.
Ο σεισμός είναι μια δύναμη μετατόπισης της βάσης των τοιχωμάτων η οποία σε συνδυασμό με την αντίθετη κατεύθυνσης δύναμη της αδράνειας της κατασκευής περιστρέφει τα τοιχώματα γύρω από την άρθρωση της βάσης παραμορφώνοντας τους κορμούς των δοκών με τους οποίους συνδέονται στον κόμβο μέχρι να σπάσουν. Για να σταματήσει η περιστροφή των τοιχωμάτων χρειάζεται να αντλήσουμε ενέργεια από την εξωτερική πηγή του εδάφους και να την μεταφέρουμε ελεύθερη στο ανώτατο άκρο του με σκοπό να σταματήσει την περιστροφή τους. Βασικά παραλαμβάνουμε τις ανοδικές εντάσεις της στροφής του τοιχώματος από το ανώτατο άκρο του πριν αυτές μεταφερθούν πάνω στα μέλη του φέροντα οργανισμού και τις επιστρέφουμε μέσα στο έδαφος από όπου και προήλθαν. Το σκυρόδεμα αντέχει στην θλίψη 12 φορές περισσότερο από ότι αντέχει σε εφελκυσμό. Όπως οπλίζουν το σκυρόδεμα σήμερα οι πολιτικοί μηχανικοί κατά τον σεισμό στο υποστύλωμα δημιουργείτε μια κάμψη. Κατά την κάμψη το υποστύλωμα λυγίζει και η μία παρειά του θλίβεται και η άλλη εφελκύεται. Κάπου όταν ζοριστεί σπάει. Υπάρχει λόγος που σπάει σε ένα συγκεκριμένο σημείο και ο λόγος είναι ότι σε αυτό το σημείο συγκεντρώνονται όλες οι εντάσεις των δύο πλευρών του αυτή της θλίψης και εφελκυσμού. Αυτή η περιοχή βασικά είναι η κρίσιμη περιοχή αστοχίας και την προκαλεί η μεγάλη συγκέντρωση των εντάσεων. Θα ήταν καλό αν το υποστύλωμα δεν είχε αυτό το πρόβλημα δηλαδή θα ήταν καλό αυτές οι εντάσεις να μην συγκεντρωνόντουσαν σε μία περιοχή αλλά να διαχέονταν σε περισσότερες περιοχές της διατομής του διότι καθ αυτόν τον τρόπο θα είχε περισσότερη αντοχή και δεν θα είχαμε αστοχία. Τι φταίει και συμβαίνει αυτό το φαινόμενο? Φταίει ο τρόπος που τοποθετούμε τον οπλισμό. Ο κύριος οπλισμός του χάλυβα δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το σκυρόδεμα. Πρέπει να περνά ελεύθερος μέσα από μια σωλήνα και να πακτώνεται στο δώμα με μία βίδα. Γιατί τι θα κερδίσουμε με αυτό? Θα κερδίσουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι δεν θα υπάρχει πια η περιοχή αστοχίας διότι το υποστύλωμα δεν θα λυγίζει οπότε δεν θα υπάρχει εφελκυσμός στην μια του παρειά. Πως γίνετε αυτό? Την ώρα που πάει να λυγίσει μεγαλώνει δηλαδή εφελκύεται η μία του παρειά. Η πάκτωση μεταξύ των ανώτατων άκρων του τοιχώματος με το έδαφος με τον μηχανισμό της ευρεσιτεχνίας εμποδίζει την επιμήκυνση της μιας του παρειάς οπότε δεν λυγίζει και δεν υπάρχει πια η συγκέντρωση των εντάσεων σε ένα συγκεκριμένο σημείο αστοχίας. Και που εκτρέπονται αυτές οι ανοδικές εντάσεις ???
Εκτρέπονται στο άνω άκρο του υποστυλώματος που έχουμε την πάκτωση. Αυτό είναι το δεύτερο καλό διότι η πάκτωση του τένοντα στο δώμα δημιουργεί μία αντίδραση στο σκυρόδεμα του υποστυλώματος δηλαδή το συνθλίβει εμποδίζοντας αυτό να επιμηκυνθεί. Δηλαδή τώρα οι εντάσεις που δέχεται ο κορμός του σκυροδέματος του τοιχώματος είναι μία θλίψη στο δώμα και μία στην βάση. Κανέναν εφελκυσμό καμία κρίσιμη περιοχή αστοχίας. Το σκυρόδεμα αντέχει την θλίψη και κατ αυτόν τον τρόπο λύσαμε το πρόβλημα αστοχίας.
Δηλαδή κάναμε την κατασκευή να αντέχει περισσότερο στον σεισμό.
Η κάμψη του υποστυλώματος και του τοιχώματος ευθύνεται για την κάμψη και της δοκού διότι ενώνονται στον κόμβο Το ίδιο υπεύθυνο για την παραμόρφωση των δοκών είναι και το ανασήκωμα της μίας πλευράς του πέλματος της βάσης του και συμβαίνει από την στροφή ανατροπής του υποστυλώματος Αν η κάτω πάκτωση του ελεύθερου τένοντα του υποστυλώματος γίνει μέσα στην βάση δεν σταματάμε την παραμόρφωση των κόμβων. Αν όμως η κάτω πάκτωση του τένοντα γίνει μέσα στο έδαφος τότε σταματήσαμε όλες τις ροπές στους κόμβους οι οποίες υφίστανται και από την κάμψη του κορμού του υποστυλώματος αλλά και από την ανάκληση της βάσης του..Όπως βλέπετε στο σχέδιο... Ο σεισμός δίνει επιτάχυνση μετατόπισης Α και η πλάκα αδράνεια Β αυτές οι εντάσεις δημιουργούν την στροφή Γ Το τοίχωμα παραλαμβάνει την αδράνεια Β από το δώμα και την κατεβάζει διαγώνια όπως δείχνουν τα βελάκια ( 1 ) κάτω στην άρθρωση Στην άρθρωση υπάρχει περιστροφή και δημιουργεί ανοδικές εντάσεις αυτές που δείχνουν τα βελάκια ( 2 ) οι οποίες καταλήγουν στο άνω άκρο του τοιχίου ( 3 ) Ο μηχανισμός τις παραλαμβάνει από το άνω άκρο και τις στέλνει μέσα στο έδαφος όπως δείχνουν τα βελάκια ( 3 ) Κατ αυτόν τον τρόπο σταματάμε την στροφή του τοιχώματος προερχόμενη από την ροπή ανατροπής που επιφέρει την κάμψη του κορμού του και το ανασήκωμα του πέλματος της βάσης του. Ερώτηση. Αν σταματήσουμε την την ροπή ανατροπής που επιφέρει την κάμψη του κορμού του και το ανασήκωμα του πέλματος της βάσης του τότε θα υπάρχει παραμόρφωση και εντάσεις στην δοκό και την πεδιλοδοκό? Απάντηση ... φυσικά όχι
Ο τένοντας περνά μέσα από μια πλαστική σωλήνα ώστε να ακυρώσουμε την συνάφεια. Η συνάφεια κάνει τρία πράγματα που δεν είναι καλά α) Κατεβάζει ροπές στην βάση. β) ταλαιπωρεί το σκυρόδεμα με διατμητικές αξονικές εντάσεις στην διεπιφάνεια σκυροδέματος χάλυβα. γ) δημιουργεί κρίσιμη περιοχή αστοχίας . Με την μέθοδο που λέω Δεν υπάρχει πια η κρίσιμη περιοχή αστοχίας, διότι οι εντάσεις κατανέμονται στο άνω και κάτω άκρο του τοιχώματος υπό μορφή θλίψης. Το σκυρόδεμα αντέχει πολύ την θλίψη οπότε κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει εφελκυσμός στο σκυρόδεμα του τοιχώματος διότι τον παραλαμβάνει ο τένοντας από το άνω άκρο του και τον στέλνει μέσα στο έδαφος Χωρίς να υπάρχει εφελκυσμός του ενός άκρου του τοιχώματος δεν υπάρχει κάμψη ούτε ανασήκωμα του πέδιλου της βάσης ούτε ροπές στους κόμβους
Εικόνα
seismic
level: max
level: max
 
Δημοσιεύσεις: 326
Εγγραφή: Τετ Αύγ 26, 2009 7:10 pm

Re: Αντισεισμικά συστήματα για τεστ STRAD.RC του seismic

Δημοσίευσηαπό seismic » Σάβ Νοέμ 24, 2018 7:15 pm

Εικόνα
Ας εξετάσουμε σήμερα τα βασικά πλεονεκτήματα της ευρεσιτεχνίας έναντι του σημερινού αντισεισμικού σχεδιασμού ο οποίος χρησιμοποιεί τον μηχανισμό της συνάφειας ως μέσον συνεργασίας του χαλύβδινου οπλισμού και του σκυροδέματος ενώ η ευρεσιτεχνία χρησιμοποιεί ως δευτερεύοντα οπλισμό την συνάφεια και πρωτεύοντα οπλισμό την ελεύθερη διέλευση του χαλύβδινου οπλισμού μέσα από σωλήνες ευρισκόμενες μέσα στα εγκάρσια τοιχώματα και υποστυλώματα πακτώνοντας τα δύο άκρα του στο έδαφος και στην ανώτατη στάθμη τους.
Υπάρχουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα της μεθόδου οπλισμού που χρησιμοποιεί η ευρεσιτεχνία εν σχέση με τον μηχανισμό της συνάφειας διότι λύνει όλα τα υπάρχοντα προβλήματα που εμφανίζει ο μηχανισμός αυτός στον σεισμό και είναι πολλά και αξεπέραστα μέχρι σήμερα.
Τα προβλήματα που δημιουργεί ο μηχανισμός της συνάφειας είναι τα εξής.
1) Δημιουργεί κάμψη στο υποστύλωμα που αυτό σημαίνει ότι
μετατρέπει τα υποστυλώματα και τα τοιχώματα σε μοχλοβραχίονες με υπομόχλιο πολλαπλασιάζοντας τις εντάσεις στην θέση υπομόχλιο, δημιουργώντας καθ αυτόν τον τρόπο κρίσιμες περιοχές αστοχίας κατά κύριο λόγο στα τοιχώματα του πρώτου ορόφου ( κοντά στην βάση ) αλλά και σε πολλά άλλα κομβικά σημεία.
2) Μεταφέρει ροπές στους κορμούς των δοκών κάμπτοντας τους και σπάζοντας τους.
3) Δημιουργεί διαφορά δυναμικού συνάφειας στις εντάσεις εφελκυσμού στην μία παρειά του τοιχώματος που εφελκύεται
4) Χρησιμοποιεί πάρα πολύ οπλισμό ενώ θα μπορούσαμε με λιγότερο οπλισμό να παραλάβουμε μεγαλύτερα φορτία. ..........................................................................................
Απαντήσεις και λύσεις των προβλημάτων με την μέθοδο και τον μηχανισμό της ευρεσιτεχνίας.
Κάμψη Όταν υπάρχει κάμψη στο υποστύλωμα η μία του παρειά θλίβεται η άλλη εφελκύεται. Όταν καταργήσουμε τον εφελκυσμό απλά θα υπάρχει μόνο θλίψη και ουδεμία κάμψη.Το ερώτημα είναι πως καταργούμε τον εφελκυσμό ?
Για να πούμε πως καταργούμε τον εφελκυσμό πρέπει να πούμε τι είναι ο εφελκυσμός και πως δημιουργείτε στο υποστύλωμα. Ο εφελκυσμός δημιουργείτε από δύο αντίθετες ή αντίρροπες δυνάμεις. Όταν λέμε δύο και αντίθετες σημαίνει ότι πρέπει κάπου αυτές οι δυνάμεις να διαχωρίζονται σε δεξιές και αριστερές ή στην ροπή σε δεξιόστροφες και αριστερόστροφες ροπές. Το σημείο διαχωρισμού είναι αυτό που αστοχεί πρώτο διότι καταπονείται περισσότερο και ονομάζεται κρίσιμη περιοχή αστοχίας. Αυτό το σημείο διαχωρισμού δεν είναι σταθερό σε ένα σημείο αλλά προσδιορίζεται από πολλούς παράγοντες. Αν έχουμε ένα υποστύλωμα που το κάτω άκρο του είναι πακτωμένο αυτή η κρίσιμη περιοχή αστοχίας θα είναι πλησίον τις πάκτωσης δηλαδή εκεί που αρχίζει το υποστύλωμα να είναι ελαστικό. Αν λυγίσουμε μία βέργα με τα χέρια μας η κρίσιμη περιοχή αστοχίας θα είναι στο κέντρο της βέργας. Στον υποστύλωμα η παρειά που εφελκύεται μεγαλώνει ενώ η παρειά που θλίβεται παραμένει σταθερή ( διότι τα στερεά δεν συμπιέζονται ) Πως σταματάμε αυτή την επιμήκυνση? Πως εξαλείφουμε εντελώς την κρίσιμη περιοχή αστοχίας? Πως σταματάμε τις αντίρροπες ροπές στους κόμβους οι οποίες αντιδρούν στην ροπή ανατροπής του υποστυλώματος? Πως σταματάμε τον πολλαπλασιασμό των εντάσεων των ροπών στην κρίσιμη περιοχή αστοχίας κοντά στην βάση που δημιουργείτε από τον τεράστιο μοχλοβραχίονα του υποστυλώματος με υπομόχλιο μεταξύ της ελαστικής και άκαμπτης περιοχής του κορμού του?
Απάντηση
Τα σταματάμε όλα αυτά αναλαμβάνοντας τις ανοδικές εντάσεις της κάμψης από το άνω άκρο του υποστυλώματος και τις μεταφέρουμε μέσα στην γη. Για να συμβεί αυτό χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις μεθοδολογίας και έναν μηχανισμό. Για την μεταφορά χρειαζόμαστε έναν τένοντα με πάκτωση στα δύο του άκρα ο οποίος δεν πρέπει να συνεργάζεται με το σκυρόδεμα με τον μηχανισμό της συνάφειας.
Και γιατί να μην συνεργάζεται?
Γιατί όταν συνεργάζεται δημιουργεί κρίσιμη περιοχή αστοχίας την οποία δεν την θέλουμε.
Και τι γίνεται όταν ο τένοντας περνάει ελεύθερος τον κορμό του υποστυλώματος μέσα από σωλήνα ?
Αυτό που συμβαίνει είναι απλά να εμποδίζει την επιμήκυνση της μιας παρειάς του υποστυλώματος στο δώμα συνθλίβοντας την άνοδό του. Το άνω άκρο της παρειάς του υποστυλώματος όταν περιστρέφεται λόγο κάμψης ή λόγο του ανασηκώματος - ανάκλησης του πέλματος της βάσης του ανασηκώνεται όπως και η βάση του. Αυτό το ανασήκωμα της άκρης του υποστυλώματος σταματά η ευρεσιτεχνία και τα έχει θεραπεύσει όλα. Αυτή είναι η λύση στα προβλήματα του σεισμού. Αν το υποστύλωμα είναι τοίχωμα ακόμα καλύτερα γιατί αυτό το ανασήκωμα στην μία του άκρη είναι μεγαλύτερο οπότε αυξάνει η απόδοση της ευρεσιτεχνίας. Αν πακτώσουμε το τοίχωμα στα δύο του άκρα το έχουμε ακινητοποιήσει 100% και μαζί με αυτό και τις παραμορφώσεις οι οποίες είναι η συνάρτηση των αστοχιών. Τώρα γιατί δεν χρειαζόμαστε πολύ οπλισμό με την μέθοδο αυτή. Όταν τραβάμε δέκα άνθρωποι ένα σκηνή από την μία του άκρη και ένας από την άλλη φυσικό είναι η συνάφεια του χεριού του ενός ανθρώπου να νικηθεί από την συνάφεια των δέκα χεριών. Το ίδιο γίνεται στην κρίσιμη περιοχή αστοχίας του υποστυλώματος πάνω στον κορμό του όπου διαχωρίζονται οι δυνάμεις. Η συνάφεια του κάτου μέρους είναι μικρότερη αυτή του επάνω με αποτέλεσμα να τραβιέται ο χάλυβας μέσα από το σκυρόδεμα ακυρώνοντας την πραγματική ένταση που μπορεί να αντέξει.
Αυτό δεν συμβαίνει με την μέθοδο της ευρεσιτεχνίας διότι δεν υπάρχει κρίσιμη περιοχή κοντά στην βάση διότι ο τένοντας επεκτείνεται στα βάθη της γεώτρησης όπου και είναι πακτωμένος και διότι δεν υπάρχει συνάφεια η οποία δημιουργεί την κρίσιμη περιοχή που είναι μηχανισμός αστοχίας. Από την άλλη δεν υφίσταται πλέον ο μοχλοβραχίονας της κολόνας με την μέθοδο πάκτωσης των ανώτερων άκρων με την γη. Οπότε δεν υπάρχουν και μεγάλες εντάσεις. Υπάρχει μόνο θλίψη στο άνω άκρο του υποστυλώματος και θλίψη στο αντικριστό κάτω άκρο του.
Δεν υφίσταται πλέον εφελκυσμός στην παρειά του σκυροδέματος του τοιχώματος ούτε παραμόρφωση των κόμβων.
Μεγάλες εντάσεις μπορεί να υπάρχουν και απο τα στατικά φορτία.
Στατικά φορτία = θλίψη Αντιμετώπιση. Αύξηση της ποιότητας σκυροδέματος, αύξηση της διατομής σκυροδέματος ( αντί υποστυλώματα τοποθετούμε τοιχώματα ) αύξηση των τσερκιών ώστε να δημιουργηθούν κλωβοί σκυροδέματος και μετά κανένα πρόβλημα διότι πιάσαμε και κάμψη και θλίψη.

ΙΔΙΟΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η περίοδος του εδάφους που συμπίπτει με τη φυσική περίοδο του κτηρίου ( ιδιοπερίοδος ) μπορεί να ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την επιτάχυνση του κτιρίου και ως εκ τούτου αποτελεί σχεδιαστικό κριτήριο.
Το ύψος είναι ο κύριος καθοριστικός παράγοντας της βασικής περιόδου - κάθε αντικείμενο έχει τη δική του βασική περίοδο στην οποία θα δονείται. Η περίοδος είναι ανάλογη με το ύψος του κτιρίου. Κατά την ιδιοπερίοδο επέρχεται ο συντονισμός. Κατά τον συντονισμό το πλάτος ταλάντωσης και η επιτάχυνση των μετατοπίσεων αυξάνεται χρονικά προς το άπειρον αν δεν υπάρχουν δυνάμεις απόσβεσης ή αν δυναμικά δεν σταματήσουμε τον συντονισμό. Το αποτέλεσμα θα είναι να καταρρεύσει η κατασκευή. Η ευρεσιτεχνία η μέθοδος και ο μηχανισμός της κατορθώνει το ακατόρθωτο μέχρι σήμερα στις κατασκευές και αυτό είναι να ελέγχει 100% τον συντονισμό της κατασκευής δηλαδή να διατηρεί σταθερά μικρό το εύρος των μετατοπίσεων ανεξαρτήτως της έντασης και του χρόνου διάρκειας του σεισμού. Αυτό συμβαίνει διότι περιορίζει την μετατόπιση του κτιρίου σε κάθε κύκλο κλονισμού μέσα στην ελαστική φάση αποκλείοντας ανελαστικές ψαθυρές παραμορφώσεις Διάρκεια είναι το χρονικό διάστημα που οι κύκλοι κλονισμού παραμένουν. Εάν το επίπεδο επιτάχυνσης συνδυάζεται με την διάρκεια, προσδιορίζεται η ισχύς καταστροφής. Συνήθως, όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια, τόσο λιγότερη επιτάχυνση μπορεί να αντέξει το κτίριο. Ένα κτίριο μπορεί να αντέξει πολύ μεγάλη επιτάχυνση για πολύ μικρό χρονικό διάστημα σε αναλογία με τα μέτρα απόσβεσης που ενσωματώνονται στη δομή. Η ευρεσιτεχνία εκτός από τα μέτρα απόσβεσης που ενσωματώνει έχει και το επιπλέον χαρακτηριστικό να βάζει τα όρια ρυθμίζοντας την επιθυμητή μετατόπιση στην κατασκευή. Δηλαδή μπορούμε να ρυθμίσουμε σε κάθε κατασκευή αν η μετατόπιση των ανώτατων άκρων της είναι 5 ή 10 ή 20 εκατοστά ανεξαρτήτως της έντασης της διάρκειας και της ιδιοπεριόδου κατασκευής και εδάφους Είναι δηλαδή ένας ρυθμιστής ταλάντωσης των κτιρίων. Εξαλείφει τον συντονισμό 100% Ένας θεός ξέρει γιατί δεν το θέλουν αυτό οι πολιτικοί μηχανικοί.
Αυτά.
seismic
level: max
level: max
 
Δημοσιεύσεις: 326
Εγγραφή: Τετ Αύγ 26, 2009 7:10 pm

Re: Αντισεισμικά συστήματα για τεστ STRAD.RC του seismic

Δημοσίευσηαπό seismic » Πέμ Νοέμ 29, 2018 10:53 am

Συγκρίσιμα Πειραματικά Αποτελέσματα Εφαρμοσμένης Έρευνας Αντισεισμικού Συστήματος.
Η ανικανότητα του σύγχρονου αντισεισμικού κανονισμού να ελέγξει την μετατόπιση του κτηρίου στον μεγάλο σεισμό επιφέρει τις πάρα κάτω αστοχίες του άρθρου. Η ευρεσιτεχνία ελέγχει 100% τις μετατοπίσεις των κατασκευών Ο έλεγχος των μετατοπίσεων είναι άμεσα συνδεδεμένος 100% με τον έλεγχο της αστοχίας των κατασκευών στον σεισμό αφού ελέγχοντας τις μετατοπίσεις τις κατασκευής ελέγχεις και την εμφάνισή των η οποία είναι η βασική αιτία κατάρρευσης. Το πάρα κάτω άρθρο δείχνει την στάθμη της επιστήμης ως προς την αντισεισμική μέθοδο σχεδιασμού που χρησιμοποιούν σήμερα, δείχνει τα προβλήματα που προσπαθούν να λύσουν ανεπιτυχώς τα οποία έχει λύσει στο 100% με οικονομικότερο τρόπο η ευρεσιτεχνία.
Η ευρεσιτεχνία αποτελείται από έναν μηχανισμό και πολλαπλές μεθόδους σχεδιασμού με σκοπό να στερεώνει την κατασκευή πάνω στο έδαφος, βιδώνοντας την με αυτό, με σκοπό να αντλήσει δύναμη από την γη έτσι ώστε να την μεταφέρει στο ανώτατο άκρο της κατασκευής και να σταματήσει δυναμικά τις μετατοπίσεις που της προκαλεί ο σεισμός οι οποίες είναι η αιτία των αναπτυσσόμενων εντάσεων που επιφέρουν τις αστοχίες και έχουν ως αποτέλεσμα την τελική κατάρρευση της κατασκευής. Διαβάστε όλα τα άρθρα στο πάρα κάτω σύνδεσμο Αξίζει γιατί θα καταλάβετε γιατί δεν υπάρχει απόλυτος αντισεισμικός σχεδιασμός σήμερα. Διαβάστε εδώ. https://seismicz.weebly.com/

1) Πείραμα με ανεπαρκή έλεγχο της μετατόπισης
https://www.youtube.com/watch?v=l-X4tF9C7SE&t=74s

2) Όλες οι αστοχίες που αναφέρει το πάρα πάνω άρθρο του συνδέσμου είναι υπαρκτές σε αυτό το βίντεο
https://www.youtube.com/watch?v=sZkCKY0EypM

3) Πείραμα με την ευρεσιτεχνία η οποία ελέγχει 100% τις μετατοπίσεις. https://www.youtube.com/watch?v=RoM5pEy7n9Q
Αυτά τα πειράματα δείχνουν την επιστημονική τεκμηρίωση της ευρεσιτεχνίας διότι υπάρχουν πλέον εκτός της θεωρίας και συγκρίσιμα αποτελέσματα με και χωρίς τον έλεγχο των μετατοπίσεων.
Τι άλλο να κάνω?
seismic
level: max
level: max
 
Δημοσιεύσεις: 326
Εγγραφή: Τετ Αύγ 26, 2009 7:10 pm

Re: Αντισεισμικά συστήματα για τεστ STRAD.RC του seismic

Δημοσίευσηαπό seismic » Πέμ Νοέμ 29, 2018 11:05 pm

ΣΥΓΚΡΙΣΗ .... ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΤΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
Το κόστος είναι ένας απαγορευτικός παράγοντας ο οποίος σταματά την πρακτική εφαρμογή των υπολογισμών ως προς την αντισεισμική θωράκιση των κατασκευών. Φυσικά και μπορούν να υπολογιστούν ακόμα και όλοι οι αστάθμητοι παράγοντες εδάφους και κατασκευής. Ξέρουμε ότι ο πλήρης αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την κατασκευή ικανού αριθμού και μεγέθους τοιχωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος τα οποία θα κάνουν δυνατή την παραλαβή των κατά 350% αυξημένων σεισμικών φορτίων. Τα τοιχώματα αυτά μπορεί να βρίσκονται στην περίμετρο του κτηρίου (πλην προσόψεων καταστημάτων), να περιβάλλουν το κλιμακοστάσιο και τον ανελκυστήρα (ισχυροί πυρήνες), και ενδεχομένως να αποτελούν εσωτερικά τοιχώματα (π.χ. διαχωρισμού διαμερισμάτων) καθ΄ όλο το ύψος του κτηρίου.

Η τοποθέτηση πολλών ισχυρών τοιχωμάτων συνεπάγεται βέβαια, λόγω της μεγάλης δυσκαμψίας τους, σημαντική μείωση της θεμελιώδους ιδιοπεριόδου της κατασκευής. Αυτό, σε συνδυασμό και με τη θεώρηση q=1, οδηγεί σε αντίστοιχα μεγάλη αύξηση των σεισμικών φορτίων της κατασκευής. Εν τούτοις, δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι ακριβώς λόγω των πολλών και ισχυρών τοιχωμάτων αυξάνει πολύ περισσότερο η αντοχή (ή αντίστροφα, μειώνονται τα φορτία διατομής παρά την αύξηση των σεισμικών φορτίων). Όμως... Υπάρχει και κάτι άλλο στον πλήρη αντισεισμικό σχεδιασμό που αδυνατεί να ελέγξει. Τα τοιχώματα κατεβάζουν μεγάλες ροπές στην βάση οι οποίες είναι αδύνατον να παραληφθούν από την κλασική μέθοδο κατασκευής των πεδιλοδοκών όταν η κατασκευή είναι μεγάλη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ανικανότητα των κομβικών σημείων να εφαρμόσουν ικανές αντίρροπες ροπές ώστε να ισορροπήσουν την ροπή ανατροπής του τοιχώματος με αποτέλεσμα την διατμητική ανελαστική αστοχία του κορμού των δοκών. Η ευρεσιτεχνία αυτό που κάνει είναι να δημιουργεί νέες επιπλέον αντίρροπες ροπές σε διαφορετικές περιοχές εφαρμοζόμενες πάνω στα ανώτερα άκρα των τοιχωμάτων έτσι ώστε όλες μαζί ( μαζί με αυτές των κόμβων ) να παραλάβουν αποτελεσματικότερα την ροπή ανατροπής του τοιχώματος αυξάνοντας καθ αυτόν τον τρόπο την απόκριση της κατασκευής προς τις σεισμικές μετατοπίσεις. Ακόμα ο παράγοντας κόστος είναι πολύ μεγάλος για να τον αγνοήσουμε. Όταν η ευρεσιτεχνία σου προσφέρει 1) μικρότερη θεμελίωση με μεγαλύτερη αντοχή φορτίων. 2) Μπορεί να παραλάβει μεγαλύτερες εντάσεις με λιγότερο οπλισμό. 3) Σου αυξάνει τον αντισεισμικό συντελεστή με λιγότερο κόστος 4) Ελέγχει τις μετατοπίσεις όλων των δομικών κατασκευών δυναμικά 100% αφού προηγηθεί σεισμική απόσβεση, ανεξαρτήτως της έντασης και της διάρκειας του σεισμού. 5) Το ότι τοποθετείτε σε υφιστάμενες κατασκευές για αντισεισμική θωράκιση. 6) Το ότι εξαλείφει την κάμψη και το ανασήκωμα του πέλματος της βάσης. 7) Το ότι αποτρέπει την δημιουργία κρίσιμων περιοχών και τον μηχανισμό ορόφου. Αυτοί είναι μερικοί από τους παράγοντες της ευρεσιτεχνίας που υπερβαίνουν την πεπατημένη μέθοδο σχεδιασμού. Και ξέρουμε ότι αν έχουμε κάτι πολύ γερό που δεν χρειάζεται να είναι τόσο γερό, αυτό που κάνουμε είναι να αφαιρούμε υλικά και οπλισμό ρίχνοντας ακόμα περισσότερο το κόστος σχεδιασμού.
seismic
level: max
level: max
 
Δημοσιεύσεις: 326
Εγγραφή: Τετ Αύγ 26, 2009 7:10 pm

Re: Αντισεισμικά συστήματα για τεστ STRAD.RC του seismic

Δημοσίευσηαπό seismic » Παρ Δεκ 07, 2018 10:04 pm

Ένα από τα μεγάλα λάθη σχεδιασμού στην δυναμική απόκριση των κατασκευών προς τις σεισμικές μετατοπίσεις.

Η συνεργασία μεταξύ σκυροδέματος και χάλυβα σε μια κατασκευή από Ο.Σ. επιτυγχάνεται με τη συνάφεια. Με τον όρο συνάφεια ορίζεται η συνδυασμένη δράση των μηχανισμών που παρεμποδίζουν τη σχετική ολίσθηση μεταξύ των ράβδων του οπλισμού και του σκυροδέματος που τις περιβάλλει. Οι επιμέρους μηχανισμοί της συνάφειας είναι η πρόσφυση, η τριβή και, για την περίπτωση ράβδων χάλυβα με νευρώσεις, η αντίσταση του σκυροδέματος το οποίο εγκλωβίζεται μεταξύ των νευρώσεων. Η συνδυασμένη δράση των μηχανισμών αυτών θεωρείται ισοδύναμη με την ανάπτυξη διατμητικών τάσεων στη επιφάνεια επαφής σκυροδέματος και χάλυβα. Όταν οι τάσεις αυτές φθάσουν στην οριακή τιμή τους επέρχεται καταστροφή της συνάφειας με τη μορφή διάρρηξης του σκυροδέματος κατά μήκος των ράβδων και αποκόλλησης των ράβδων χάλυβα.
ΕΡΩΤΗΣΗ Ο μηχανισμός της συνάφειας που χρησιμοποιείται για την συνεργασία σκυροδέματος και χάλυβα για την όπλιση των τοιχωμάτων κατεβάζει ροπές στο πέλμα της βάσης πολλαπλασιάζοντας τις εντάσεις ναι ή όχι?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ναι κατεβάζει. Εμπειρικά γνωρίζω τον λοστό που ξεκαλουπώνουμε και ξέρω ότι βγαίνουν εύκολα και οι μεγάλες πρόκες μέσα από τα ξύλα διότι πολλαπλασιάζεται η ένταση λόγο του μοχλοβραχίονα και του υπομοχλίου.
Ένας μεγάλος λοστός σχηματίζεται στην συμβολή του κόμβου των στοιχείων του τοιχώματος και της πεδιλοδοκού μιας κατασκευής. Ο πεδιλοδοκός και η βάση με την οποία συνδέεται κατά τον σεισμό δέχονται αυξημένες εναλλάξ ανοδικές ή καθοδικές εντάσεις ροπής από το τοίχωμα, με αποτέλεσμα να κάμπτεται και να αστοχεί ... όπως μεγάλες ανοδικές εντάσεις δέχεται και η πρόκα την οποία εξωλκεύει μέσα από το ξύλο ο λοστός. Αυτές οι εντάσεις ροπής που κατεβάζει το τοίχωμα είναι τόσο μεγάλες που οι αντίρροπες ροπές του πεδιλοδοκού αδυνατούν να τις παραλάβουν. Αποτέλεσμα αυτής της ανικανότητας είναι να αστοχεί η πεδιλοδοκός και όλοι οι καθ ύψος δοκοί που συνδέονται με το τοίχωμα στα κομβικά σημεία.
ΛΥΣΗ
Σύνδεση της βάσης του τοιχώματος με το έδαφος. Αυτή η σύνδεση μεταβιβάζει τις εντάσεις ροπής που κατεβάζει το τοίχωμα στο έδαφος αποτρέποντας αυτές να μεταφερθούν στην πεδιλοδοκό. Απλά έγινε εκτροπή της ροπής από το τοίχωμα απευθείας μέσα στο έδαφος.
Απλά οι πολιτικοί μηχανικοί κάνουν το λάθος να εκτρέπουν τις ροπές που κατεβάζει το τοίχωμα πάνω στην πεδιλοδοκό και στα δοκάρια με αποτέλεσμα να τα σπάνε ενώ έπρεπε να τις κατευθύνουν μέσα στο έδαφος. Αν η πάκτωση γίνει μεταξύ του δώματος και του εδάφους τότε σταματάμε πολλές άλλες καταστροφικές εντάσεις όπως είναι αυτές α) τις κάμψης του τοιχώματος, β) της κρίσιμης περιοχής, γ) της διαφοράς δυναμικού του μηχανισμού της συνάφειας που παρατηρείται στον κορμό του τοιχώματος κοντά στην βάση εκεί στην κρίσιμη περιοχή αστοχίας μεταξύ των αριστερόστροφων και δεξιόστροφων ροπών. δ) καταργεί την κρίσιμη περιοχή αστοχίας. ε) και φυσικά εκτρέπει τις εντάσεις που κατεβάζει το τοίχωμα μέσα στο έδαφος αποτρέποντας να μεταφερθούν πάνω στα οριζόντια στοιχεία του φέροντα.
Ο έλεγχος των μετατοπίσεων που συντελούνται στον σεισμό όπως δείχνει το σχήμα είναι άμεσα συνδεδεμένος και συναρτάτε 100% με τον έλεγχο της αστοχίας των κατασκευών στον σεισμό αφού ελέγχοντας τις μετατοπίσεις τις κατασκευής ελέγχεις και την εμφάνισή των η οποία είναι η βασική αιτία της κατάρρευσης. Εικόνα
seismic
level: max
level: max
 
Δημοσιεύσεις: 326
Εγγραφή: Τετ Αύγ 26, 2009 7:10 pm

Re: Αντισεισμικά συστήματα για τεστ STRAD.RC του seismic

Δημοσίευσηαπό seismic » Παρ Δεκ 14, 2018 10:51 am

Η ΑΠΛΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ.
Αν τοποθετήσουμε όρθιο ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο πάνω σε ένα τραπέζι και κουνήσουμε δυνατά το τραπέζι το παραλληλόγραμμο θα ανατραπεί. Αυτή την ανατροπή την δημιουργεί η αδράνεια των σωμάτων. Αν αυτό το παραλληλόγραμμο είναι ένα τοίχωμα ενός σκελετού μιας κατασκευής (το οποίο συνδέεται με την δοκό και την πλάκα ) στον σεισμό δημιουργείτε αδράνεια η οποία τείνει να το ανατρέψει. Η σύνδεσή δοκού και τοιχώματος αποτρέπει αυτήν την ανατροπή. Αυτό συμβαίνει διότι στην ροπή ανατροπής του τοιχώματος αντιτίθενται αντίρροπες ροπές από τις δοκούς οι οποίες εξισώνουν τις δυνάμεις ανατροπής ισορροπώντας το τοίχωμα. Ξέρουμε ότι δύο δυνάμεις ίσες και αντίθετες ισορροπούν. Αν οι ροπές του τοιχώματος είναι μεγαλύτερες από τις αντίρροπες ροπές των δοκών, τότε οι δοκοί δέχονται μία κάμψη και αστοχούν. Αυτή είναι η κύρια αιτία που καταστρέφει τα σπίτια στον σεισμό. Δηλαδή. Γύρο από κάθε κόμβο που ενώνει την δοκό με το τοίχωμα, κατά την ροπή ανατροπής του τοιχώματος, δημιουργείτε μια κυκλική αντίρροπη ροπή η οποία σε συνδυασμό με την αντίθετης κατεύθυνσης ροπή του τοιχώματος τέμνει την δοκό και το τοίχωμα.
Αν η διατομή του τοιχώματος είναι ασθενέστερη από αυτή την διατομή της δοκού θα αστοχήσει πρώτο. Αν η διατομή της δοκού είναι ασθενέστερη από αυτή του τοιχώματος θα αστοχήσει πρώτα η δοκός. Οι πολιτικοί μηχανικοί προβλέπουν και κατασκευάζουν ασθενέστερη την δοκό ώστε να είναι αυτή που θα αστοχήσει πρώτη διότι αν αστοχήσει πρώτη η δοκός απελευθερώνονται εντάσεις ( και δεν πέφτει διότι κρέμεται από τον οπλισμό ) ενώ αν αστοχήσει πρώτο το τοίχωμα ( με λοξό σχήμα αστοχίας ( / ) ) η κατασκευή θα καταρρεύσει. Αυτή είναι γενικά η τεχνολογική στάθμη του αντισεισμικού σχεδιασμού σήμερα.
Το πρόβλημα αυτής της μεθόδου είναι ότι ικανοποιεί την απόκριση των κατασκευών προς τις σεισμικές εντάσεις μόνο σε μικρούς σεισμούς. Σε μεγάλους σεισμούς, μεγάλης διάρκειας, σε πολυώροφα κτίρια με μέτριο ύψος παρουσιάζει ανεπαρκή απόκριση. Από την άλλη είναι πολύ ακριβές οι κατασκευές διότι για να πετύχουν τον σκοπό τους ως προς τις σεισμικές εντάσεις χρησιμοποιούν πολύ σκυρόδεμα και χάλυβα. Εδώ έρχεται η ευρεσιτεχνία να δώσει την λύση ενισχύοντας την κατασκευή στους πολύ μεγάλους σεισμούς εφαρμόζοντας πρόσθετες αντίρροπες ροπές σε διαφορετικές περιοχές της δομής από αυτές των κόμβων, ώστε σε συνεργασία με τις αντίρροπες ροπές που εφαρμόζουν οι δοκοί να εξασφαλίσουν την επαρκή αντίρροπη ροπή ως προς την ροπή ανατροπής του τοιχώματος.
Για να το κατορθώσει αυτό η ευρεσιτεχνία χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό ο οποίος αποτελείται από ένα συρματόσχοινο το οποίο πακτώνετε στα άκρα του. Αφενός το ένα του άκρο πακτώνει στην γη και αφετέρου το άλλο του άκρο πακτώνεται με τα ανώτατα άκρα του κάθε ενός τοιχώματος της κατασκευής με σκοπό να το αποτρέψει να ανατραπεί. Δηλαδή κάνει ότι κάνει και μία απλή βίδα που στερεώνει έναν τάκο πάνω στο τραπέζι ώστε αυτός να αντέχει απεριόριστης έντασης μετατοπίσεις χωρίς να ανατραπεί.
Ελέγχοντας την ροπή ανατροπής των τοιχωμάτων αποτρέπονται οι περιστροφικές εντάσεις διάτμησης πάνω στις διατομές γύρο από τους κόμβους οι οποίες τις τέμνουν με αποτέλεσμα την κατάρρευση της κατασκευής.
Υ.Γ
Τώρα θα μου πείτε αντί να πακτώσουμε τα τοιχώματα στο έδαφος γιατί δεν κατασκευάζουμε ποιο ισχυρούς κόμβους?
Αυτό κάνει και ο πλήρης αντισεισμικός σχεδιασμός αλλά έχει το πρόβλημα ότι για να γίνει ο κόμβος ποιο ισχυρός πρέπει να μεγαλώσει το τοίχωμα και η δοκός. Μεγαλώνοντας όμως αυτά τα δύο δομικά στοιχεία μεγαλώνει και η αδράνεια της κατασκευής οπότε μεγαλώνουν και οι εντάσεις.
Η ευρεσιτεχνία μεταφέρει μια δύναμη αντίρροπης ροπής στο άνω άκρο του τοιχώματος την οποία αντλεί από το έδαφος. Κατ αυτόν τον τρόπο δεν αυξάνεται η μάζα δηλαδή η αδράνεια που δημιουργεί πρόσθετες εντάσεις.
seismic
level: max
level: max
 
Δημοσιεύσεις: 326
Εγγραφή: Τετ Αύγ 26, 2009 7:10 pm

Re: Αντισεισμικά συστήματα για τεστ STRAD.RC του seismic

Δημοσίευσηαπό seismic » Τρί Δεκ 18, 2018 7:54 am

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΡΙΧΤΕΡ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Αν θες να μέτρησης την αντοχή ενός κτιρίου δεν λες ποτέ πόσα Ρίχτερ άντεξε γιατί ο σεισμός μπορεί να έγινε πολύ μακριά οπότε το κτίριο δεν θα πάθει τίποτα. Οπότε όταν μου λες ότι έγινε ένας σεισμός 6,8 Ρίχτερ στην Κεφαλλονιά και τα σπίτια άντεξαν αυτό δεν λέει την αλήθεια.
Η αλήθεια για την αντοχή των κτιρίων μετριέται με άλλα κριτήρια ( όχι αυτά της έντασης των Ρίχτερ )
Τα κριτήρια αυτά είναι
α) το τελικό μέγεθος της επιτάχυνσης που φτάνει κάτω από την βάση του κτιρίου. Δηλαδή πόσα ( g ) είναι η επιτάχυνση μετατόπισης κάτω από την βάση του κτιρίου ... και
β)Η διάρκεια του σεισμού.
Εάν το επίπεδο επιτάχυνσης συνδυάζεται με την διάρκεια, προσδιορίζεται η ισχύς καταστροφής.Συνήθως, όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια, τόσο λιγότερη επιτάχυνση μπορεί να αντέξει το κτίριο. Ένα κτίριο μπορεί να αντέξει πολύ μεγάλη επιτάχυνση για πολύ μικρό χρονικό διάστημα σε αναλογία με τα μέτρα απόσβεσης που ενσωματώνονται στη δομή.Η ένταση είναι η ποσότητα ζημιών που προκαλεί τοπικά ο σεισμός, ο οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί από την τροποποιημένη κλίμακα Mercalli (MM) 12 επιπέδων όπου κάθε επίπεδο υποδηλώνει μια ορισμένη καταστροφή που σχετίζεται με την επιτάχυνση της γης. Η καταστροφή του σεισμού ποικίλλει ανάλογα με την απόσταση από την προέλευση (ή το επίκεντρο), τις τοπικές συνθήκες εδάφους και τον τύπο της κατασκευής.
Το έδαφος έχει επίσης μια περίοδο που κυμαίνεται μεταξύ 0,4 και 1,5 δευτερόλεπτα, στο πολύ μαλακό έδαφος κυμαίνεται στα 2,0 δευτερόλεπτα. Τα μαλακά εδάφη γενικά έχουν την τάση να αυξάνουν την ανάδευση κατά 2 έως 6 φορές σε σύγκριση με το βράχο. Επίσης, η περίοδος του εδάφους που συμπίπτει με τη φυσική περίοδο του κτηρίου μπορεί να ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την επιτάχυνση του κτιρίου και ως εκ τούτου αποτελεί σχεδιαστικό κριτήριο.
Το ύψος είναι ο κύριος καθοριστικός παράγοντας της βασικής περιόδου - κάθε αντικείμενο έχει τη δική του βασική περίοδο στην οποία θα δονείται. Η περίοδος είναι ανάλογη με το ύψος του κτιρίου.
Εικόνα
έτσι προσδιορίζεται η ισχύς καταστροφής όχι με τα Ρίχτερ.
Ένας μακρινός σεισμός από το κτίριο εντάσεως 9 Ρίχτερ θα δώσει μία μικρή επιτάχυνση ( g ) στην βάση του κτιρίου. Ενώ ένας μικρότερος σεισμός εντάσεως 6 Ρίχτερ ο οποίος έχει επίκεντρο κάτω από το κτίριο θα δώσει πολύ μεγαλύτερη επιτάχυνση στην βάση του κτιρίου από ότι θα δώσει ο μακρινός σεισμός των 9 Ρίχτερ.
Άλλο κριτήριο είναι η συχνότητα του κτιρίου και του σεισμού. Οι μακρινοί σεισμοί που έχουν μεγάλο πλάτος ταλάντωσης και μικρή επιτάχυνση επηρεάζουν τις υψίκορμες κατασκευές. Ενώ οι κοντινοί σεισμοί με μικρό πλάτος ταλάντωσης και μεγάλη επιτάχυνση επηρεάζουν τα χαμηλά κτίρια αφήνοντας τα υψίκορμα ανέπαφα.
Δες σχετικό πειραματικό βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=LV_UuzE ... XPcFM4uuLI
seismic
level: max
level: max
 
Δημοσιεύσεις: 326
Εγγραφή: Τετ Αύγ 26, 2009 7:10 pm

Re: Αντισεισμικά συστήματα για τεστ STRAD.RC του seismic

Δημοσίευσηαπό seismic » Σάβ Δεκ 22, 2018 6:34 pm

ΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ
Όλοι ξέρουμε ότι με μία ελαστική βέργα και έναν σπάγκο μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα τόξο. Το τόξο είναι ένας μηχανισμός ο οποίος αποθηκεύει την ενέργεια που του προσθέτουμε με το χέρι μας και την εκτονώνει απότομα προς την αντίθετη κατεύθυνση με σκοπό να εφαρμόσει μία μεγάλη δύναμη στο βέλος για να το εκτοξεύσει μακριά. Κατά τον ίδιο τρόπο οι κολόνες μιας κατασκευής στον σεισμό λυγίζουν και αποθηκεύουν την ενέργεια την οποία αποδίδουν - επιστρέφουν πίσω κατά την αντίθετη κατεύθυνση όπως και το τόξο. Όπως το τόξο έτσι και οι κολόνες έχουν ένα όριο ελαστικότητας όπου μέσα σε αυτό δεν παθαίνουν τίποτα. Όταν ξεπεράσουν αυτό το όριο τόσο η κολόνα όσο και το τόξο θα σπάσουν. Τόσο το τόξο όσο και η κολόνα όταν λυγίζουν η μία τους παρειά θλίβεται ενώ η άλλη εφελκύεται λόγο της κάμψης του κορμού τους. Συμπέρασμα Αν βάλουμε ένα βέλος στο τόξο και το τεντώσουμε με το χέρι μας αυτό θα λυγίσει όπως θα λυγίσει και η κολόνα στον σεισμό. Αν κατακόρυφα εφαρμόσουμε δύο μεγάλες δυνάμεις ίσες και αντίθετες στα δύο άκρα της βέργας του τόξου και τις κολόνας πάλη τόσο το τόξο όσο και η κολόνα θα υποστούν στον κορμό τους κάμψη. Συμπέρασμα. Τα υψίκορμα ελαστικά υλικά κάμπτουν τον κορμό τους όταν δέχονται πλάγιες ή ακόμα και κατακόρυφες εντάσεις. Υπάρχει όμως μία δύναμη αρκετά μεγάλη η οποία αν την εφαρμόσουμε πάνω σε ένα τόξο αυτό δεν θα λυγίσει τον κορμό του αδιαφορώντας για αυτήν την μεγάλη ένταση. Αυτό θα συμβεί αν βάλουμε κάτω το τόξο και προσπαθήσουμε να ισιώσουμε την κάμψη που έχει υποστεί από τον σπάγκο, τραβώντας - ελκύοντας - πιέζοντας σε αντίθετη κατεύθυνση τα δύο του άκρα. Θα δούμε ότι το τόξο παρόλο την μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουμε αυτό δεν θα ισιώσει Αυτό συμβαίνει διότι ο σπάγκος αναλαμβάνει όλον τον εφελκυσμό τον οποίο μεταφέρει στα δύο άκρα του τόξου και λόγο του ότι τα δύο άκρα έχουν ίσες και αντίθετες δυνάμεις αυτά ισορροπούν.
Αυτήν την τεχνική εφαρμόζει η ευρεσιτεχνία και στις κολόνες της κατασκευής για να μην λυγίζουν - κάμπτονται. Φυσικά για να συμβεί αυτό ο οπλισμός της κολόνας πρέπει να είναι πακτωμένος στα δύο του άκρα ( στο άνω άκρο της κολόνας το ένα άκρο και μέσα στο έδαφος το άλλο ) και να έχει ελεύθερη διέλευση μέσα από το σκυρόδεμα όπως έχει και ο σπάγκος του τόξου διότι μόνο κατά αυτόν τον τρόπο οι δυνάμεις μεταβιβάζονται στα άκρα.
Βασικά αν το δούμε οικοδομικά οι πολιτικοί μηχανικοί σχεδιάζουν με την τεχνική του κορμού του τόξου (ελαστικά) με όπλιση μέσω του μηχανισμού της συνάφειας, ενώ εγώ προτείνω την αντίθετη τεχνική αυτή του σπάγκου με τα πακτωμένα άκρα και την ελεύθερη διέλευση του τένοντα. Ο μηχανισμός της συνάφειας δημιουργεί κρίσιμη περιοχή αστοχίας πάνω στον κορμό της κολόνας ενώ η μέθοδος που εκφράζω εκτρέπει τις εντάσεις στα άκρα ως φορτίο θλίψης.
seismic
level: max
level: max
 
Δημοσιεύσεις: 326
Εγγραφή: Τετ Αύγ 26, 2009 7:10 pm

Re: Αντισεισμικά συστήματα για τεστ STRAD.RC του seismic

Δημοσίευσηαπό seismic » Δευτ Δεκ 24, 2018 8:35 am

Οι ιδιομορφές ταλάντωσης της κτηριοκατασκευής είναι τόσες πολλές όσες και οι διαφόρων κατευθύνσεων μετατοπίσεις του σεισμού. Βασικά ο σκελετός μιας κτηριοκατασκευής παραμορφώνεται προς διάφορες κατευθύνσεις. Αυτές οι παραμορφώσεις δημιουργούν μεγάλες εντάσεις οι οποίες κατά κύριο λόγο προέρχονται από τις ροπές τις οποίες δημιουργεί από την μια η μετατόπιση του εδάφους και από την άλλη η αδράνεια - άρνηση της κατασκευής να ακολουθήσει το έδαφος. Οι ροπές δημιουργούν διάτμηση στις διατομές των υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων καθώς και στις διατομές των δοκών και των πλακών και αστοχούν. Για να δημιουργηθεί η αρχική μεγάλη ροπή στα τοιχώματα της κτηριοκατασκευής χρειάζεται τουλάχιστον μία πλάγια δύναμη στα ανώτερα τμήματα της διατομής του. Αυτή την δύναμη την δίνει η αδράνεια κάθε μιας πλάκας, οπότε σε μία πολυώροφη κτηριοκατασκευή πολλαπλασιάζεται καθ ύψος αυτή η δύναμη αδράνειας. Την διέγερση της αδράνειας την προκαλεί η μετατόπιση του εδάφους η οποία είναι πάντα αντίθετης διεύθυνσης από αυτής της αδράνειας. Η ένταση της ροπής του τοιχώματος μεγαλώνει όσο μεγαλώνει η επιτάχυνση μετατόπισης της βάσης του, το ύψος της κτηριοκατασκευής καθώς και η μάζα της. Οπότε την αρχική μεγάλη ροπή την αναλαμβάνει το τοίχωμα και την μεταβιβάζει στους πεδιλοδοκούς τους δοκούς και τις πλάκες όπου αντιδρούν με αντίρροπες ροπές προσπαθώντας να ισορροπήσουν αποτρέποντας την ροπή ανατροπής του τοιχώματος. Οι αντίρροπες ροπές εμφανίζονται στους κόμβους δημιουργώντας εντάσεις στρέψης στις διατομές όλων των φερόντων στοιχείων γύρο από την συμβολή των κόμβων, δημιουργώντας διάτμηση στις διατομές.
Η ευρεσιτεχνία και η εφαρμοσμένη έρευνά μου σκοπό έχουν να ελαχιστοποιήσουν αποτρέποντας τις πρωτογενείς αρχικές μεγάλες εντάσεις της ροπής ανατροπής του τοιχώματος ώστε να μειωθούν οι αντίρροπες ροπές στους κόμβους.
Για να αποτρέψω την ροπή ανατροπής του τοιχώματος εφαρμόζεται πάκτωση όλων των ανώτατων άκρων του τοιχώματος με το έδαφος θεμελίωσης, χρησιμοποιώντας έναν μηχανισμό ο οποίος πακτώνει τα άκρα ενός ελεύθερης διέλευσης τένοντα στο δώμα και στο έδαφος. Αυτή η μέθοδος σχεδιασμού αναλαμβάνει από το ανώτατο άκρο του τοιχώματος τις ανοδικές εντάσεις (οι οποίες δημιουργούνται από την στροφή του τοιχώματος ) και τις εκτρέπει μέσω του τένοντα μέσα στο έδαφος αποτρέποντας καθ αυτόν τον τρόπο την μεταφορά τους πάνω στις διατομές του κορμού των πεδιλοδοκών, δοκών και πλάκας αποτρέποντας τις μεγάλες αντίρροπες ροπές των κόμβων μειώνοντας τις εντάσεις αστοχίας Η εφαρμογή μερικής προέντασης θα βοηθήσει τα τοιχώματα να αυξήσουν την αντοχή τους ως προς την οριζόντια τέμνουσα .
seismic
level: max
level: max
 
Δημοσιεύσεις: 326
Εγγραφή: Τετ Αύγ 26, 2009 7:10 pm

Re: Αντισεισμικά συστήματα για τεστ STRAD.RC του seismic

Δημοσίευσηαπό seismic » Τρί Ιαν 01, 2019 2:50 pm

Η ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ.
Εξαναγκασμένη ταλάντωση ονομάζεται η ταλάντωση που προκαλείται σε ένα σύστημα από μια περιοδική εξωτερική δύναμη. Ο σεισμός είναι μια περιοδική εξωτερική δύναμη που εφαρμόζεται στα θεμέλια μιας κτιριοκατασκευής την οποία εξαναγκάζει να ταλαντεύεται. Δηλαδή ο σεισμός είναι μια διεγείρουσα δύναμη και η κτιριοκατασκευή που δέχεται αυτή την δύναμη είναι ο διεγέρτης. Το πλάτος ταλάντωσης των ανώτατων άκρων μεταξύ των κτιριοκατασκευών δεν είναι το ίδιο στον σεισμό και εξαρτάτε από πολλούς παράγοντες τους οποίους θα εξετάσουμε πάρα κάτω.
Κάθε κτιριοκατασκευή έχει μια ορισμένη φυσική συχνότητα που ταλαντεύεται, κατά την οποία παρουσιάζει την ελάχιστη απόσβεση κατά την εξαναγκασμένη ταλάντωση και ονομάζεται ιδιοσυχνότητα της κτιριοκατασκευής.
Το πλάτος ταλάντωσης μιας κτιριοκατασκευής εξαρτάτε
1) Από την δύναμη του σεισμού, δηλαδή από την επιτάχυνση της μετατόπισης του πέλματος της βάσης.
2) Από το εύρος των συχνοτήτων του σεισμού.
Όσο η συχνότητα του σεισμού προσεγγίζει την ιδιοσυχνότητα της κτιριοκατασκευής ( την φυσική συχνότητα που ταλαντεύεται, κατά την οποία παρουσιάζει την ελάχιστη απόσβεση κατά την εξαναγκασμένη ταλάντωση ) τόσο μεγαλώνει το πλάτος ταλάντωσης των ανώτατων άκρων της καθώς και η επιτάχυνση που δέχονται.
Ο λόγος αυτής της συμπεριφοράς είναι ότι η ιδιοσυχνότητα της κτιριοκατασκευής εκφράζει τη συχνότητα με την οποία λαμβάνει (ή όχι) ενέργεια από τον σεισμό.
Όταν τα δύο μεγέθη ταυτίζονται, τότε η κτιριοκατασκευή λαμβάνει όλη την ενέργεια του διεγέρτη σεισμού και έχουμε συντονισμό. Δηλαδή κατά τον συντονισμό η κτιριοκατασκευή αποκτά μέγιστο πλάτος ταλάντωσης και επιτάχυνση των ανώτατων άκρων της σταδιακά μέσα στον χρόνο.
Αν η κτιριοκατασκευή έχει μηδενικές απώλειες απόσβεσης ως προς τις σεισμικές δυνάμεις τότε θεωρητικά το πλάτος ταλάντωσης και η επιτάχυνση των ανώτατων άκρων της μεγαλώνει σταδιακά μέσα στον χρόνο προς το άπειρο.
Δηλαδή Η συχνότητα του εδάφους που συμπίπτει με τη φυσική συχνότητα του κτηρίου μπορεί να ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την επιτάχυνση και το πλάτος ταλάντωσης των άκρων του κτιρίου.
3) Η διάρκεια. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια, τόσο λιγότερη επιτάχυνση μπορεί να αντέξει το κτίριο. Ένα κτίριο μπορεί να αντέξει πολύ μεγάλη επιτάχυνση για πολύ μικρό χρονικό διάστημα σε αναλογία με τα μέτρα απόσβεσης που ενσωματώνονται στη δομή.
4) Από την μάζα της κτιριοκατασκευής καθώς και το ύψος στο οποίο βρίσκετε.
Συμπέρασμα
α) Όσο μεγαλώνει το πλάτος ταλάντωσης και η επιτάχυνση των ανώτατων άκρων της κτιριοκατασκευής λόγο συντονισμού.
β) Όσο μικραίνει η αναλογία των μέτρων απόσβεσης που ενσωματώνονται στη κτιριοκατασκευή.
γ) και όσο μεγαλύτερης διάρκειας είναι ο σεισμός
δ) Όσο μεγαλώνει η μάζα της κτιριοκατασκευής και το ύψος στο οποίο βρίσκεται
τόσο πιο μεγάλες θα είναι οι παραμορφώσεις και οι εντάσεις οπότε τόσο πιο καταστροφικός θα είναι ο σεισμός πάνω στην κτιριοκατασκευή.

Εδώ βλέπουμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ενσωματώσουμε πάνω στην δομή της κτιριοκατασκευής μηχανισμούς απόσβεσης προς τις σεισμικές μετατοπίσεις ώστε να σταματήσουμε την αυξητική τάση προς το να μεγαλώνει συνεχώς και σταδιακά η επιτάχυνση και το πλάτος ταλάντωσης των άνω άκρων της. Κάθε δύναμη η οποία αντιτίθεται στην δύναμη του σεισμού είναι δύναμη απόσβεσης.
Ο πιο αποτελεσματικός μηχανισμός απόσβεσης των σεισμικών δυνάμεων δηλαδή ο πιο αποτελεσματικός μηχανισμός μύωσης των μετατοπίσεων του πλάτους ταλάντωσης των κατασκευών είναι αυτός της ευρεσιτεχνίας για τον εξής λόγο.
Είναι ο μόνος μηχανισμός παγκοσμίως ο οποίος - αντλεί την δύναμή του από μία εξωτερική πηγή - έξωθεν της κτιριοκατασκευής, αυτής που βρίσκετε κάτω από το πέλμα της βάσης, μέσα στο έδαφος θεμελίωσης και την μεταφέρει στα ανώτατα άκρα των τοιχωμάτων μέσο του μηχανισμού με σκοπό να αντιταχθεί στις δυνάμεις του σεισμού που προκαλούν την στροφή του τοιχώματος.
Αυτή η δύναμη που εφαρμόζεται στα ανώτατα άκρα των τοιχωμάτων από τον μηχανισμό της ευρεσιτεχνίας με σκοπό να αντιταχθεί στην ροπή ανατροπής των και στην κάμψη των έχει την δυνατότητα να δράσει σε δύο φάσεις η μία αυτής της ελαστικής απόσβεσης και η άλλη αυτής της δυναμικής αντίδρασης.
Δυναμική αντίδραση έχουμε όταν το ανώτατο άκρο του τένοντα είναι πλήρως πακτωμένο στο ανώτατο άκρο του τοιχώματος με την βοήθεια ενός κοχλία οπότε τότε μεταφέρει την αντλούμενη δύναμη από το άλλο άκρο του ευρισκόμενο πακτωμένο μέσα στο έδαφος ατόφια χωρίς να αφήνει το τοίχωμα να έχει μεγάλες ελαστικές μετατοπίσεις ταλάντωσης. Αν όμως παρεμβάλλουμε μεταξύ του κοχλία και του ανώτατου άκρου του τοιχώματος ένα υλικό απόσβεσης ( π.χ λάστιχο, ελατήριο, ή κάτι σύνθετο αυτών των δύο ) αυτό θα επιτρέψει αρχικός στο τοίχωμα μικρές μετατοπίσεις ταλάντωσης πριν δυναμικά ο κοχλίας αναλάβει να σταματήσει την στροφή του.
Βασικά είναι ένας μηχανισμός που αντλεί δύναμη από το έδαφος και την μεταφέρει ελεύθερη στο ανώτατο άκρο του τοιχώματος με σκοπό να σταματήσει την αύξηση του πλάτους ταλάντωσης που προκαλεί ο συντονισμός ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένας μηχανισμός που επιτυγχάνει την ολική επαναφορά της κατασκευής στην αρχική της μορφή ελέγχοντας καθ αυτόν τον τρόπο τις μετατοπίσεις οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τις εντάσεις αφού ελέγχοντας τις μετατοπίσεις ελέγχεις και τις εντάσεις υπεύθυνες για την ανελαστική μετατόπιση και την μετέπειτα κατάρρευση της κτιριοδομής.
Απορία άξια η αδράνεια της πολιτείας να ενσωματώσει την μέθοδο αυτή στους αντισεισμικούς σχεδιασμούς της?
Σχετικό πείραμα https://www.youtube.com/watch?v=LV_UuzE ... 7_32qR9df8
seismic
level: max
level: max
 
Δημοσιεύσεις: 326
Εγγραφή: Τετ Αύγ 26, 2009 7:10 pm

Re: Αντισεισμικά συστήματα για τεστ STRAD.RC του seismic

Δημοσίευσηαπό seismic » Δευτ Ιαν 14, 2019 12:51 pm

Θέλουμε να μην έχουν κανένα πρόβλημα αστοχίας οι κτιριοκατασκευές στον σεισμό με ελάχιστο κατασκευαστικό κόστος?
Αν το θέλουμε πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο σχεδιασμού που κατασκευάζουμε τις κτιριοκατασκευές.
Η κατασκευές σε έναν μικρό σεισμό έχουν μια μικρή αβλαβή ελαστική μετατόπιση.
Σε έναν μεσαίου μεγέθους σεισμό η μεγαλύτερη μετατόπιση της κτιριοκατασκευής επιφέρει ανελαστικές εντατικές παραμορφώσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε σήμερα με επιλεγμένους μηχανισμούς αστοχίας πάνω στις δοκούς με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουμε ελεγχόμενες αστοχίες και να αποτρέπουμε την κατάρρευση της κτιριοκατασκευής και μετέπειτα επιδιορθώνουμε αυτές τις αστοχίες.
Σε έναν πολύ μεγάλο σεισμό με μεγάλη διάρκεια έχουν μία ανελαστική συμπεριφορά τέτοιου μεγέθους η οποία δημιουργεί αστοχίες κατάρρευσης.
Εδώ βλέπουμε μια ανικανότητα των κτιριοκατασκευών να αντιμετωπίσουν τον πολύ μεγάλο σεισμό με μεγάλη διάρκεια.
Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν μπορούν σήμερα οι στατικοί να σταματήσουν τις αστοχίες ενός μέτριου σεισμού και δεν μπορούν να εξασφαλίσουν μετά από έναν πολύ μεγάλο σεισμό μεγάλης διάρκειας ένα κτίριο ασφαλή και λειτουργικό το οποίο αν δεν κατέρρευσε κατά τον σεισμό δεν θα καταρρεύσει στο μέλλον. Όλα αυτά για τον πλήρη αντισεισμικό σχεδιασμό που εφαρμόζετε σήμερα.
Από την άλλη το κόστος κατασκευής έχει κάνει απαγορευτικό τον πλήρη αντισεισμικό σχεδιασμό με αποτέλεσμα οι ποιο πολλές κατασκευές να σχεδιάζονται με τον φθηνότερο ανασφαλή μερικό αντισεισμικό σχεδιασμό.
Εδώ βλέπουμε την ανάγκη αλλαγής του σχεδιασμού των κτιριοκατασκευών με έναν άλλο αντισεισμικό σχεδιασμό ο οποίος αφενός θα πρέπει να είναι καταρχήν φθηνότερος ώστε να απολαμβάνουν και οι φτωχοί την ασφάλεια του σπιτιού τους και αφετέρου να αντιμετωπίζει τους μέτριους και τους πολύ μεγάλους σεισμούς χωρίς τον φόβο της κατάρρευσης και το μεγάλο έξοδο της επισκευής των.
Αυτόν τον σχεδιασμό προσφέρει η ευρεσιτεχνία και το κατορθώνει διότι είναι ένας μηχανισμός ο οποίος ελέγχει τις μετατοπίσεις κατά το λίκνισμα της κτιριοκατασκευής. Ελέγχοντας τις μετατοπίσεις ελέγχεις τις ανελαστικές αστοχίες που δημιουργούν οι εντάσεις που αναπτύσσονται πάνω στους κορμούς των φερόντων στοιχείων γύρω από τους κόμβους.
Κύριοι πολιτικοί μηχανικοί έχετε σπουδάσει μια επιστήμη η οποία προσπαθεί να παραλάβει τις εντάσεις εφελκυσμού των κρίσιμων περιοχών αστοχίας με τον οπλισμό, και τις εντάσεις θλίψης με το σκυρόδεμα. Το λάθος που κάνετε είναι ότι αυτές τις εντάσεις τις κατευθύνετε να ακολουθούν μία κυκλική πορεία πάνω στα φέροντα στοιχεία τις κατασκευής η οποία με τις κατάλληλες συνθήκες συντονισμού πολλαπλασιάζονται. Το σωστό είναι να παραλαμβάνουμε αυτές τις εντάσεις πάνω από την κτιριοκατασκευή και να τις οδηγούμε απευθείας έξω από αυτήν κατευθύνοντας αυτές μέσα στο έδαφος.
Αυτό το επιτυγχάνουμε με την μέθοδο και τον μηχανισμό της ευρεσιτεχνίας. Η μέθοδος περιλαμβάνει τένοντες ελεύθερης διέλευσης μέσα από τα τοιχώματα της κτιριοκατασκευής πάνω στους οποίους εφαρμόζουμε μερική προένταση μεταξύ των ανώτατων άκρων των τοιχωμάτων και του εδάφους θεμελίωσης επιτυγχάνοντας την ένωση εδάφους κατασκευής. Αυτή η ένωση παραλαμβάνει τις ανοδικές εντάσεις τις ροπής ανατροπής του κτιρίου και τις μεταβιβάζει μέσα στο έδαφος και όχι πάνω στην κατασκευή όπως τις οδηγείται εσείς και κατ αυτόν τον τρόπο σταματά η μετατόπιση του κτιρίου. Μετατόπιση του κτιρίου σημαίνει συντονισμός που έχει σαν αποτέλεσμα την κυκλοφορία και τον πολλαπλασιασμό των εντάσεων πάνω στο κτίριο. Σταματώντας τις μετατοπίσεις σταματάμε και τις εντάσεις.
Χωρίς πολλές ψαθυρές αστοχίες δεν υπάρχει κατάρρευση ούτε επισκευή.
seismic
level: max
level: max
 
Δημοσιεύσεις: 326
Εγγραφή: Τετ Αύγ 26, 2009 7:10 pm

Re: Αντισεισμικά συστήματα για τεστ STRAD.RC του seismic

Δημοσίευσηαπό seismic » Κυρ Ιαν 20, 2019 1:50 am

1) Αν έχουμε ένα τοίχωμα το οποίο το θέλουμε τελείως άκαμπτο τότε εφαρμόζουμε μεγάλη προένταση στα δύο άκρα του μεταξύ αυτών και του εδάφους. Τα σεισμικά φορτία με αυτή την μέθοδο έχουν μια μικρή αύξηση πάνω στον φέροντα οργανισμό. Όταν όμως το τοίχωμα έχει μεγάλη διατομή παραλαμβάνει δυναμικά την θλίψη χωρίς αστοχία. Εφελκυσμός δεν υφίσταται με την μέθοδό μου διότι τις ανοδικές εντάσεις της ροπής ανατροπής του τοιχώματος τις παραλαμβάνει ο τένοντας και τις στέλνει μέσα στο έδαφος. Οπότε με την μέθοδο αυτή αφαιρούμε τις εντάσεις εφελκυσμού από το τοίχωμα. Αυξάνονται λίγο οι εντάσεις θλίψης οι οποίες τις παραλαμβάνουμε αυξάνοντας λίγο τις διατομές των τοιχωμάτων ή την ποιότητα του σκυροδέματος ή τον εγκάρσιο οπλισμό. . 2) Αν θέλουμε η κατασκευή να έχει ελαστικότητα τότε τοποθετούμε ένα υλικό απόσβεσης μεταξύ του κοχλία στο ανώτατο άκρο και του σκυροδέματος. Αυτό επιτρέπει μερικές ελαστικές μετατοπίσεις της κατασκευής πριν τερματίσει συμπιεσμένο το αποσβεστικό υλικό και αναλάβει δυναμικά ο κοχλίας να σταματήσει τις ανοδικές εντάσεις. Γιατί τοποθετούμε υλικό απόσβεσης στο δώμα. α) για να επαναφέρει την κατασκευή στην αρχική της θέση μετά την ελαστική της μετατόπιση. β) για να παραλάβουν και οι δοκοί μερικά φορτία ανοδικών εντάσεων αφαιρώντας αυτές τις εντάσεις από τον τένοντα της ευρεσιτεχνίας. γ ) για ομαλή απόσβαιση των ανοδικών εντάσεων. Το βάθος της γεώτρησης εξαρτάτε από το έδαφος θεμελίωσης, τις ανοδικές εντάσεις υπολογισμού, και την επιτάχυνση του σεισμού. Ο μηχανισμός της άγκυρας αποκλείει την διολίσθηση διότι οι ακτίνες του που επιβάλουν την πίεση στα πρανή έχουν αντίθετη φορά. Οι ακτίνες που βλέπουν κάτω παραλαμβάνουν τα κάθετα φορτία και οι ακτίνες που βλέπουν πάνω τα ανοδικά φορτία. Η πίεση που ασκούν στα πρανή έχει οριζόντια φορά το οποίο είναι ότι καλύτερο διότι αποκλείει την αστοχία πρόσφυσης. Όσο τραβάς τον μηχανισμό τόσο μεγαλύτερη πρόσφυση αποκτά με τα πρανή της γεώτρησης. Εικόνα
seismic
level: max
level: max
 
Δημοσιεύσεις: 326
Εγγραφή: Τετ Αύγ 26, 2009 7:10 pm

ΠροηγούμενηΕπόμενο

Επιστροφή στο Γενικά

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron