Αξιολόγηση επένδυσης στην επιλογή της πιθανότητας υπέρβασης σεισμικών επιταχύνσεων εδάφους σε κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος

 

Με βάση την σχέση δομικής βλάβης και οικονομικής απώλειας προσδιορίζεται η συνάρτηση μελλοντικών δαπανών για την κατασκευή σε σχέση με την PGA. Στηριζόμενοι στην κατανομή πιθανότητας την μέγιστης επιτάχυνσης εδάφους και την συνάρτηση κόστους κατασκευής προσδιορίζεται η βέλτιστη τιμή της πιθανότητας υπέρβασης από οικονομική άποψη.

A.Γ. Παπαχρηστίδης, Γ.Ν. Βαδαλούκας, Κ.Ε. Όλγα, Β.Ι. Σόγιακας
3o Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής, 5-7 Νοεμβρίου 2008, Αθήνα

 


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account