16ο Συνέδριο Σκυροδέματος (6 ανακοινώσεις)

 

Επιτυχημένη η συμμετοχή των μελών και των συνεργατών της στις επιστημονικές διεργασίες του συνεδρίου. Παραθέτουμε τις ανακοινώσεις που πραγματοποιήθηκαν από μέλη και συνεργάτες της εταιρείας.

 

  1. Πειραματική μελέτη απόκρισης εγκαρσίου οπλισμού υποστυλώματος-δοκού υπό δυναμική φόρτιση ,
  2. Διερεύνηση αιτιών αστοχίας στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος μέσω ανάλυσης ευαισθησίας ,
  3. Συγκριτική μελέτη τυπικών κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος με τον Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 ,
  4. Συγκριτική Μελέτη τυπικών κτιρίων Οπλισμένου Σκυροδέματος με τον Ευρωκώδικα 2 και τον ΕΚΟΣ2000 ,
  5. Τρωτότητα κτιρίων από ΟΣ και εκτίμηση του σεισμικού κίνδυνου στην Κύπρο ,
  6. Προσομοίωση ανελαστικής συμπεριφοράς κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με θεώρηση διατμητικών παραμορφώσεων

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account