Μοντέλο Προσομοίωσης Δοκού Οπλισμένου Σκυροδέματος με Πεπερασμένα Στοιχεία για έλεγχο αστοχίας από τέμνουσα

 

Στην παρούσα εργασία συγκρίνονται διαφορετικοί τρόποι προσοµοίωσης καµπτοµένων δοκών, µε τα κυριότερα προγράµµατα υπολογιστή που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά, για το σχεδιασµό τους σε τέµνουσα, σύµφωνα µε τον ΕΚΩΣ 2000.

Βαδαλούκας Γ. Ν., Παπαχρηστίδης Α. Γ., Ευαγγελοπούλου Ε. Α.
14ο Συνέδριο Σκυροδέματος, 15-17 Οκτωβρίου 2003, Κώς

 


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account