Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα

 

Στην παρούσα εργασία μελετάται το διαθέσιμο «q», δείκτης συμπεριφοράς, για κτίρια της Αθήνας που μελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν μεταξύ 1971-1979

Ε.Μ. Παγώνη, Α. Παπαχρηστίδης, Α. Μ. Παγώνη
15o Συνέδριο Σκυροδέματος, 25-27 Οκτωβρίου 2006, Αλεξανδρούπολη

 


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account