Ανάπτυξη Customized Εφαρμογών

 

Ανάπτυξη Customized Εφαρμογών - Υψηλή αισθητική, ευχρηστία και λειτουργικότητα στα μέτρα σας.

Η 3DR αναλαμβάνει την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνικού λογισμικού, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της επιχείρησης σας (full customization). Οι εφαρμογές σχεδιάζονται και αναπτύσσονται με αναλυτικές προδιαγραφές, λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου έργου.

Customized Εφαρμογές που αναπτύσσονται από την 3DR:

 

custom 1

Ανάθεση ανάπτυξης σχεδιαστικού περιβάλλοντος GTSTRUDL

Εταιρεία: Intergraph - Hexagon, Η.Π.Α. (2014, 2015, 2016)

 

custom 2

Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό αντοχής ειδικού συστήματος (πατέντα) δόμησης

Εταιρεία: CrossWise, Κύπρος (2014, 2015)

 

custom 3

Ανάπτυξη εφαρμογής παραγωγής κατασκευαστικών σχεδίων συγκεκριμένων προτύπων από υπάρχον λογισμικό

Εταιρεία: Liontos & Associates, Ελλάδα (2015, 2016)

 

custom 4

Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό αντοχής συνδέσεων PVC (Plexiglass) υπό υδροστατική πίεση

Εταιρεία: Black Sea Resorts LLC., Γεωργία (2015, 2016)

 


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account