Ανάπτυξη Customized Εφαρμογών

 

Το Λογισμικό στα "Μέτρα" σας

Η 3DR αναλαμβάνει την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνικού λογισμικού, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της επιχείρησης σας (full customization). Οι εφαρμογές σχεδιάζονται και αναπτύσσονται με αναλυτικές προδιαγραφές, λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου έργου.

Ενδεικτικές Customized Εφαρμογές:

Hexagon PPM - Intergraph
Χώρα: Η.Π.Α.

Έργο: Aνάπτυξη Λογισμικού "Αναλυτικής Προσομοίωσης του GT STRUDL σε CAD Περιβάλλον - CAD Modeler" (εκδόσεις 2015-2020)

Hexagon PPM - Intergraph
Χώρα: Η.Π.Α.

Έργο: Aνάπτυξη Λογισμικού "Δημιουργία του περιβάλοντος εκτυπώσεων δεδομένων και αποτελεσμάτων του GT STRUDL - Report Builder" (εκδόσεις 2017-2020)

Hexagon PPM - Intergraph
Χώρα: Η.Π.Α.

Έργο: Aνάπτυξη Λογισμικού "Διασύνδεση του GT STRUDL με το CAESAR II (pipe stress analysis)" (εκδόσεις 2018-2020)

ALUMINCO SA
Χώρα: Ελλάδα

Έργο: Aνάπτυξη Online Εφαρμογής Υπολογισμού Uw Κουφωμάτων - Uw Calculator (2018-2019)

ALUMINCO SA
Χώρα: Ελλάδα

Έργο: Aνάπτυξη Online Εφαρμογής Σύνθεσης, Υπολογισμού Κοπών, Βελτιστοποίησης και Κοστολόγησης Κουφωμάτων Αλουμινίου - Configurator (2018-2020)

 


BetonBlock
Χώρα: Ολλανδία (Μέσω Ελληνικής Αντιπροσωπείας)

Έργο: Aνάπτυξη Εφαρμογής Στατικού Υπολογισμού Ειδικού Συστήματος Δόμησης Τοίχων Αντιστήριξης - Betonblock (2019)


CrossWise LTD
Χώρα: Κύπρος

Έργο: Ανάπτυξη Λογισμικού για τον Υπολογισμό Αντοχής Ειδικού Συστήματος (Πατέντα) Δόμησης (2015)


Liontos & Associates
Χώρα: Ελλάδα

Έργο: Ανάπτυξη Εφαρμογής Παραγωγής Κατασκευαστικών Σχεδίων Συγκεκριμένων Προτύπων (Βάση Εργου) από Υπάρχον Λογισμικό

Black Sea Resorts LLC
Χώρα: Γεωργία

Έργο: Ανάπτυξη Λογισμικού για τον Υπολογισμό Αντοχής Συνδέσεων PVC (Plexiglass) υπό Υδροστατική Πίεση

 


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account